Elhunyt Bittsánszky Géza 2013. augusztus 8.

Szomorú szívvel értesítünk mindenkit, hogy Bittsánszky Géza 2013. augusztus 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Lelkiüdvéért 2013. augusztus 26-án 14 órakor szentmisét mutat be Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. rektor úr az Egyetem kápolnájában (1088 Bp. Szentkirályi u. 28.).
Hamvait 2013. augusztus 29-én, csütörtökön 9.45-kor  a római katolikus egyház szertartása szerint helyezik végső nyugalomra a Farkasréti temetőben.


In memoriam Bittsánszky Géza

Kedves Géza Bátyám!
Nemrég kaptuk a hírt, hogy 2013 augusztusának második hétvégéjén átköltöztél mindannyiunk második, végleges hazájába. Távozásod fájdalommal és hiányérzettel tölt el minket - tisztelőidet, barátaidat és volt munkatársaidat. De nem hagyjuk, hogy a szomorúság uralja érzéseinket és gondolatainkat. Egyrészt azért, mert tudjuk: teljes életet éltél, nemcsak éveid számát illetően, hanem mert végig küzdöttél a teljességért, a harmóniáért ("békességért", a szó bibliai értelmében). Istennel, a rádbízottakkal, önmagaddal. Elég felidéznünk azt az őszinte áhítatot, amellyel résztvettél szentmiséken az egyetem kápolnájában; azt az odaadást és felkészültséget, amellyel a Katolikus Egyetemet képviselted minőségbiztosítási referensként az állami fórumok felé, belül pedig az Egyetemi Tanács ülésein; azt a humort és jókedvet, amit nem tartottál rangon alulinak megosztani velünk a Rektori Hivatal közösségi rendezvényein; s végül azt a lojalitást, amellyel utolsó munkás éveidben a MKPK katolikus felsőoktatásért felelős referensi tisztét betöltötted, példát adva a fiatalabb generációknak, mit is jelent a gyakorlatban az egyházhoz való hűség (sentire cum Ecclesia). Másrészt - s ez mindennél fontosabb - azért sem engedhetjük, hogy a szomorúság domináljon távozásod miatt, mert hiszünk "az eljövendő örök életben": " Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőként lépett be értünk Jézus, az örök főpap...." (Zsid 6,19-20).
Kedves Géza Bátyám (hiszen mindig így szólítottalak)! Jelen soraimmal hálás szívvel mond neked köszönetet mindenért, s egyúttal a viszontlátás reményében búcsúzik tőled a PPKE rektora, vezetősége, valamint a tanárok, hallgatók és munkatársak közössége.

Fodor György
prorektor                

x