Kánonjogi Posztgraduális Intézet évzáró konferenciája

  • 16 máj.

    Kezdete: 2017. május 16. 9:00 -Vége: 2017. május 16. 13:00

    Szent II. János Pál terem

A PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének az akadémiai évet lezáró konferenciája

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézete 2017. május 16-án megtartotta az immár huszonegyedik akadémiai évet lezáró ünnepi ülését, amely hagyományosan a Magyar Kánonjogi Társaság 2017. évi első konferenciájával összekapcsolva került megrendezésre. Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora és egyben a Társaság elnöke évzáró beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy „A kánonjogászi hivatás felelős gyakorlásának különleges szerepe van az Egyház huszonegyedik századi küldetésének a társadalomban történő helyes értelmezésében, különösen is a házasságról és a családról szóló egyházi tanításnak a megfelelő átadásában, a felkészítésben és a folyamatos segítségnyújtásban. (...) Az egyházfegyelem nem válhat tehát formalizmussá, hanem a Krisztus által az Egyházra bízott tanítás megőrzésére irányuló normarendszer, amely lelkiismeretesen szolgálja a rábízottakat."
Ezt követően került sor a nemzetközi kánonjogi kutatások homlokterében helyet foglaló témájú: Mennyire lehet hatékony az egyházi bíráskodás címet viselő konferencia előadásaira. Az aktuális kérdéskőr keretében előadást tartott Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. (PPKE) A hatályos egyházi büntetőjog hatékonysága a legsúlyosabb büntetendő cselekmények terén); Lefkánits György (PPKE) Az egyházi házassági perek hatékonysága a házasfelek kegyelmi státuszának helyreállítása tekintetében); Kovács József (bírósági helynök, Szeged-Csanádi Egyházmegye) Gyakorlati tapasztalatok a megújított házassági eljárásról); végül Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. A megyéspüspökök szerepe az új házassági eljárásjogban témában. Az egyes elemzések a 2010-től, különösen pedig 2015-től hatályba lépett egyházi és büntető eljárásjogi új intézkedéseknek a jogalkotó által ismertetett célját és tartalmát elemezték, valamint mindennek a Katolikus Egyházon belüli bíráskodás hatékonyabbá tételében történő megnyilvánulását. Az előadások kiterjedtek mind az elméleti, mind a gyakorlati kérdések kifejtésére, amelyek a legsúlyosabb büntetendő cselekmények esetében, illetve a házassági semmisségi perek új normája következtében hatékonyabban tudják biztosítani az ítéletek meghozatalát, és az igazság rendjének a helyreállítását.
A magyar nyelvű konferencia – megszokott módon – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének, Hittudományi, valamint Jog- és Államtudományi Karának hallgatói; az Intézetben végzett, illetve a régióban tevékenykedő kánonjogászok; továbbá az Egyetem egyes társfakultásainak vezetői és professzorai jelenlétében zajlott.

x