Lángoló lelkesedésre van szükség 2019. február 26.

Diplomaátadás Piliscsabán

Lángoló lelkesedésre van szükség
Diplomaátadás Piliscsabán

176 hallgató vette át alap-, illetve mesterképzési diplomáját a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon, február 23-án, Piliscsabán. Az ünnepségen részt vett Szilágyi Csaba prodékán, Nemesi Attila László dékánhelyettes, Alessandro Caprioli egyetemi lelkész, Hidas Zoltán, a Szociológiai Intézet vezetője, Pintér Károly az Angol–amerikai Intézet vezetője és Pálfalvi Noémi, a hallgatói önkormányzat elnöke.
Caprioli atya emlékeztette a végzősöket: „Hálát kell adnotok mindazért, amiben részetek volt az egyetemi évek alatt. A jövőben is fogadjátok el Isten akaratát, hogy mindaz, ami rátok vár, valóban nagyszerű és valóban emberi legyen. Nem elég pusztán az emberi elvárásoknak megfelelni; a munka, a kutatás, az anyagi gyarapodás, a siker, az emberi kapcsolatok Istentől kapott adományok, s ennek szellemében kell élnetek, Isten országát szolgálva." Ezek után a hallgatók közösen elmondták a Pázmány Péter Katolikus Egyetem imáját.

Neked ajánlom Uram értelmemet és akaratomat.
Minden feladatomban vezéreljen a hit és a tudás,
az igazság és a szeretet egysége iránti elkötelezettség.

Országod kiteljesedését akarom szolgálni
és járni a földön be nem érkezők zarándokútját.
Kutatója akarok lenni jóságnak és szépségnek,
hűséges szolgája az igazak egységének.

Tudom, hogy a nép, aki közé küldetésem szól, a Te néped,
barátaim a Te barátaid.
Tudásommal gyarapítani, nemesíteni akarom őket.

Engedd, hogy megértsük kezed műveit!
Engedd, hogy alázatos alkotótársaid legyünk!
Engedd, hogy a tudás és az alkotás közös javunkra váljék!
Engedd, hogy együtt építsük az Élet templomát!
Engedd, hogy méltósággal éljük rövid napjainkat!
Ámen.


Pálfalvi Noémi a következő szavakkal búcsúzott a végzős hallgatóktól: „Büszke bölcsészként és társadalomtudósként hagyjátok el az egyetem falait. Úgy tűnik, még mindig vannak emberek, akiket meg kell győzni arról, hogy ma is szükség van gondolkodó bölcsészekre és társadalomtudósokra."
Szilágyi Csaba prodékán beszédében visszatekintett a katolikus egyetem bölcsészképzésére, majd feltette a kérdést: „Van-e haszna a humán tudományoknak? Karunk mindent megtesz azért, hogy képzéseivel – amelyek hatása nem mérhető számokkal, gazdasági mutatókkal – kiváló szakembereket bocsásson ki."
A felsőoktatásban is egyre inkább alkalmazzák az úgynevezett mesterséges intelligenciát. Ezzel kapcsolatban azonban kijelentette: „Használjuk az informatika adta lehetőségeket, éljünk velük okosan, de ezek nem helyettesíthetik a személyes kapcsolatokat, ami nélkül nincs hatékony oktatás, még az egyetemen sem. A Pázmány titka a diákok, az oktatók és az adminisztratív dolgozók személyes, közvetlen és harmonikus kapcsolatában rejlik."

Szilágyi Csaba prodékán


Szilágyi Csaba kitért arra is: „Kutatások bizonyítják, hogy a legfontosabb értékmérő nem a pénz, hanem az értelmes, sikerélményt adó tevékenység..."
A diploma értékével kapcsolatban megállapította: „Olyan diplomákat adunk át, amelyek alapos felkészültségről tesznek tanúságot, a friss diplomával rendelkezők a maguk területén szenvedélyesen kutatják a bonyolult emberi világot, beszélnek idegen nyelveken. Ám mindezekhez lángoló lelkesedésre van szükség! És sohasem szabad feladni terveinket, vágyainkat! (...) Kívánom, hogy mindig legyenek értelmes, gondolkodó, okos értelmiségiek, akik képviselik azokat az értékeket, erényeket, amelyeket a katolikus egyetemen kaptak. Büszkén pázmányos múltjukra, ahhoz méltón szolgálják a hazai és a nemzetközi tudományos világot!"


A diploma átvétele után a hallgatók magyar és latin nyelven bölcsész fogadalmat tettek. „... fogadom, hogy mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának végzett hallgatója, az itt elsajátított tudást megőrzöm, kitartóan gyarapítom és a tudományt oktatói-kutatói munkámmal alázattal szolgálom. Uram, Istenem, aki értelmünket a tudományok befogadására megnyitottad, kérlek, hogy adományaid révén minden időben népem és egyházam hasznára lehessek. Ámen."

x