Elhunyt Zlinszky János 2015. június 18.

Zlinszky János professzor úr, a PPKE JÁK első dékánja 2015. június 18-án elhunyt.

Életének 88. évében 2015. június 18-án elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János professzor emeritus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának első dékánja, volt alkotmánybíró, a magyar jogásztársadalom kiemelkedő alakja.

Zlinszky János 1928-ban született. 1989 novemberi megalakulásától 1998 márciusáig volt tagja az Alkotmánybíróságnak. Alapító dékánként tevékenykedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1995-ben megalapított Jog- és Államtudományi Karának létrehozásakor. Széles körű jogászi munkásságának legkiemelkedőbb eredménye a római jog kutatása és oktatása volt, emellett szakmai figyelmét alapjogi és jogi etikai kérdésekre és közjogi problémák kutatására irányította. Jogtudósként, tanárként, jogalkalmazóként, közéleti szereplőként, de mindenekelőtt szűkebb és tágabb közösségéért felelős férfiúként vette ki a részét a jogállamiság megteremtéséért folytatott küzdelemből. Gazdag és kiemelkedően eredményes pályafutása során számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült.

Halálával pótolhatatlan veszteség érte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közösségét csakúgy, mint a magyar jogásztársadalmat.

Dr. Szuromi Szabolcs rektor úr megemlékezése Zlinszky Jánosról

Gyászjelentés

x