Szuromi Szabolcs Anzelm rektor a Stephanus-díj egyik idei kitüntetettje

  • 22 máj.

    Kezdete: 2017. május 22. 11:00 -Vége: 2017. május 22. 13:00

    Szent II. János Pál terem

Megnyílt a 25. Szent István Könyvhét

Az idén huszonötödik alkalommal vette kezdetét a Szent István Könyvhét május 22-én, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb hazai vására. Idén harminckét könyvkiadó várja egy héten át az érdeklődéseket Budapesten, a Ferenciek terpén felállított pavilonokban. Az olvasók közel nyolcezer kiadvány, köztük hetvenhat könyvheti újdonság közül válogathatnak.

1993-tól az ünnepi megnyitón nyújtja át a Szent István Társulat fővédője és a Szent István Alapítvány elnöke – Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, valamint Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök – a Stephanus-díjat teológiai és irodalmi kategóriában. A díjazottak minden évben olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik a teológiai tudományok, illetve az irodalmi műfajok területén.
Idén a Stephanus-díjat irodalmi kategóriában Pierre Riché francia történésznek ítélték oda, aki idős korára tekintettel személyesen nem vehette át az elismerést. Érdemeit Hervé Ferrage, a Budapesti Francia Intézet igazgatója méltatta.
Pierre Riché 1921. október 4-én született Párizsban. Egyetemi tanulmányait a Sorbonne-on végezte. Itt szerezte felsőfokú képesítését történelemből és lett a bölcsészettudományok doktora. Középiskolai tanári évek után, 1953 és 1957 között középkori történelmet tanított tanársegédként anyaegyetemén, majd 1957-től 1960-ig a Tuniszi Egyetem középkori történelmet oktató docense. 1953-ban megnősült, feleségével, Suzanne Grenier-vel négy gyermekük született.
A Rennes-i Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán egyetemi tanár 1960 és 1967 között, majd a Paris X-Nanterre Egyetem professzora 1989-ig, azóta ugyanezen intézmény professzor emeritusa. Máig elnöke a Franciaországi Történelmi Társaságnak.
Több, magyar nyelven megjelent munkája után az idei könyvhétre látott napvilágot Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton című műve. Fél évszázaddal ezelőtt megírt könyve egyedülálló vállalkozás a modern történetírásban.
Úgy látszott, a 6. – 8. századi barbár hatalomátvétellel nemcsak a Római Birodalomnak, hanem a római magaskultúrának is bealkonyult. Hogy a késő antikvitásban mégsem a katasztrófa-forgatókönyv valósult meg, hanem a katolikus kultúra új virágkora köszöntött be, kiemelkedő egyháziak, szerzetesek és politikusok érdeme, akik a birodalom drámai átalakulása, az általános kulturális és vallási értékválság idején egy új technológia – a kódex – népszerűsítésével korszerűsítették és demokratizálták a hagyományosan elitista oktatásügyet. A klasszikus kultúra nem halt ki, az iskolák fennmaradtak és megszületett az új műveltség, melyre mai civilizációnk épül. Riché könyve ma – mint a kiadó Szent István Társulat rámutatott – aktuálisabb, mint valaha: mi történik a birodalmak összeomlása és átrendeződése után a műveltséggel, a felsőoktatással, az egyházzal?
A Stephanus-díj kitüntetettje teológiai kategóriában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem. Az idei könyvhét újdonságának számít Az egyházi intézményrendszer története című összefoglaló munkája. A kötet tárgya az egyházi intézményrendszer és az arra vonatkozó kánoni szabályozás fejlődése, amely a krisztusi alapításból kiindulva fokozatosan bontakozott ki, az egyház legfőbb intézményesítő tényezőinek, az élő Isten igéjének és a szentségeknek a hatására. A tudós kánonjogász saját kutatásaiban arra törekedett, hogy az egyes egyházi intézmények kereteit biztosító kánoni előírásokat történelmi folyamatukban szemléltesse, keresve a diszciplináris rendelkezések megszületésének az egyház doktrinális állásfoglalásaiból következő indokait.
A kitüntetettet Bruno Esposito OP, a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem professzora laudálta. Az alábbiakban az ő méltató szavait, majd Szuromi Szabolcs Anzelm professzor válaszát olvashatják.

Prof. P. Bruno Bruno Esposito OP laudációja

Szuromi Szabolcs Anzelm professzor válasza

Elmer István PPKE

x