Megállapodás az Országyűlési Könyvtár és a PPKE között 2018. május 25.

2018. május 23-án megállapodás született az Országgyűlési Könyvtár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara között a könyvtár Egyetemi-kutatóintézeti Programjának (EKUP) keretein belül.

A program 2015 tavaszán indult útjára, de a Könyvtár már 2013 óta gyümölcsöző együttműködést folytat a gyűjtőköreihez kapcsolódó tudományterületeken tevékenykedő hazai felsőoktatási intézményekkel.

A megállapodást Szuromi Szabolcs, az Egyetem rektora, Szabó István dékán, Bellavics István az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának igazgatója, valamint Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár vezetője látta el kézjegyével. Az együttműködés a más intézményekkel való közös munka során már sikerrel alkalmazott programelemeket tartalmazza, így lehetőséget biztosít a részvevő feleknek, hogy kölcsönösen támogassák egymás munkáját helyszíni kitelepülések, kedvezményes beiratkozás, közösen szervezett könyvtári-szemináriumi foglalkozások, illetve szerzeményezési konzultációk révén.

Az Országgyűlési Könyvtár ás a PPKE JÁK együttműködése a megállapodások sorában ötödikként jött létre. Az elmúlt években a Könyvtár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával, illetve az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetével kötött megállapodást. Az együttműködések részeként a könyvtár munkatársai ellátogatnak a felsőoktatási intézményekbe, ahol bemutatják a könyvtár működését és szolgáltatásait, illetve kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosítanak az intézmények hallgatóinak, oktatóinak. Mindemellett a könyvtár maga is számos kutatástámogatási programot szervez az együttműködő intézmények hallgatói és oktatói számára, melyek között egyaránt helyet kapnak könyvtárhasználati kurzusok, szemináriumi órák, illetve személyre szabott foglalkozások PhD hallgatók részére.

A megállapodási is jelzi, hogy a PPKE elismeri és megbecsüli az Országgyűlési Könyvtár évek óta hatékonyan folytatott kutatástámogató munkáját, továbbá kifejezi azt a szándékot, hogy az együttműködés folyományaként azt Egyetem munkatársai, hallgatói szervezettebb és célzottabb formában vehessék igénybe a könyvtár szolgáltatásait.

x