„Kitárta a hit kapuját" (ApCsel 14, 27) 2021. október 15.

Előadások a Hitvallásról és a hit alapkérdéseiről - ajánló

Közös gondolkodásra, megértésre és megtérésre hívunk minden kedves tanárt, diákot és munkatársat a Pázmány Egyetemről. A következő hónapokban egy-egy kolléga segítségével a Hittudományi Karról, illetve más meghívott barátaink közreműködésével esti előadásokra hívunk a Hiszekegyről, a keresztények hitvallásáról és annak alapkérdéseiről. Ezekben a hónapokban, havi egy alkalommal, minden hónap harmadik hétfőjén este olyan találkozásra hívunk benneteket, amelynek célja nemcsak a megértés, de a megtérés is.

Mi, az előadók is várjuk ezeken az estéken mindannyiunk elmélyülését a hit alapkérdéseinek átgondolása által. Az előadásokat éppen ezért rövid tanúságtétel követi majd, amelyben egy az előadó által meghívott vendég saját személyes története által mélyíti majd el és teszi majd életszerűvé az előadásban elhangzottakat.

Az elmúlt évszázadokban nem egy megújulási mozgalom (Katolikus Karizmatikus Megújulás, Opus Dei, Comunione e liberazione...) katolikus egyetemekről indult el a keresztények között. Szeretnénk Isten Szentlelkét ma is meghívni, hogy közöttünk is legyen tevékeny, tárja fel előttünk a hit erejét és vezessen Isten mélyebb megértésére. A hit kérdései életünk legmélyebb rétegét érintő személyes kérdések, míg az Isten-kérdés az élet értelmének a kérdése. Reméljük, hogy a havonta esedékes találkozásaink során együtt tudunk előre lépni a belső változás, a megtérés útján, és Isten ma is megújítja csodáit közöttünk.

Ha kérdéseid vannak a hittel kapcsolatban, ne maradj otthon! A legjobb szakemberek és hiteles tanúságtevők segítenek bennünket abban, hogy a hit zarándokútján előbbre lépjünk. Ha eljössz, nyitott szívvel érkezz, a többit Isten megcselekszi majd közöttünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gájer László atya

x