Sajtótájékoztató 2013. december 4.

Erősödő nemzetközi kapcsolatrendszer a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 2013. március 8-án nyerte el a kiemelt egyetemi státuszt, mint olyan nemzetközi szerződés alapján működő hazai felsőoktatási intézmény, amelynek nemzetközi szerepe kiemelkedő, és ami egyúttal az Európai Katolikus Egyetemek Szövetségének, a Világ Katolikus Egyetemei Szövetségének, valamint az International Research University Network szervezetek meghatározó tagja. Ezt megelőzően a PPKE Információs Technológiai – azóta Információs Technológiai és Bionikai – Kara megkapta a kutatói kar címet.

Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora, 2013. szeptember 4-én ismertette azokat a lépéseket, amelyeket az intézmény a minőségi oktatás és kutatás előmozdítására kíván megtenni a 2013/2014-es akadémiai évben, különösen annak első szemeszterében. Ennek a programnak alapvető elemeiként a karközi és nemzetközi egyetemközi intézetek létrehozását jelölte meg, amely elsődlegesen három pillérből álló intézetek létrehozására irányul. A három pillérből az első a PPKE-n belül létesítendő karközi intézetek jelentik, másodikat egy – az adott tudományterületen világviszonylatban kiemelkedően releváns európai egyetemmel való partneri együttműködés, harmadik pillérét pedig egy Amerikai Egyesült Államokbeli, elsődlegesen a PPKE stratégiai kapcsolatai révén, a University of Notre Dame, Ind. kompetens szervezeti egységével kiépítendő munkakapcsolat képezi.

2013. december 4-én megtartott sajtótájékoztatójában a PPKE rektora kiemelte, hogy az egyetemnek a célként kitűzött nemzetközi intézeti hálóhoz szükséges minden lépést sikerült megtennie az elmúlt három hónapban. Ennek köszönhetően a PPKE a 2013/2014-es akadémiai évet már ezen nemzetközi intézetek belső programjának a partnerintézmények képviselőivel együtt történő kidolgozásnak szentelheti. Az érintett intézetekhez tartozik a klasszika filológiai, a keleti, a keresztény filozófiai, az irodalomtudományi, a szociológiai, a politológiai és a pszichológia intézet.

További nemzetközi együttműködésekről született döntés a középkortudomány, az összehasonlító alkotmányjog és a régészet területén, valamint a University of Notre Dame-mel a villamosmérnöki képzés kettős doktori fokozat kiállítása tekintetében.

Az együttműködési programban kiemelten résztvevő egyetemek Európából a Leuven-i Katolikus Egyetem, és a Toulous-i Katolikus Egyetem, az USA-ból pedig a többször említett Notre Dame Egyetem; a Közel-Keletről pedig a libanon-i Kaslik-i Egyetem és a jordániai Madabai Egyetem. A régészeti kutatások területén számos nemzetközi és hazai megállapodás került aláírásra, amelyek közül kiemelkedik a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával 2013. november 12-én aláírt együttműködési szerződés. A fentiekhez hasonlóan nemzetközi együttműködésben valósul meg a második szemeszterben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elé kerülő pedagógiai-pszichológiai doktori iskola, amelynek képzési programjában részt vesz a Rózsahegyi Katolikus Egyetem és a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem.

x