Erősödő oktatási és kutatási együttműködések Toulouse-ban 2015. február 26.

Toulouse, 2015. február 26-27.

Dr. Szuromi Szabolcs DSc. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora és Dr. Père Luc-Thomas Somme az Institut Catholique de Toulouse rektora, az intézmény külkapcsolatokért felelős rektor-helyettese, valamint a toulouse-i kánonjogi és a teológiai kar dékánja részvételével részletes tárgyalásra került sor 2015. február 26-án a 2013 novemberében rögzített együttműködések továbbfejlesztésének megvalósításáról. Az egyeztetés kiterjedt mind a nemzetközi együttműködésben megindítandó (vö. Budapest, Toulouse, Madrid) patrisztikus és biblikus hármas diplomával (az Universidad San Dámaso [Madrid] partnerségében), mind az állam és egyház kapcsolatrendszerének nemzetközi sajátosságainak oktatására irányuló, kettős diplomát eredményező program rövidtávon történő kialakítására; továbbá mindennek kapcsán az aktív közös tudományos kutatási együttműködésekre és eszmecserékre, valamint a hallgatói mobilitás erősítésére. A katolikus egyetemmel való szorosabb együttműködéssel párhuzamosan – amely első sorban a szenttudományok és az állam- és jogtudományok területére terjed ki – sikerese gyümölcsöző kapcsolatfelvétel történt az Université de Toulouse le Mirail állami egyetemmel (UTM) 2015. február 27-én. Dr. Szuromi Szabolcs és Dr. Jean-Marc Olivier, az UTM nemzetközi kapcsolatokért felelős rektor-helyettese megállapodott a két intézmény között kialakítandó szoros oktatási és kutatási együttműködésről. A felek egyetértettek a hallgatói és oktatói mobilitásról szóló megállapodás (Erasmus+) azonnali aláírásához szükséges feltételekben. A két intézmény folyamatosan fejlődő, kettős BA, MA, végül PhD kiállításának szándékát rögzítette a történelemtudomány, a nemzetközi tanulmányok és a filozófia területén. Kiemelt helyet kapott a tárgyalás során a két egyetem Keleti Intézeteiben folyó kutatási és oktatási együttműködés összehangolása, amely nemcsak rendszeres közös tudományos szimpóziumokra, hanem közös kutatási programokra és kurzusokra ad lehetőséget, így elérhetővé téve három év alatt a kettős PhD fokozat kiállításának lehetőségét. Dr. Szuromi és Dr. Olivier egyetértettek abban, hogy ezekhez a kölcsönös összehangolt kutatásokhoz és az egyes fokozatok megszerzési feltételeinek kidolgozásához a feltételek a felek részéről adottak, így az azokra irányuló munka azonnal megindulhat. A mindkét felsőoktatási intézménnyel gyorsan fejlődő kapcsolatok moderátora dr. Ferenczy Rita a PPKE Központi Külügyi Osztályának képviselője. Dr. Szuromi Szabolcs 2015. február 26-án, az Institut Catholique de Toulouse-szal fennálló tudományos együttműködés keretében „From Morality to Positive Law" címmel egyórás konferencia-előadást tartott a toulouse-i katolikus egyetem Teológiai Karán, teológus-, kánonjogász- és jogászhallgatók, ill. oktatók számára.

x