Előadás a Torinói halotti lepelről 2018. szeptember 10.

Dr. John P. Jackson és felesége, a Torinói halotti lepel tudományos kutatásának úttörői szeptember 28-án, pénteken 13 órai kezdettel angol nyelvű előadást tartanak a PPKE-n a lepel és az I. századi zsidó kultúra kapcsolatáról.

Előadókörútra érkezik hazánkba Dr. John P. Jackson, fizikus, a Torinói halotti lepel 1978-as tudományos vizsgálatának vezetője, valamint felesége, Rebecca Jackson, aki kutatóként az I. századi zsidó kortörténettel foglalkozik. Körútjuk több állomása között kiemelt helyet foglal el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, hiszen a rendezvénysorozat során csak az Egyetemen hallható majd a lepel és az I. századi zsidó kultúra kapcsolatáról szóló előadás, melynek címe: First Century Jewish Background of the Shroud. Az előadást Rebecca Jackson fogja tartani.

Épp 50 éve Dr. John P. Jackson volt a vezetője annak a 30 tudós bevonásával elvégzett 5 napos átfogó tudományos vizsgálatnak, amely nagy áttöréseket hozott a lepel eredetének megállapítását célzó kutatásban. Az akkori legkorszerűbb tudományos módszereket és eszközöket vetették be vizsgálataik során, és összefogtak minden olyan tudományterületet, amelynek köze lehet a lepelhez; a fizika, a kémia, az archeológia, a szövéstan, az orvostudomány, a patológia, a képelemzés és más fontos tudományterületeket képviselő szakemberek voltak tagjai a kutatócsoportnak. Az akkori és az azóta végzett, más kutatások eredményei, valamint az eddig keletkezett, a lepellel kapcsolatos adatok újabb és újabb elemzései sok kérdésre adnak választ. A vizsgálati eredmények sok esetben megdöbbentően egybevágnak Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának keresztény hagyomány által megőrzött részleteivel, más eredmények viszont alapvetően cáfolni látszanak azt, hogy a szövetnek bármi köze is lehet az I. századi zsidósághoz.

Dr. Jackson az általa alapított tudományos intézetben, (Turin Shroud Center of Colorado) munkatársaival - köztük feleségével, Rebeccával - a mai napig elemzi és értékeli a lepellel kapcsolatos különféle vizsgálatok eredményeit és naprakész a lepel eredetének meghatározására irányuló, aktuális kutatásokkal kapcsolatban. Meggyőződése, hogy helytálló Szt. II. János Pál pápa, még pápasága idején tett kijelentése, mely szerint az Egyház a rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján kimondhatja, hogy az, amit a Torinói leplen látunk, nagyon közel van ahhoz, amit az Egyház Jézus halálával és feltámadásával kapcsolatban mindig is hitt. Dr. Jackson és felesége előadásai a tudományos tényekre támaszkodnak; céljuk, hogy mindenkinek megadják azt a szabadságot, hogy a tények ismerete alapján maguk alakíthassák ki véleményüket a lepellel kapcsolatban.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott előadás 2018. szeptember 28-án, pénteken 13 órakor kezdődik, helyszíne a Jog- és Államtudományi Kar Szt. II. János Pál pápa Díszterme (cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.). A részvétel ingyenes, regisztrációhoz nem kötött. Az előadás mindenki számára nyitott, megértéséhez ugyanakkor az angol nyelv megfelelő ismerete szükséges, mivel a helyszínen nem kerül sor tolmácsolásra. Az előadó, Rebecca Jackson, és az Egyetem minden érdeklődőt szeretettel vár!

Az előadássorozat állomásaival, a különböző előadások témájával kapcsolatban részletesen tájékozódhatnak a torinoilepel.hu weboldalon.

x