Új Nemzeti Kiválóság Program 2020. június 8.

Szándéknyilatkozat benyújtásának határideje 2020. június 10.

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot is kötelező benyújtani a 2020/2021. évi pályázati fordulóban, enélkül a pályázat nem lehet érvényes.

A Pályázó a szándéknyilatkozatot hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető formában legkésőbb 2020. június 10-ig továbbítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem - kutatási témáját tekintve - illetékes Intézet/Tanszék vezetőjének a témavezetői ajánlást és a kutatási tervét ismertető leírást tartalmazó e-mail üzenethez csatolva. Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) esetében közvetlen a Kar Dékánjának címezve szükséges a dokumentációt megküldeni (dekani.hivatal@itk.ppke.hu ), valamint másolatban a kari ÚNKP ügyintézőnek (nagy.oliver@itk.ppke.hu ).

Részletes pályázati kiírás

Sikeres pályázást kívánunk!

x