A jövő hallgatói 2020. január 15.

A Pázmány a felsőoktatási szakkiállításon

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást január 9–11. között rendezték meg Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), a korábbi évekhez hasonlóan, mind a négy karával képviseltette magát. A háromnapos, jó hangulatú rendezvényen élénk érdeklődés kísérte „a Pázmány" által kínált képzési lehetőségeket. Az érettségire készülő vagy a középiskolából már korábban kikerült fiatalok a mai hallgatók segítségével betekinthettek az egyetem életébe, a színes oktatási lehetőségekbe. Sokan vitték magukkal az egyes karok ismertető füzetét. Ebből többek között megtudhatták: „Tudományos és oktató munkánkat az a lelki, szellemi és erkölcsi örökség határozza meg, amelyet egyetemünk alapítója, a négyszáz éve élt Pázmány Péter bíboros is képviselt." Szabó István, a Jog- és Államtudományi Kar dékánja azt is hangsúlyozza: „Hallgatóinktól nem várjuk el, hogy a katolikus egyetem által képviselt világnézetet magukénak vallják. Értékeinket azonban felkínáljuk mindazoknak, akik kellő nyitottsággal és jó szándékkal érkeznek hozzánk." A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar ismertetője kiemeli: „Az általános katolikus műveltséget tartalmazó tantárgyaink olyan egyetemes értékeket közvetítenek, amelyek világnézettől függetlenül hozzátartoznak európai kultúránkhoz és műveltségünkhöz." Iván Kristóf, az Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja fontosnak tartja elmondani: arra törekszenek, hogy az itt diplomát szerzett hallgatók hosszú távon is sikeresek legyenek a huszonegyedik században. „A magyar tudományos élet és műszaki fejlesztés legjobb hagyományaira és néhány nemzetközi innovációs központra építve alkalmazzuk a tanítva-kutatva-fejlesztve módszert, illetve életmódot..." A Hittudományi Kar kiadványa arról tájékoztat: „A Kar oktatási és tudományos tevékenységével elősegíti az emberi méltóság és a kulturális örökség védelmét, vezető szerepet tölt be a magyar és közép-európai hittudományi képzésben."

A jövő generációjának betekintést nyújtunk a jog, ezen belül a PPKE jogi karának világába, ez a feladatunk, mondja Tinnyei Dániel harmadéves joghallgató. „Sok érdeklődő gimnazista kifejezetten azért keresi fel a standunkat, mert szándéka szerint egyetemünkön szeretné folytatni tanulmányait."
Arra a kérdésre, miért éppen a Pázmányon, a válasz általában a következő: családi indíttatásra, ismerősök pozitívan nyilatkoztak róla, katolikus iskolában érettségizik. „Mindenütt azt hallották, nagyon jó itt a közösség, és magas az oktatás színvonala. Legtöbben a képzés formájára, szerkezetére kíváncsiak, és persze arra, milyen eséllyel tudnak később elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Fontos szempont számukra a lehetséges jövedelem."
Előszeretettel érdeklődnek a nemzetközileg alkalmazható képzési irány felől. „Elmondjuk nekik, hogy a későbbiekben a nemzetközi irodákon keresztül erre is lehetőségük nyílhat. Sokan persze arra kíváncsiak, tényleg a magolásról szól-e a jogi egyetem? Erre azt szoktam mondani: ugyanolyan fontos a magolás, mint a megértés. Mert ha nem értik meg összefüggésében a jogot, nem tudják használni, alkalmazni sem."
Az érdeklődők fele-fele arányban fiúk és lányok, a tapasztalatok szerint mintegy nyolcvan százalékuk most készül az érettségire, a többiek már korábban végzettek. „A mai tapasztalatok alapján rendészeti vonalról érkeztek diplomások, akik nálunk szeretnének jogi másoddiplomát szerezni. Ezt a szakmai előrelépés indokolja."
Az egyik diák így fogalmaz: „Vidám hangulatban várnak minket, s ahogy hallottam, a Pázmánynak nagyon jó közössége van, ebből is kaptam egy kis ízelítőt."
Hogyan viszonyulnak az egyetem katolikus jellegéhez? „Az erre vonatkozó kérdésekben inkább az érdeklődés nyilvánult meg. A legtöbben arra kíváncsiak, kell-e katolikus tárgyakat tanulniuk, erőltetik-e a vallási irányt az egyetemen, amire én természetesen azt válaszolom, hogy erről szó sincs. A kereszténységbe bevezető alaptárgyat oktatnak, s az ebben elhangzó ismeretek hozzátartoznak az alapműveltséghez."
Kvízjátékkal várták az érdeklődőket az Információs Technológiai és Bionikai Kar hallgatói. Hakkel Tamás, mérnök-informatikus elmagyarázza: „A kérdéssort helyesen kitöltők részt vesznek egy sorsoláson, ahol egy e-book olvasót, illetve egy hangszórót nyerhetnek."
A bionika szak iránt elég sok lány érdeklődik, a mérnök-informatika inkább a fiúkat vonzza. Arra a kérdésre, mennyire vannak tisztában a képzés tartalmával, Hakkel Tamás a következőket mondja: „Kétféle érdeklődővel találkozunk. Az egyik minden információt tőlünk vár, a másik konkrét kérdésekkel érkezik. A bionika iránt érdeklődőknek elmagyarázzuk, mit jelent maga a bionika, mi a képzés célja, majd a tárgyakról, tárgycsoportokról beszélünk."
Akik már előzetes ismeretekkel rendelkeznek, inkább az egyetemi élet oktatáson túlmutató vonatkozásai iránt érdeklődnek. „Erről is szívesen ejtünk szót. Mintegy hétszázan tanulnak a karon, egy-egy évfolyam százötven fővel indul. Ha valaki belép az egyetemre, szinte csak ismerős arcok veszik körül. Jól működnek nálunk a tanulmányi csoportok, ami nemcsak biztonságos közeget jelent, hanem a tanulás hatékonyságát is segíti."
Az egyetem katolikus jellege kevésbé fordul elő a kérdésekben. „Van, aki rákérdez, mit jelent ez, hogyan érzékelhető a mindennapokban, de viszonylag kevés kérdés vonatkozik erre. Nálunk a vallási élet megélése inkább lehetőség. Semmire nem kötelezik a diákokat, s ez megnyugtatja őket. A Bevezetés a kereszténységbe című tárgy választható. A bioetika tárgy kötelező, itt előkerülnek vallási vonatkozások, amit szakmai szempontok indokolnak."
S ahogy más karok esetében, itt is visszatér a későbbi elhelyezkedés, az anyagi érvényesülés kérdése.

A Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karról néhány szak képviselői vannak jelen. Szűcs Diána harmadéves a nemzetközi tanulmányok vonalán. „Sokan érdeklődnek ez iránt. A gimnazisták általában felkészülten érkeznek, jó kérdéseket tesznek fel. Belenéztek már a mintatantervbe, a vizsgákról, a vizsgaidőszakról tudakozódnak, s arra is kíváncsiak, milyen közösségi élet folyik az egyetemen."
Mi motiválja őket a választásban? Elsősorban az elhelyezkedési lehetőségek, az anyagi kilátások. S mint a humán képzési területeken általában, itt is a lányok vannak túlsúlyban. Szűcs Diána elmondja, félreértéseket is tisztázniuk kell. „Akik nem vallásosak, azonnal azt kérdezik: egyáltalán jelentkezhetnek-e a Pázmányra, fölvehetik-e őket, ha kiderül ez róluk, s félnek a hátrányos megkülönböztetéstől. Őszintén biztosítjuk őket, ilyesmiről szó sincs. Az egyetem viszont lehetőséget nyújt azoknak, akik gyakorolni szeretnék a vallásukat."
Szlépka Zsófia másodéves a politikatudományi szak mesterképzésén. „Az előző évek tapasztalataihoz képest számomra meglepő volt ugyanakkor, hogy egyre többen nem negatívként ítélték meg a vallási lehetőségeket, hanem örültek annak, amikor az egyetem hitéletéről beszéltem nekik. Sokan elmondták, hasonló közegből érkeznek. Felkeltette érdeklődésüket, hogyan függ össze a vallás és a politika a szakon folyó tanulmányok során, ami egyedinek tekinthető más egyetemekhez képest."
Már az első napon több volt az érdeklődő a Hittudományi Kar felirat alatt, mint korábban három nap alatt, mondja Pesti Dóra, másodéves katolikus közösségszervező hallgató. „Gyakran jönnek azzal a kérdéssel, mit is jelent tulajdonképpen a teológia? Elsősorban a teológus és a hittanári szak iránt tudakozódnak. Úgy tűnik, a világi teológus szak egyre többeket vonz."
Nyüzsgő, szinte fesztiváli hangulatban mi mondható el a teológiáról? „Sok mindent lehet kezdeni az életben a teológiával, de a leglényegesebb: hirdetni Istent. Manapság sokan félnek az elköteleződéstől, és attól, hogy kimondják Isten nevét és hirdessék az ő szavát."
Az érdeklődők általában most érettségizők, az idősebb korosztályból inkább a nyugdíjasok keresték fel a Pázmány standját, akik világi pályájuk befejezése után érzik annak igényét, hogy vallási téren képezzék magukat. „Karunk erre is lehetőséget nyújt levelező tagozaton."
Pesti Dóra még egy fontos szempontra hívja fel a figyelmet. „A mi karunkon eltérő a felvételi rend, mint akár az egyetem többi szakán vagy más egyetemeken. Nem a felvi.hu-n keresztül folyik, a külön felvételi eljárás rendje a kar honlapján található. A jelentkezést személyes találkozás követi; míg másutt csak kódok vannak, itt nálunk emberek, arcokkal."

A szakkiállítást a nyitás napján felkereste Szilágyi Csaba oktatási és stratégiai rektorhelyettes úr. Elbeszélgetett az éppen jelenlévő diákokokkal, akiknek megköszönte áldozatos munkájukat, amit az egyetem érdekében tesznek. Arra kérdésre, hogy neki mit jelent a „Pázmány", ezt a választ kaptuk: Magyar katolikus egyetem, amely nyitott minden érdeklődő számára. Tulajdonképpen négy az egyben, ami azt jelenti: négy Kara van, de egy Egyetem, ahol mindenki megtalálhatja a magának megfelelő képzési formát.

 


 

A kiállításról készült kisfilm itt megtekinthető:

 

x