Németországban tárgyalt a PPKE delegációja 2018. március 19.

Új nemzetközi együttműködéseket kötött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az örmény tanulmányok előmozdítására

Nemzetközi téren is kimagasló együttműködésekről állapodott meg 2018. március 19-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora Németországban, az örmény tanulmányok oktatásának és kutatásának legmagasabb szintű biztosításához.


Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora és Barbara Schneider-Kempf, a Berlini Állami Könyvtár (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) főigazgatója által Berlinben aláírt megállapodás eredményeként a berlini Staatsbibliothek támogatja a PPKE könyvtárának armenisztikai könyvállományának gyarapítását, valamint közös kiállítások szervezéséhez rendelkezésre bocsátja a kiemelkedő középkori és kora-újkori örmény kéziratos állományát. Ezen túlmenően, a berlini fél kutatómunkájuk biztosításához fogadja a PPKE hallgatóit és oktatóit. Meline Pehlivanian, a könyvtár orientalisztikai osztályának vezetője szakmai támogatásáról biztosította a feleket, és ígéretet tett egy örmény Scriptorium workshop megszervezésére, amelyre Berlinben kerülhet sor 2019 őszén, bevezetve a PPKE hallgatóit az örmény kodikológia művelésébe.
A látogatás alkalmából a PPKE rektorát fogadta Ashot Smbatyan, Örményország berlini nagykövete. A felek a PPKE Armenológiai Tanszékének és tevékenységének jelentőségéről egyeztettek, különös tekintettel az örmény–magyar kapcsolatok rendezésének előmozdítása terén.
Ezt követően a PPKE delegációja továbbutazott Lipcsébe, ahol az örmény tanulmányok területén példaértékű háromoldalú szerződést írt alá a Kelet-Európa történetét kutató GWZO-val (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa) és a világ egyik legjelentősebb örmény alapítványával, a lisszaboni székhelyű Gulbenkian Alapítvánnyal.

A közös cél különösen az örmény diaszpóra (közép- és kelet-európai örménység, valamint a nyugat-örmény diaszpóra) történetének, jelenlegi struktúrájának, működésének a kutatása és oktatása. Razmik Panossian, a Gulbenkian Alapitvány igazgatója kiemelte, hogy ilyen jellegű nemzetközi együttműködés ezt megelőzően még nem született, így ez mindenképpen mérföldkőnek tekinthető. Christian Lübke, a GWZO igazgatója kifejezte örömét, hogy a 2008 óta működő Örmények Kelet-Közép Európa kultúrájában című tudományos program - a megkötött megállapodás révén - fontos nemzetközi szereplővé tud válni, amelyet erősít - a már komoly eredményeket közzétett - önálló könyvsorozata is. A megállapodás értelmében a PPKE a Gulbenkian Alapítványtól kezdetben évente öt ösztöndíjas hallgatót fogadhat, valamint az Alapítvány támogatja a GWZO, a PPKE és az Örmény Nemzeti Könyvtár közös kiállítását, amelyre 2019 februárjában az Országos Széchényi Könyvtárban kerülhet sor Tüske László főigazgató meghívására, és amelynek témája az örmény biblia társadalomban betöltött szerepe. A háromoldalú együttműködés keretébe illeszkedik Budapesten, 2019 nyarán, az a nemzetközi nyári egyetem, amelynek programjában egy tanulmányút is szerepel, az erdélyi-, moldvai-, és galíciai örmény diaszpórák meglátogatására. Ez utóbbi fontosságát külön kihangsúlyozta Stefan Troebst, a GWZO igazgatóhelyettese. A PPKE tárgyaló delegációjában Szuromi Szabolcs rektor mellett jelen volt Őze Sándor, a Történettudományi Intézet vezetője és Kovács Bálint, az Armenológiai Tanszék vezetője, aki az ismertetett együttműködéseket előkészítette.

x