A HVG rangsorában is előkelő helyen a Pázmány 2020. november 20.

Megjelent a HVG 2021-es felsőoktatási rangsora.

A HVG Diploma 2021 felsőoktatási rangsorában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a hallgató és oktatói kiválóság mércéje alapján ismét az országos élmezőnyben végzett.

Az összesített egyetemi rangsorban jelenleg a negyedik helyen állunk. A mérési pontnak számító hallgatói kiválóság vonatkozásában szintén negyedikek lettünk. A hozzánk jelentkező hallgatók 90%-a rendelkezik valamilyen típusú nyelvvizsgával.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon belül a társadalomtudományi képzési terület az oktatói kiválósági rangsorban az első helyre került. Oktatóink 83,48%-a rendelkezik valamilyen tudományos fokozattal, továbbá 7,59%-uk pedig MTA-címet is visel. A bölcsészképzés a hallgatói kiválósági rangsorban a harmadik helyre került. Felvett hallgatók átlagosan 403 ponttal kerültek be a képzési rendszerbe, amely országosan a harmadik helyet jelenti. A hozzánk jelentkező középiskolai diákok nemcsak a felvételi eljárásban szerepeltek jól, hanem a különböző tanulmányi versenyeken is, mellyel Egyetemünk összesítésben szintén a képzeletbeli dobogó harmadik fokán áll. Pedagógiai képzéseinkre jelentkezők pontátlaga 401, amely a többi hasonló szakkal rendelkező egyetemet is figyelembe véve a harmadik legjobbat jelenti.

A Jog- és Államtudományi Kar a jogi képzési területi rangsor alapján nyolc egyetemi kar közül a dobogó második fokára állhat fel. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a jogász képzésre jelentkezők 97,57%-a rendelkezik valamilyen típusú nyelvvizsgával, amely a többi egyetemmel összehasonlítva kiemelkedik a mezőnyből. E területen nemcsak a felvett diákjaink teljesítenek kiválóan, hanem oktatóink is, akiknek több mint 98%-a rendelkezik tudományos fokozattal.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar informatikai képzési területére tekintve láthatjuk, hogy az összesített rangsorban - húsz egyetemi kar között - a harmadik helyet érte el. A karon oktató tanárok 88,5%-a rendelkezik valamilyen tudományos fokozattal, amely a többi felsőoktatási intézménnyel összehasonlítva a harmadik legmagasabb arány. A műszaki képzés területi rangsorában az első tízben végzett az ITK a felsorolt negyven intézmény között. A jelentkezők átlag pontja 441, amely kiemelkedőnek számít az országos eredmények tekintetében, továbbá 97%-uk rendelkezett legalább valamilyen típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudással.

x