Szabályzatok

 

A veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggésben bevezetett átmeneti rendelkezések
 
A záróvizsgák hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendje

Szervezeti és Működési Szabályzat
  Változáskövetés

Felvételi Szabályzat
  Változáskövetés

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  Változáskövetés

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
  Változáskövetés

Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat
  Változáskövetés

Egyetemi Doktori Szabályzat
  Változáskövetés

Habilitációs Szabályzat
  Változáskövetés

Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat
  Változáskövetés

Hallgatói Kollégiumi Szabályzat
  Változáskövetés

Iratkezelési Szabályzat
  Változáskövetés

Informatikai és Információbiztonsági Szabályzat
  Változáskövetés

Beszerzési Szabályzat és mellékletei
  Változáskövetés

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
 Változáskövetés

Információátadási Szabályzat
  Változáskövetés

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya
  Változáskövetés

A Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya
  Változáskövetés

Neptun Használati Szabályzat
  Változáskövetés

Minőségbiztosítási Szabályzat
 Változáskövetés

 

Munkatársainknak szóló egyéb szabályzatok

 

Az Egyetemi Tanács határozatai

 

Stratégiai dokumentumok

 

Rektori Utasítások:

2011-02 Az Egyetem területén szervezett rendezvények lebonyolításának rendjéről

 

Frissítve: 2020.07.20.

x