A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei 2017. július 26.

2017-18-as tanév

A hazai felsőoktatásban stabilan meghatározó helyet betöltő Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) felvételi pontszámai, és az ezek alapján a 2017/2018-as akadémiai évre felvett hallgatók létszáma, újra jó eredményt mutat.
A tisztán hitéleti képzést folytató patinás Hittudományi Karon (HTK) a felvételi eljárás sajátos jellege miatt, még nem alakult ki az új tanévre felvételt nyertek végleges száma. Minden meghirdetett szakon (osztatlan teológus; katolikus közösségszervező BA; katekéta-lelkipásztori munkatárs BA; katolikus kánonjogász MA) pótfelvételivel is felvételt lehet nyerni. A legnagyobb érdeklődés katekéta-lelkipásztori munkatárs szak, illetve a hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről.
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a rendes felvételi eljárás keretében felvett 1218 fővel meg tudta tartani a mostanra hagyományosnak mondható magas színvonalat a felvételi ponthatárok megállapításánál. Ez a létszám hasonló a 2016. évi és a kifejezetten eredményes 2014. évi létszámhoz. A BTK-n a mostani eljárásnak köszönhetően 1012 nappali és 206 levelező képzésű új hallgató kezdheti meg tanulmányait. Jelentős (8.5 %-os) a létszámbeli emelkedés a nappali BA képzések tekintetében, ahogy az osztatlan képzésre felvettek száma is 16 %-kal nőtt. A meghirdetett MA képzésekre felvettek száma ebben az évben 196. A bekerüléshez a legmagasabb pontszámokat a nemzetközi tanulmányok BA (473.5 pont), a kommunikáció és médiatudomány BA (nappali 471.2 pont), és a pszichológia BA (451.5 pont) szakok átlagpontjai érték el. Továbbra is a legnépszerűbbnek bizonyult a pszichológia BA; az anglisztika BA; a szociológia BA; politológia BA, valamint a szociálpedagógia BA. A mesterképzés területén a pszichológia, a fordító-tolmács, a Kelet-Ázsia tanulmányok, és a nemzetközi tanulmányok szak irányában mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Az osztatlan tanárképzés gerincét a magyar – történelemtanár és az angol – történelemtanár szak alkotja.
A Jog- és Államtudományi Karon (JÁK) – a minőségi követelmények szem előtt tartásával – a 2016-os évhez hasonlóan, sikeresen alakult a rendes felvételi eljárás, amelynek köszönhetően 818 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a karon. A jogász nappali képzésen idén is 460 (önköltséges formában 370) pont volt a felvételi küszöb. Ezzel a tavalyi évet meghaladó (ami akkor az ország nyolc jogi kara közül a legnagyobb létszámú hallgatót jelentette) 710 főt vett fel idén a JÁK. Az osztatlan jogászképzésen belül, az elmúlt évhez képest is tovább nőtt a levelező képzési formában felvettek aránya. Az utóbbi eredmény jól közvetíti a JÁK azon törekvését, amely minden képzését egyenlően fontosnak tekinti. Az igazságügyi igazgatás alapszakon jelentősen emelkedett az elmúlt évhez viszonyítva a bejutáshoz szükséges ponthatár, ami államilag finanszírozott formában 418 pontot jelent. Így reményeink szerint, az idei adatok megerősítik a PPKE JÁK vezető pozícióját a hazai jogászképzésben.
Az idei évben is kiemelkedő volt az Információs Technológiai és Bionikai Karra (ITK) jelentkezők száma, ami azt mutatja, hogy egyre többen szeretnék tanulmányaikat a PPKE ITK-n folytatni. Ez a tendencia mérnökinformatikus BSc tekintetében kilencszeres– a 2016-os évnél másfélszer nagyobb – túljelentkezést eredményezett. A szak tavaly is kiemelkedőnek tekinthető 385-ös pontátlagával szemben, ez idén 400 pontot meghaladó átlagot eredményezett. Ugyanez az érték a molekuláris bionika BSc szak tekintetében elérte a különösen is magas 443 pontot, ahol a felvételhez szükséges küszöbérték 410 pont volt. A korábbi évekhez képest is folyamatosan erősödő ponthatárok mellett 192 új hallgató kezdheti meg BSc, vagy MSc szintű tanulmányait az ITK-n.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 2017. július 26-án felvett hallgatók összlétszáma 2228 fő. A PPKE – különös tekintettel a hazai felsőoktatásba jelentkezők számának csökkenésére – kifejezetten sikeresnek tartja az ez évi rendes felvételi eljárást, mind a minőségi kritériumoknak az egyes szakok ponthatáraiban történő érvényesítése, mind a magas hallgatói létszám szempontjából. Ezek egyértelműen jelzik a katolikus egyetem pozíciójának stabilitását, valamint – méretarányos összehasonlítás alapján – kiemelkedő népszerűségét a hazai felsőoktatásba jelentkezők körében. A PPKE így bizakodóan tekint a meghirdetésre kerülő pótfelvételi hasonló eredményessége felé, és inspirál mindenkit, hogy az intézményt választó jelentkezők éljenek ezzel a lehetőséggel.

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., rektor, PPKE

 

x