Együttműködési megállapodás a Madridi Egyetemmel 2015. április 14.

Történelmi megállapodás az alapításának 380. évfordulóját ünneplő Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerében

Az elmúlt négy évben, különösen pedig az elmúlt évben rohamosan fejlődtek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) nemzetközi minőségi kapcsolatai. Az Egyetem mind Közép- és Nyugat – Európában, mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind a Közel-Keleten, mind Latin-Amerikában megerősítette magas szintű kutatási és oktatási együttműködéseit, lehetővé téve nagyszámú kettős és közös BA/BSc, MA/MSc, és PhD programot saját és külföldi hallgatók számára. A nemzetköziesítés folyamata jellemezte az elmúlt éveket, melyben a PPKE egyedülálló eredményeket ért el.
A hitéleti képzések terén az ilyen jellegű kezdeményezések jóval szerteágazóbb előkészítést és nagyobb számú jogszabály figyelemmel kísérését teszik szükségessé. Ennek ellenére a PPKE-nek sikerült az egy évvel ezelőtt elkezdett folyamatot 2015. február és április között ünnepélyes formában megkötött szerződésekkel szentesíteni. Szuromi Szabolcsnak, a PPKE rektorának személyes tárgyalásai eredményeképpen két új licencia képzésre nyílik lehetőség a jövőben, nemzetközi szinten, fejlesztve ezzel a PPKE Hittudományi Kar (HTK) tudományos és szakteológiai profilját, amely eddig három specializációt tett lehetővé. A PPKE HTK, az Institut Catholique de Toulouse és az Universidad San Dámaso (Madrid) szoros együttműködésében, biblikumból és patrisztikából indít közös – a Szentszék által elismert – licencia programot, melynek folyamán a hallgatók mindhárom intézményben hallgatnak szemesztereket és végeznek kutatást. A licencia diploma megszerzését lezáró szigorlatot a három intézmény által összeállított vegyes bizottság előtt teszik le a hallgatók, ahogy maga a képzés is a budapesti, toulouse-i és madridi professzorok együttes munkájaként történik. A két közös programhoz szükséges két utolsó lépésre 2015. február 26-án került sor Toulouse-ban, majd 2015. április 14-én Madridban, amikor Szuromi Szabolcs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részéről és Javier M. Prades López, az Universidad San Dámaso részéről aláírta a két egyetem közötti stratégiai és szoros együttműködéséről szóló megállapodást. A megállapodások – az említetteken túl – két további (keresztény filozófiai és szisztematikus teológiai) licencia program indítását is lehetővé teszik a későbbiekben, valamint egy önálló MA képzést, együttműködve a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetével és a PPKE Jog- és Államtudományi Karával.

x