Együttműködési tárgyalások Egyiptomban 2019. március 12.

Tovább erősödött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) egyiptomi keresztény fiatalok továbbtanulását segítő munkája

Új alapokra helyezte a PPKE mind a kairói Kopt Ortodox Kulturális Központtal (KOKK), mind a gizai Ferences Kulturális Központtal (FKK) való oktatási és kutatási tevékenységét 2019. március 5-én. Szuromi Szabolcs rektor és Anba Ermia püspök, a KOKK igazgatója két olyan matematikai és műszaki felsőoktatásba történő belépést segítő program 2019/2020-as tanévben való megindításáról folytatott sikeres tárgyalásokat, amelyet a PPKE biztosít, illetve a PPKE aktív közreműködésével valósulhat meg a KOKK intézményi keretei között. Friedler Ferenc professzor, a delegáció tagja, részletesen ismertette azt a középiskolások számára kidolgozott matematikai tehetséggondozó programot, amely jelentősen segíti nemcsak a matematika egyes területeinek magas szintű elsajátítását – és ezzel a nemzetközi rangsorokban előkelő helyen álló műszaki felsőoktatásba történő, tehetségalapú bejutást –, hanem a különböző nemzetközi versenyeken történő sikeres részvételt is. Az Erdélyben már komoly eredményeket elért tehetséggondozási módszernek az egyiptomi körülményekre és feltételrendszerre történő adaptálása megtörtént, amelynek köszönhetően az első két kopt keresztény matematika oktató képzésére 2019. júliusában sor kerülhet Magyarországon. A PPKE és a KOKK megállapodott mind a középiskolai matematikai tehetséggondozás szervezeti, tartalmi, képzési és az egyetemi továbbtanulást motiváló konkrét határidőkhöz kötött kereteiről és lépéseiről. Ezzel párhuzamosan, a PPKE hivatalos úton támogatja a KOKK-nak a legmagasabb szintű nemzetközi matematikai versenyeket lefolytató szervezetekhez történő csatlakozását. A tehetséggondozó program mellett, a PPKE a KOKK keretei között vállalta, néhány hetes, angol nyelvű, intenzív egyetemi felkészítő tanfolyam megtartását azoknak a diákoknak, akik magyar állami ösztöndíjra pályázva, a magyar műszaki felsőoktatásban kívánnak továbbtanulni. A tanfolyam kiemelkedő teljesítése a PPKE esetében kiváltja a műszaki alapképzések felvételi vizsgáját. A PPKE megkezdte azokkal az Egyiptom területén működő nemzetközi ipari vállalatokkal való kapcsolatfelvételt, amelyek helybeni elhelyezkedési lehetőséget kínálhatnak a hazájukba műszaki szakképzettséggel visszatérő egyiptomi fiataloknak.


A Ferences Kulturális Központban, a 2018. szeptember 27-i kétoldalú megállapodást kiegészítve, és megfontolva az elmúlt tanév pozitív tapasztalatait, Szuromi Szabolcs és Melad Shehata OFM kiegészítő megállapodást írt alá 2019. március 8-án, amelyben az FKK keretei között arab, régészet, és történelem mesterképzés indításáról állapodtak meg. Szerződésben rögzítették a felsorolt képzéseknek a PPKE saját, székhelyen kívüli képzéseiként való elismerését. Ehhez a PPKE az akkreditációs feltételek teljesülését rendszeresen ellenőrző látogatóbizottságot állított fel. A megállapodás részeként a két intézmény, Kairóban megjelenő közös nemzetközi tudományos periodikát alapított Studia Historica et Orientalia címen.

x