Dr. Kuminetz Géza a PPKE következő rektora 2019. május 31.

Rektori megbízatása 2019. szeptember 1-jétől négy éves időtartamra szól.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megköszönte Dr. Szuromi Szabolcs rektornak azt a 25 éves szakmai és szakértői munkáját, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) – különösen a legutóbbi nyolc évvel, az egyetem vezetőjeként – az intézmény szerkezetének, minőségének oktatási és programkínálatának, valamint kutató egyetemi tevékenységének fejlesztésével világviszonylatban a legjobb állami és magánegyetemek által történt elismeréséért tett. Elérve mindezzel a legjobb európai katolikus egyetemnek kijáró státuszt és Magyarországon a kiemelt egyetemként: a hazai felsőoktatás egyik vezető intézményeként történő elismerését.
Mivel Dr. Szuromi Szabolcs rektor második négyéves vezetői ciklusa a PPKE élén 2019. augusztus 31-én lejár, az MKPK – szem előtt tartva a PPKE által elért kimagasló eredmények megtartását és további folytatását – körültekintő mérlegelés után, Dr. Kuminetz Géza tanszékvezető professzort (PPKE Hittudományi Kar), a természetjog és a lelkipásztorkodástan szakértőjét terjesztette fel megerősítésre a római székhelyű Nevelésügyi Kongregációhoz. A megerősítést követően a 2019. szeptember 1-jével hivatalba lépő új rektor állami kinevezéséről szóló köztársasági elnöki határozat 2019. május 31-én került kihirdetésere, amely négy éves ciklusra szól.
A PPKE minden rendű és rangú munkatársa, oktatója, kutatója és hallgatója nevében ezúton gratulálunk Ft. Dr. Kuminetz Géza professzornak, és kívánjuk, hogy tevékenysége a katolikus felsőoktatás, a tudomány- és Intézményünk fejlődése, elsősorban pedig a Katolikus Egyház legfőbb célja: a lelkek üdvösségére váljék!

x