Heti Pázmány-idézetek

június 28.
"Némelyek szépen és sokat szólanak, de fel nem gerjesztenek, mert magok nem égnek."

június 21.
"Nagy lelki csendessége vagyon annak, aki az emberek dicsíretivel és szidalmával nem gondol."

június 14.
"Légyen jó lelkiisméreted, és mindenkor víg lészesz."

június 7.
"Úgy vagyon, a világon semmi nincs fogyatkozás nélkül."

május 31.
"Most vagyon ideje a munkának, most vagyon ideje a harcolásnak, szinte most vagyon ideje magam jobbításának."

május 24.
"Ha meggondolod, mi vagy belől magadban, nem gondolsz azzal, mit szólnak felőled az emberek."

május 17.
"Az ember színedet, az Isten szűvedet látja."

május 10.
"Alkalmatos üdőt keress a magadban való szállásra, és az Istennek jótéteményirűl gyakran gondolkodjál."

május 3.
"Meg ne jelentsed minden embernek szűved titkait, hanem bölcs és istenfélő emberrel közöljed dolgaidat."

április 26.
"A Szentlélek nélkül Krisztus tagjai nem lehettek."

április 19.
"Mivel azért ez a nap ily örvendetes Krisztusnak, az ő szent anyjának, az angyaloknak, az egész emberi nemzetnek: mi is vigadjunk ez napon!"

április 12.
"Mikor betegségtek fájdalmival, rettegésivel, szomorúságival megkörnyékeztettek, jusson eszetekbe a keresztfára feszíttetett Krisztus Jézus, ki ennyi sok ellenkezéseket szenvedett, és el ne fáradjatok, meg ne fogyatkozzatok lelketekben!"

április 5.
"Amely hajóra több terhet raknak, hogysem amennyit viselhet, lenyomja és elsüllyeszti: úgy a mi testünk veszedelembe esik, ha sok étellel terheltetik."

március 29.
"[...] valamit bírunk, valamit remélünk e földön, azt mind el kell hagynunk."

március 22.
"Magam gondolatit és ujjamból szopott dolgokat nem írok."

március 15.
"Nincs oly rossz kert, melyben valami hasznos fű nem volna, nincs oly rossz könyv, melyben semmi jó nem találtatnék."

március 8.
"Míg Isten egy foltját tartja az én fogyaték életemnek, semmi munkát és fáradságot nem kímélek az Igazság óltalmátúl."

x