Együttműködés a berlini Staatsbibliothekkal és európai örmény tudományos szervezetekkel az örmény tanulmányok területén 2018. március 19.

Új nemzetközi együttműködéseket kötött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) az örmény tanulmányok előmozdítására

Nemzetközi téren is kimagasló együttműködéseket írt alá 2018. március 19-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Németországban, az örmény tanulmányok oktatásának és kutatásának legmagasabb szintű biztosításához.
Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora és Barbara Schneider-Kempf, a berlini állami könyvtár (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) főigazgatója által Berlinben aláírt megállapodás eredményeként a berlini Staatsbibliothek támogatja a PPKE könyvtárának armenisztikai könyvállományát, valamint közös kiállítások szervezéséhez rendelkezésre bocsátja a kiemelkedő középkori és kora-újkori örmény kéziratos állományát. Ezen túlmenően, a berlini fél kutatómunkájuk biztosításához fogadja a PPKE hallgatóit és oktatóit. Meline Pehlivanian, a könyvtár orientalisztikai osztályának vezetője szakmai támogatásáról biztosította a feleket és ígéretet tett egy örmény Scriptorium workshop megszervezésére, amelyre Berlinben kerülhet sor 2019 őszén, bevezetve a PPKE hallgatóit az örmény kodikológia művelésébe.
A látogatás alkalmából, a PPKE rektorát fogadta Örményország berlini nagykövete, Ashot Smbatyan. A felek, a PPKE Armenológiai Tanszékének és tevékenységének jelentőségéről egyeztettek, különös tekintettel az örmény – magyar kapcsolatok rendezésének előmozdítása terén.
Ezt követően a PPKE delegációja továbbutazott Lipcsébe, ahol az örmény tanulmányok területén példa értékű, háromoldalú szerződést írt alá a Kelet-Európa történetét kutató GWZO-val (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa), és a világ egyik legjelentősebb örmény alapítványával, a lisszaboni székhelyű Gulbenkian Alapítvánnyal. A közös cél, különösen az örmény diaszpóra (közép- és kelet-európai örménység, valamint a nyugat-örmény diaszpóra) történetének, jelenlegi struktúrájának, működésének a kutatása és oktatása. Razmik Panossian, a Gulbenkian Alapitvány igazgatója kiemelte, hogy „ilyen jellegű nemzetközi együttműködés ezt megelőzően még nem született, így mindenképpen mérföldkőnek tekinthető." Christian Lübke, a GWZO igazgatója kifejezte örömét, hogy a 2008 óta működő Örmények Kelet-közép Európa kultúrájában című tudományos program, a megkötött megállapodás révén, fontos nemzetközi szereplővé tud válni, amelyet erősít, a már komoly eredményeket közzétett önálló könyvsorozata is. A megállapodás értelmében, a PPKE a Gulbenkian alapítványtól kezdetben évente öt ösztöndíjas hallgatót fogadhat, illetve az Alapítvány támogatja a GWZO, a PPKE és az Örmény Nemzeti Könyvtár közös kiállítását, amelyre Tüske László főigazgató meghívására, 2019 februárjában, az Országos Széchényi Könyvtárban kerülhet sor, és amelynek témája az örmény biblia társadalomban betöltött szerepe. A háromoldalú együttműködés keretébe illeszkedik Budapesten, 2019 nyarán, az a nemzetközi nyári egyetem, amelynek programjában egy tanulmányút is szerepel, az erdélyi-, moldvai-, és galíciai örmény diaszpórák meglátogatására. Ez utóbbi fontosságát külön kihangsúlyozta Stefan Troebst, a GWZO igazgatóhelyettese. A PPKE tárgyaló delegációjában Szuromi Szabolcs rektoron túl, jelen volt Őze Sándor, a Történettudományi Intézet vezetője, és Kovács Bálint, az armenológiai tanszék vezetője, aki az ismertetett együttműködéseket előkészítette.

x