PPKE-ICT 2013. november 7.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Institut Catholique de Toulouse keretmegállapodása

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a 2013/2014. akadémiai év fő célkitűzései között prioritásként megjelölt minőségi nemzetközi kapcsolatépítés és a mindezt szervezetileg biztosító egyetemközi intézetek létrehozása területén, meghatározó megállapodásra került sor 2013. november 7-én Toulouse-ban. A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tevékenysége révén létrejött jó kapcsolatra, valamint a feleknek az oktatás és a kutatás területén megjelenő közös céljaira tekintettel Dr. Szuromi Szabolcs DSc., a PPKE rektora és Dr. Père Luc-Thomas Somme, az Institut Catholique de Toulouse rektora stratégiai és széleskörű keretmegállapodást írt alá. Az együttműködés kiterjed a PPKE karközi intézeteiben folyó tudományos munka egyes tudományterületeire; az abban történő aktív és közös tevékenységre; a hallgatók, doktoranduszok, posztdoktorok és professzorok cseréjére; különösképpen pedig egy közös Keleti Intézet felállítására, amelynek kereteiről a PPKE Szenátusa már ezév október közepén döntött. Mindemellett, a két intézmény összehangolja a klasszika-filológiai kutatásait és képzését, amely területen szintén szoros együttműködésről állapodtak meg a felek. A hivatalos találkozó kapcsán a két partneregyetem kifejezte Intézményének azt a szándékát, amely a jövőben való folyamatos, aktív és konstruktív együttműködésre irányul, professzoraik rendszeres oktatási és kutatási jelenlétével egymás intézményeiben.

x