Felvételi eredmények a Pázmányon 2015. július 23.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei a 2015/16-os tanévre

A hazai felsőoktatásban stabilan meghatározó helyet betöltő Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), amely egyike a magyarországi kiemelt egyetemeknek, felvételi pontszámai és az ezek alapján a 2015/2016. akadémiai évre felvett hallgatók létszáma, újra nagyon jó eredményt mutat.
A tisztán hitéleti képzést folytató patinás Hittudományi Karon (HTK) a felvételi eljárás sajátos jellege miatt, még nem alakult ki az új tanévre felvételt nyertek végleges száma. Minden meghirdetett szakon (osztatlan teológus; osztatlan hittanár-nevelő; katolikus közösségszervező BA; katekéta-lelkipásztori munkatárs BA; hittanár-nevelő MA; katolikus kánonjogász MA) pótfelvételivel is felvételt lehet nyerni. A legnagyobb érdeklődés a katolikus teológus és a katolikus közösségszervező szak, illetve a hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről.
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) nemcsak, hogy tudta tartani a mostanra hagyományosnak mondható magas színvonalat a felvételi ponthatárok megállapításánál, hanem az idei 1329 fő felvételével, további jelentős (89 fős) létszámnövekedést ért el az egy évvel ezelőtti kiemelkedően jó eredményhez képest, a rendes felvételi eljárás keretében. Ez egyértelműen az osztott képzés bevezetése óta elért legjobb eredménye a karnak. A növekedés forrása elsősorban a BA hallgatók számának emelkedése (nappali képzésben 774, levelező képzésben 186 fő). A meghirdetett MA képzésekre felvettek száma ebben az évben 270. Továbbra is a legnépszerűbbnek bizonyult az angol BA (amely 70 pontos ponthatár növekedést ért el); a pszichológia BA; a szociológia és a politológia BA, valamint a szociálpedagógia és a nemzetközi tanulmányok BA. A mesterképzés területén a pszichológia, a történelem, a fordító és tolmácsképzés és a kommunikáció szak irányában mutatkozott a legnagyobb érdeklődés.
A Jog- és Államtudományi Karra (JÁK) bekerültek száma 810 fő. Ezzel a PPKE JÁK 2015-ben nemcsak a felvettek létszáma, hanem a minőségi követelmények jelentős emelése mellett – a jogászképzés átszervezése ellenére – tovább erősítette korábbi, országosan is kiemelkedő pozícióját. A fő profilt jelentő jogász szakon nagyon magas létszámban – 632-en – kezdik meg tanulmányaikat, annak ellenére, hogy az egyetemi minőség biztosítása érdekében, az intézmény saját döntésével, a nappali képzési formában 350, levelező képzésben 340 pontra emelte az önköltséges ponthatárt. Mindemellett, az igazságügyi igazgatási BA, a közszolgálati BA, valamint a kodifikátor MA szakon összesen 178-an nyertek felvételt a karra.
Az Információs Technológiai és Bionikai Karnak (ITK) sikerült újra bebizonyítania, hogy méltó az elmúlt években kivívott minőségi helyre a mérnök informatikus és molekuláris bionika BSc; valamint az info-bionika és a mérnök informatikus MSc képzésben, amelyet a ponthatárokban történt változások is alátámasztanak. A karra a minőségi kritériumok további növelésével, a tavalyival megegyező számú, 180 hallgató nyert felvételt. A Semmelweis Egyetemmel közös képzésként megvalósuló molekuláris bionika alapszakra, a műszaki területen kifejezetten magas, 398-as ponthatárral jutottak be a jelentkezők. A mérnök informatikus képzésnél, ahol az informatika területén a szoftver tervezés mellett a hardver tervezést is elsajátítják a hallgatók, az államilag finanszírozott helyekre is magas (347 pontos) ponthatárral nyertek felvételt a jelentkezők. Mind a felvettek száma, mind a felvételi ponthatárok emelkedést mutatnak mind a két alapszakon az elmúlt évhez képest. Ez megfelel az ITK-val, mint kutató karral szemben támasztott jogos elvárásoknak.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 2015. július 23-án felvett hallgatók létszáma 2319 fő, amely 79 fővel meghaladja a 2014-es kimagaslóan jó eredményt. A PPKE mindezek tükrében, kifejezetten sikeresnek tartja az ez évi rendes felvételi eljárást, mind a minőségi kritériumoknak az egyes szakok ponthatáraiban történő jelentős emelése, mind a hallgatói létszám növekedése szempontjából. Ezek egyértelműen jelzik a katolikus egyetem pozíciójának további erősödését. A PPKE így bizakodóan tekint a meghirdetésre kerülő pótfelvételi hasonló eredményessége felé, és inspirál mindenkit, hogy az intézményt választó jelentkezők éljenek ezzel a lehetőséggel.

Dr. Szuromi Szabolcs DSc, rektor

x