Pozitív mérleggel zárult a távolléti oktatás a Pázmányon 2020. június 24.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem valamennyi karát érintően hallgatói elégedettség felmérést végeztünk.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem valamennyi karát érintően, 2020. április 28. és május 15. között hallgatói elégedettség felmérést végeztünk, amelynek célja a március végén elindult távolléti oktatással kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek és javaslatok összegyűjtése volt. A Neptun-rendszerben és emailen 7157 hallgatónak kiküldött kérdőív elsősorban az oktatás minőségére, az oktatók által rendelkezésre bocsátott tananyagokra, az alkalmazott platformokra, az intézményi és kari kommunikációra, valamint a hallgatók tanulmányi előrehaladására fókuszált. A kitöltési arány 37 %-os volt. A legtöbb kitöltés a Jog- és Államtudományi Karról érkezett (1193 hallgató), ezt követte a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (1090 hallgató), majd az Információs Technológiai és Bionikai Kar (238 hallgató). A Hittudományi Karról 89 hallgató válaszolt a kérdésekre. A kitöltők közül 1869-en nappali, 690-en levelező, 26-an esti tagozaton végzik tanulmányaikat. A válaszadók közül 1099-en alapképzésre, 229-en mesterképzésre, 55-en doktori képzésre, 1019-en osztatlan képzésre, 174-en pedig szakirányú továbbképzésre járnak.

A hallgatók a távolléti oktatás minőségét összességében pozitívan értékelték, ugyanakkor a legtöbben úgy ítélték meg, hogy a normál oktatáshoz képest ezzel az oktatási formával a tanulmányaikkal lassabban tudnak haladni.

A válaszadók a tananyag mennyiségét szigorúbban osztályozták, a hatos skálán legtöbben közepesre értékelték. A feltöltött tananyagok minőségével ugyanakkor alapvetően elégedettek voltak a hallgatók.

A könyvtári szakirodalom elérhetőségére vonatkozóan alapvetően pozitív visszajelzés érkezett. E tekintetben a legmagasabb értékelést a Jog- és Államtudományi Kar hallgatói adták.

A beérkezett válaszokból egyértelműen kiolvasható, hogy a távolléti oktatásra való átállás a tanulmányi előrehaladás szempontjából negatív értékelést kapott, azaz a személyes jelenléttel zajló oktatás hatékonyságát hallgatóink messze eredményesebbnek ítélik. Ez a megállapítás a gyakorlatot igénylő képzési területeken különösen érvényes.
A távolléti oktatás során kapott tananyagok időzítése szempontjából a kitöltők 61,7 százaléka 4-esnél jobb értékelést adott, a feldolgozhatóságra vonatkozóan ez az arány 64,4%-a lett.

Fontos kérdés volt, hogy a hallgatók a távolléti oktatás időszakában a változó szabályokat, elvárásokat és egyéb információkat tekintve milyen csatornákon keresztül tájékozódtak, illetve mennyire elégedettek a kapott információkkal. A beérkezett válaszok szerint az egyetem kommunikációját a hallgatók 68,2 %-a tartotta megfelelőnek. Információforrásként 94,5 %-ban a Neptunt használták, majd az egyetemi és a kari Facebook oldalak, a hallgatói levelezőlisták és az egyetemi honlap következett a rangsorban.

A távolléti oktatás során használt platformok tekintetében a Teams kapta a legmagasabb értékelést. Fontos és a jövőre nézve figyelembe veendő visszajelzés a hallgatók részéről, hogy a tananyagokat az oktatók rendkívül sokféle felületen osztották meg, a kurzusonként használt különböző csatornák sokak számára megnehezítette a tájékozódást és a tantárgyak követését.

A kérdőívre beérkezett válaszok arra is rámutatnak, hogy a hallgatók összességében tudták kihez fordulhatnak problémáikkal a távolléti oktatás során tanulmányi és oktatási kérdésekben, ugyanakkor a technikai problémák vonatkozásában 45 százalékuk tanácstalan volt.

Megkérdeztük a hallgatók véleményét, hogy milyen technikai megoldásokat javasolnának az oktatás és a vizsgák legkényelmesebb megtartásához. Nagyon értékelték a rendszeresen online megtartott órákat és a visszajátszható, alámondásos prezentációkat. Számos visszajelzés érkezett arról is, hogy az oktatók időben kommunikálják a hallgatók felé a vizsgák követelményrendszerét és feltételeit. A számonkérésekre sokan az időkorlátos teszteket javasolták vagy a beadandó írást és a megajánlott jegyet. A szóbeli vizsgák kapcsolatban már megoszlottak a vélemények, a hallgatók aggódtak hiányos technikai felszereltségük és az internetproblémák miatt.

A válaszadók közül többen jelezték, hogy szeretnék az oktatóikat és kurzusaikat külön-külön is értékelni, erre a Neptunon jelenleg is zajló Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) keretében 2020. június 26-ig ad lehetőséget. Aki teheti, éljen a lehetőséggel!

x