Hitbéli elkötelezettség, kiváló tanulmányi eredmény 2020. december 3.

Egyetemi ösztöndíjak odaítélése

A Pázmány Péter Alapítvány ösztöndíja oktatási, kulturális, szociális és vallási célokat szolgál. Hozzájárul a hallgatóság kulturált, modern, szociálisan és hitbélileg elkötelezett világnézetének kialakításához. A kiváló eredményt elérő tanulókat jutalmazzák minden évben, ezzel támogatják a diákok tudományos és szabadidős tevékenységét, emellett a szociális rászorultság is szempont az ösztöndíj odaítélésénél.

A másik ösztöndíj, a Kopits tanulmányi ösztöndíj, amelyről ugyancsak ekkor döntenek minden évben, a kiváló magyar orvosprofesszornak, Kopits Imrének állít emléket. Az adományozó Kopits család ilyen módon is fontosnak tartja az orvosprofesszor szellemi hagyatékának megismertetését és szellemiségének terjesztését, a keresztény-nemzeti gondolat előmozdítását Magyarországon. A Kopits család azoknak a diákoknak ajánlja fel az ösztöndíjat, akik ezen szellemi örökséget továbbviszik, és kiemelkedő eredményt érnek el tanulmányaik során.

Évente négy-négy – minden karról egy-egy – hallgató nyerheti el az egyösszegű, egy tanévre szóló ösztöndíjat. Idén az egyetem vezetőiből álló kuratórium a következő döntést hozta.

Kopits tanulmányi ösztöndíj:

  • Benkő Eszter (Jog- és Államtudományi Kar),
  • Endrédy Balázs (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar),
  • Erdélyi Áron (Információs Technológiai és Bionikai Kar) és
  • Molnár Ádám (Hittudományi Kar).


A Pázmány Péter Alapítvány ösztöndíja:

  • Szegletes Dorka (Jog- és Államtudományi Kar),
  • Domány Barbara (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar),
  • Csutak Balázs (Információs Technológiai és Bionikai Kar) és
  • Varga Vivien (Hittudományi Kar).


Schlett András egyetemi docens, a kuratórium elnöke hangsúlyozza: a Pázmányon erősek az alulról építkező közösségek, s hosszú éveken, évtizedeken át működnek. Olyan eleven közösségekről van szó, amelyek életében a díjazottak aktív szerepet játszanak. A kuratórium szeretné, ha az egyetem egykori hallgatói, az Alma Mater iránti vonzódásukat ilyen módon is kifejezve, anyagilag támogatnák az Alapítványt, adófelajánlásukkal az Alapítványt részesítenék előnyben.

xxx

Endrédy Balázs az ösztöndíj elnyerése után így nyilatkozott:
„A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán folytatok pszichológia, illetve olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos tanulmányokat. A jövőben mindenképpen szeretnék teológiai és filozófiai végzettséget is szerezni, szerencsére már most is van arra lehetőségem, hogy félévente egy-egy filozófiai tanegységet teljesítsek. Különösen érdekelnek a tudományközi (interdiszciplináris) területek. Fontosnak tartom, hogy Jézus megváltó, életet beragyogó örömhírét másoknak is továbbadhassam. Ezért tartok előadásokat fiataloknak olyan témákban, mint például az ószövetségi isteni erőszak, a szexuális orientációk, a kereszténység vagy a szellemi teremtmények – és ezért szerkesztem a szukosveny.hu hitvédelmi oldalt, ahol cikkeket, videókat teszünk közre. Lényegesnek gondolom a keresztény hit közösségi dimenzióját is: az Új Jeruzsálem Katolikus Közösséghez és a Szent Mihály-templom hagyományos rítushoz kötődő csoportjához tartozom. Külön örömömre szolgál, hogy a jelenleg készülő OTDK dolgozatomnak is van teológiai vonatkozása (az olaszos mellett), ugyanis Dante és az angyalok témát kutatom mentorom, Mátyus Norbert segítségével."

