Kánonjog és jogi kultúra – A Codex Iuris Canonici (1917) centenáriuma

  • 04 okt.

    Kezdete: 2017. október 4. 9:00 -Vége: 2017. október 7. 12:00

    Róma 2017. október 4-7.

A Nemzetközi Kánonjogi Társaság XVI. Világkongresszusa

„Kánonjog és jogi kultúra – A Codex Iuris Canonici (1917) centenáriuma" címmel tartotta meg a Nemzetközi Kánonjogi Társaság XVI. Világkongresszusát, amelynek ezúttal három római pápai jogú egyetem, a Lateráni, a Szent Kereszt, és a Gergely Egyetem adott otthont, 2017. október 4 és 7 között. A világkongresszushoz mind Ferenc pápa, mind Pietro Parolin bíboros államtitkár üzenetet intézett. Megnyitó gondolatokat mondott Francesco Coccopalmerio bíboros, a Törvényszövegek Pápai Tanácsának elnöke, valamint Luis Navarro professzor, a Szent Kereszt Pápai Egyetem rektora, egyúttal a Nemzetközi Kánonjogi Társaság elnöke. A nyolc szesszióban lefolytatott tudományos eszmecserén, számos kiemelkedő szakértő között plenáris előadást tartott Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Kánonjog és teológia címmel. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) részéről Szuromi Szabolcs Anzelm tartott referátumot „Serédi Jusztinán OSB személyes közreműködése az 1917-es Egyházi Törvénykönyv megalkotásában" címmel. A hatályos kánonjogtudomány legkiemelkedőbb seregszemléje, a Nemzetközi Kánonjogi Társaság háromévente megrendezett világkongresszusának történetében, a megjelent professzorok, kutatók és hallgatók tekintetében a legnagyobb részvétellel zajlott. Nemcsak a Codex Iuris Canonici (1917) keletkezését, tartalmát, illetve szerkezetét és alkalmazását érintették a szakértők, hanem azokat az általános jogi alapelveket, forrásokat, teológiai, és intézménytörténeti párhuzamokat is elemezték, amelyek mind a Piusz-Benedek féle Kódex, mind a II. János Pál pápa által 1983. január 25-én kihirdetett új Egyházi Törvénykönyv összeállításában érvényesültek, és ismeretük a hatályos kánonjog értelmezése során is elengedhetetlen, hasonlóan, az újabb – különböző szinten elhelyezkedő – kánoni normák megfogalmazásához és megfelelő alkalmazásához. A világkongresszuson a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének professzorai közül részt vett Kuminetz Géza, Szabó Péter, Hársfai Katalin, és előadóként, Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. A Társaság tisztújító közgyűlésén Szabó Pétert újra a Tudományos Bizottság tagjai közé választották. A világkongresszust a Nemzetközi Kánonjogi Társaság elnökének, Luis Navarro professzornak az összegző szavai zárták.

x