A közép- és kelet európai katolikus egyetemek konferenciája Esztergomban 2019. május 14.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem harmadik alkalommal rendezte meg a 2003-ban életre hívott közép- és kelet európai katolikus egyetemek konferenciáját, azaz a Katolikus Egyetemek Szövetségének (Catholic University Partnership) éves tudományos ülését.

A találkozóra Esztergomban került sor május 10. és 12. között, „Fenntarthatóság – társadalmi, jogi, politikai és az emberi környezet alapján" címmel.

2003-ban, az egyesült államokbeli Notre Dame Egyetem (Indiana) Kelet- és Közép Európával foglalkozó Nanovic Intézete kezdeményezésére, az Európai Katolikus Egyetemek Szövetségén (FUCE) és a katolikus egyetemeknek az egész világra kiterjedő hálózatát tömörítő szervezetén (IFCU) túl, létrejött a közép- és kelet európai régió katolikus egyetemeit tömörítő, kölcsönös partnerségen alapuló szövetség. A Nanovic Intézet – alapítójától áthagyományozott – sajátos feladatnak tekintette és tekinti a régió katolikus egyetemeinek támogatását, ösztöndíjak és kutatási programok útján, valamint az éves szintű, mindig egy aktuális tudományos témakör bemutatására irányuló ülésének támogatásával történő segítését. A PPKE a programhoz csatlakozó alapító katolikus egyetemek között volt 2003-ban; sőt a régió területén megtartott első szimpózium megszervezés is a magyar katolikus egyetem nevéhez kötődik 2005. szeptember 30-tól október 1-ig, amely rendezvénynek akkor az esztergomi Érseki Palota adott otthont. A PPKE a 2005-ös rendezvénnyel lefektette az éves találkozó alapelveit „A katolikus egyetemek helyzete és kihívásai Közép- Európában" címmel. Amely a legfontosabb kérdéseket egy-egy kiemelkedő szakértő által megtartott vezérelőadás formájában elemezte, melyet a résztvevő egyetemek vezetőinek kerekasztalvitája követett. A tizedik találkozót újra a PPKE rendezte, az akkorra már felújított Szent Adalbert Központban, a felsőoktatási képzésről a szekuláris Európában, XVI. Benedek pápa 2009. június 29-én kiadott Caritas in Veritate kezdetű enciklikája alapján.

A mostani – immár tizenötödik – találkozó, szintén a PPKE szervezésében valósult meg, az esztergomi Szent Adalbert Központban. Témája a fenntarthatóság kérdése volt, nemcsak természettudományi megközelítésből, hanem kiterjesztve az erkölcsi, társadalmi, jogi és politikai dimenzióra is, Ferenc pápa 2015. május 24-én kiadott Laudato si' enciklikája alapján. A PPKE volt az első katolikus egyetem, amely már 2016-ban létrehozta a téma önálló, nemzetközi kutatóközpontját – 2017-ben intézeti rangra emelve – majd elsőként kidolgozta a globális fenntarthatóságnak a Laudato si'-ben rögzített szempontokra épített egyetemi mesterképzési programját. Ennek az átfogó kérdésnek a közép-európai katolikus egyetemeken történő kutatásba és oktatásba történő aktív bekapcsolódását és az egyedi hangsúlyokról történő egyeztetést szolgálta a kiemelkedő nemzetközi szakértők előadásai nyomán lezajlott tanácskozás Esztergomban.

A tudományos eszmecserén képviseltette magát a Zágrábi Katolikus Egyetem, az Ukrajnai Katolikus Egyetem, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem, a Lublini Katolikus Egyetem, az olmützi Palacký Egyetem, a Grazi Műszaki Egyetem, a Notre Dame Egyetem (Indiana), a John Templeton Alapítvány és az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának Közép- és Kelet Európával foglalkozó megbízottja.

A konferencia résztvevőit köszöntötte Michael A. Blume, az Apostoli Szentszék Magyarországra akkreditált nunciusa; William C. Donahue, az UND Nanovic Intézetének vezetője; és Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora. Michael A. Blume hangsúlyozta, hogy a konferencia témája és tartalma kiemelkedően jelentős az oktatás és a kutatás területén tevékenykedő intézmények számára. Ez különösen is igaz a katolikus egyetemek rendszerére. Blume érsek beszédében rámutatott, hogy a tárgyalt terület komoly felelősséget hordoz, amely a lelkiismereti kötelezettséget is közvetlenül érinti, mivel középpontjában az emberi személy értéke áll. Ferenc pápa gyakori kifejezésével élve: mi a keresztény küldetés (misszió) tanítványai vagyunk. Ez a küldetés a hitről tett tanúságtétel, a Teremtőhöz fűződő legközelebbi köteléket jelenti számunkra. A szeretet és az isteni megbocsátás tanúivá kell válnunk, az egyes emberek, a családok és a közösségek felé. A katolikus egyetemek a fenntarthatóság számos területén tehetnek szolgálatot az emberi közösségnek, különösen azokon a területeken, ahol a szeretetre és önfeláldozásra van szükség Krisztus közöttünk való jelenlétének kifejezésére, azáltal, hogy az emberhez méltó körülmények megteremtésén és megőrzésén fáradozunk. A fenntarthatóság irányában történő elköteleződés tehát ténylegesen missziót jelent, amelyet hívőknek és nem-hívőknek ajánlunk fel, mint Krisztus szeretetének a tapasztalatát.

A konferencián vezérelőadást tartott Szuromi Szabolcs Anzelm (a PPKE rektora) a klasszikus értékek kialakulásáról, védelméről és a fenntarthatóság egyes tudományterületeket érintő átfogó kérdéseiről, a Laudato si' enciklika alapján; Subhas K. Sikdar (az USA veszélyelhárítási laboratóriumának volt igazgatója) „Ellentmondások a fenntarthatóság területén: mit, miért és hogyan?" címmel; Michael Narodoslawsky (a Grazi Műszaki Egyetem professzora) a fenntarthatóság műszaki, gazdasági és politikai kihívásairól; Željko Tanjic (a Horvát Katolikus Egyetem rektora) a fenntarthatóság teológiai aspektusairól beszélt; Korzenszky Emőke (a PPKE Laudato si' Intézetének kutatója) „A globális fenntarthatóság mint etikai imperatívusz" címmel; valamint Heribeto Cabezas, a PPKE fenntarthatósági kutatócsoportjának és bioetikai központjának vezetője „Víz, étel és energia" témában.

A vezérelőadásokat a közép- és kelet európai katolikus egyetemek konferenciájának megszokott rendje szerint kerekasztal-beszélgetések követték, különös tekintettel a felvetett problémakörök területén megvalósítható oktatási és kutatási együttműködésekről. A konferencia zárónapján mind a fenntarthatóság, a családtudomány, a vallásközi párbeszéd, valamint az új műszaki és orvostudományi eredményeket a Katolikus Egyház tanításának alapján elemző, bioetikai kérdésekben történő együttműködési lehetőségekről egyeztettek a résztvevő intézmények képviselői. A konferencia ünnepi szentmisével zárult az esztergomi bazilikában. A közép- és kelet európai katolikus egyetemek soron következő jövő évi konferenciájára Tbilisziben kerül sor.

x