Az ugyancsak díjazott Erdélyi Áron az Információs Technológiai és Bionikai Karon végzi a hetedik és egyben utolsó BSc-s félévét, molekuláris bionika szakon.
„Idén írom a szakdolgozatomat Szederkényi Gábor témavezetésével kompartmentális rendszerek (mint például enzimkinetika) stabilitásáról és szimulációjáról. Tanulmányaim mellett évfolyamfelelős vagyok, ami olyan teendőkkel jár, mint például az egész évfolyamra vonatkozó ügyek intézése (vizsgaidőpontok egyeztetése, kommunikáció az oktatókkal). Emellett aktív tagja vagyok a HÖK Rendezvény Szervező Bizottságának, valamint a HÖK hallgatói szolgáltatásokért felelős alelnöke vagyok. Tagja vagyok a karunkon működő animátor közösségnek is, és idén az a megtiszteltetés ért, hogy a Gólyanapok főprogosa lehettem. Ez azt jelenti, hogy én voltam az egyik vezetője annak a brigádnak, amelynek tagjai kitalálták és megvalósították a Gólyanapok programját. Az elmúlt két évben elsőéveseknek tartottam konzultációt matematikai analízis I-II., diszkrét matematika I-II., bevezetés a programozásba I., sztochasztikus folyamatok és functional analysis tárgyból.
Gyermekkorom óta református gyülekezetbe jártunk az egész családdal. Ennek is köszönhetően döntöttem úgy 2013-ban, hogy megkeresztelkedem. Azóta folyamatosan aktív tagja vagyok valamelyik református gyülekezeteknek. Két és fél éve a Gazdagréti Református Egyházközség tagja vagyok. Az egyik első tagja vagyok az ITK-n a keresztény diákkörnek, bár idén sajnos nem sok időm jut rá. Nyáron önkénteskedtem a Sófárhangoló Közhasznú Egyesületnek. Az online nyári dicsőítő iskolában én vezettem a média csoportot, és én feleltem a live dicsőítések technikai oldaláért (Itt megnézhető.)."

Molnár Ádám IV. éves görögkatolikus papnövendék.
„A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának teológus szakos hallgatója vagyok. Gyermekkorom óta vallásos nevelést kaptam, rendszeresen jártam szüleimmel és nagymamámmal templomba, és már 6 éves koromtól teljesítettem szolgálatot az oltárnál. Hitemet csak erősítették középiskolai tanulmányaim, hiszen a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban töltöttem el 6 évet. Úgy hiszem az itt megélt időszak nagyban hozzájárult hivatásomhoz, hiszen érettségi után közvetlenül jelentkeztem papnövendéknek.
Amióta növendék vagyok, számtalan lehetőséget kaptam a Jóisten kegyelméből, hiszen több önkéntes programban is részt vehettem. 2016-tól aktívan közreműködöm a Szent Damján Táborban, ahol sérült gyerekeket táboroztatunk egy héten át. 2017-től pedig a KözösPont Ökumenikus Fesztiválmisszó visszatérő önkéntese vagyok, és ennek keretében civil zenei fesztiválokon igyekszünk képviselni világnézetünket, tanúságot tenni keresztény hitünkről. Mind a Damján Tábor, mind pedig a KözösPont megerősített, hogy érdemes önkéntes szolgálatokat vállalni, érdemes kereszténynek lenni, mert úgy érzem, annak a szolgálatnak, amelyet teljesítettem, a többszörösét kaptam vissza.
Ezen rendszeresnek tekinthető lehetőségek mellett alkalmakként lelkinapok, lelkigyakorlatok megszervezésében igyekszem közreműködni. Különösen fontosnak tartom őket, hiszen rengeteg tapasztalatot gyűjthetek ahhoz az életpályához, amelyre készülök."

Domány Barbara fordító és tolmács mesterszakos, tolmács szakirányos (olasz-angol) hallgató. Emellett fordítóirodai projektmenedzserként és idegenvezetőként is dolgozik. „Ami a keresztény világot illeti, az utóbbi egy évben két vallási témájú olasz könyvet is fordítottam."

Szegletes Dorka végzős joghallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán.
„Mindig fontos volt számomra, hogy amit csinálok, olyan minőségű és értékű legyen, ami önazonos, és amit képviselni szeretnék. Egyetemi tanulmányaim során (mellett) ért az a megtiszteltetés, hogy 2018 őszén részvételt nyertem a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Programban, melynek keretében Vancouver városában élő, magyar hagyományokat és nyelvet híven ápoló közösségekben az ott élők áldozatos munkájának segítője és olykor vezetője lehettem. A számos feladat közül a szívemhez legközelebb az oktatás, a rendezvényszervezés és a magyar nyelvű rádiós műsorkészítés állt.
12 éves korom óta cserkészkedem, így a közösségben való tevékenykedés életem részévé vált. Az egyetemi éveim előtt a Váci Piarista Gimnáziumba jártam. Vallásomat szüleimtől kaptam, majd iskolai éveim alatt tanáraim és jó barátaim folyamatosan segítettek annak megélésében és felnőtt koromra kiteljesedésében. Hiszek abban, hogy hit nélkül nem lennék az, aki, és nem tartanék ott, ahol most."

x