Elhunyt Fila Béla 2014. augusztus 30.

Dr. Fila Béla, a PPKE HIttudományi Karának nyugdíjas dogmatika professzora 2014. augusztus 30-án elhunyt.

Dr. Fila Béla Pótharasztpusztán született 1933. augusztus 31-én. Tudatos eszmélődése kezdete óta a papi hivatás ragadta meg. 1953-ban jelentkezett a váci egyházmegyébe. A budapesti Központi Szeminárium növendékeként 1953-ban kezdte meg tanulmányait a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián, ahol 1959-ben teológiai doktorátussal fejezte be tanulmányai első szakaszát. 1965-től 1967-ig a római Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Gregoriana Pápai Egyetem Filozófiai Fakultásán filozófiai tanulmányokat folytatott, ahol licenciát, majd doktorátust szerzett.

1985-ben Gál Ferenc kérésére, az ő utódjaként az akkori Magnus Cancellarius a budapesti Hittudományi Akadémia dogmatika tanszékének tanárává nevezte ki. Tanári működése idején kidolgozta és megjelentette 1989 és 1992 között a dogmatika teljes anyagát hat kötetben.

Jóllehet hagyományos neotomista szellemiségű teológusi alapozást kapott, teológiai gondolkodásának fejlődési iránya alapvetően megváltozott, amikor a római tanulmányai során felfedezi Heideggert, Rahnert és a kor többi nagy teológusát. Attól kezdve a filozófián belül a transzcendentális tomizmus, a teológián belül pedig a trancendentális módszer dogmatikai alkalmazása határozta meg szellemi horizontját.

1986-ban hozzákezdett a Heinrich Denzinger és Adolf Schönmetzer által szerkesztett Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum 36. latin nyelvű kiadása alapján a jelentősebb dogmatikai dokumentumok lefordításához, amely Az Egyházi Tanítóhivatal dogmatikai megnyilatkozásai című kötetben jelent meg a hallgatók használatára.

Teológiai tanársága idején több emlékkötetet állított össze. Tagja volt a Teológia és a Communio folyóiratok szerkesztőbizottságának. Különböző folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben számos tudományos tanulmánya jelent meg.

Egészségi problémák miatt 1999.  januárjában lemondott a dogmatika tanszék vezetéséről, és nyugdíjba vonult. 2001-ben a Hódmezővásárhelyi Belvárosi Plébániára költözött, egyre inkább visszavonultan folytatta lelkipásztori munkáját.

x