Erősödő kapcsolat a Pázmány (PPKE) és a Horvát Katolikus Egyetem (HKE) között 2019. március 1.

A két egyetem rektora Zágrábban folytatott egyeztetést az intézményközi kapcsolatok mélyítéséről.

A budapesti és a zágrábi katolikus egyetem rektora az öt évvel ezelőtt megkötött kétoldalú megállapodás további lehetséges bővítési területeiről folytatott részletes – a kapcsolatok teljes körére kiterjedő – egyeztetést február 19-én, a Horvát Katolikus Egyetem székhelyén.A PPKE és a HKE hivatalosan rögzítette, hogy jelentősen szélesíteni kívánja az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitásba bevont közös tudományos területeket. Szuromi Szabolcs és Željko Tanjić rektorok megállapodtak az eddigi együttműködési keretek szorosabbra vonásában a két, azonos értékrendet valló és azonos célok eléréséért fáradozó intézmény között, különösen mindennek kifelé történő hiteles képviselete tekintetében. Ez, egyfelöl megnyilvánul a közös (különböző szintű és tudományterületű) – mindkét fél számára hasznos – pályázati projektek előkészítésében és benyújtásában; másfelől, a PPKE aktív szerepvállalásával – oktatói és kutatói állomány bevonásával – a folyamatos segítségnyújtásban, hogy a HKE újabb alap- és mesterképzésű programokat, szakirányú továbbképzéseket és kutatási együttműködéseket tudjon indítani zágrábi helyszínnel. Mindkét fél egyetértett abban, hogy ennek a tevékenységnek az elsődleges célja, hogy a HKE minél több program tekintetében el tudja érni a teljesen önálló, magas szintű, államilag akkreditált képzést, így rövidtávon megteremthető legyen a PPKE és a HKE által kiállítható közös diploma feltételeinek teljesítése. A két fél folytatni kívánja a legutóbb a műszaki- és informatikai területen megkezdett gyümölcsöző együttműködését. Szuromi Szabolcs, miután koncelebrált szentmisén vett részt a zágrábi székesegyházban, hivatalos programja keretében, személyesen nyújtotta át Željko Tanjić rektornak (a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjának), a PPKE által adományozható, és számára 2018. október 17-én megítélt, legmagasabb tudományos elismerést, a Pázmány-plakettet.

x