Központi Stratégiai, Minőség- és Projektfejlesztési Osztály

Központi Stratégiai, Minőség- és Projektfejlesztési Osztály

A Központi Stratégiai, Minőség- és Projektfejlesztési Osztály (KSMPO) feladatkörébe tartozik:

• Stratégiai döntéstámogató elemzések készítése:
Döntés-előkészítő stratégiai elemzések, valamint háttéranyagok előállítása. Átfogó adatgyűjtések révén felsőoktatási statisztikai kimutatások készítése, ezzel segítve a kari és intézményi vezetői döntések adatalapú támogatását.

• Minőségbiztosítási Rendszer működtetése
Az egyetemen minőségbiztosítási rendszer keretében a Minőségbiztosítási Kézikönyvben, illetve a Minőségbiztosítási Szabályzatban foglaltak szerint valósítja meg a minőségpolitikai célkitűzéseit.

• Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) működtetése
A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) feladata egy olyan központi felmérési rendszer működtetése, amely az intézmény egykori, illetve jelenlegi hallgatóiról szolgáltat – elsősorban munkaerő-piaci szempontú – információkat. A beérkező adatok segítik az egyetem iránt érdeklődőket a tájékozódásban, az intézményünk számára pedig fontos visszacsatolást jelentenek.
(https://dpr.ppke.hu)

• Alumni Rendszer működtetése
A program keretében alumni találkozók szervezése, alumni kiadványok létrehozása, valamint az öregdiák adatbázis frissítése valósul meg, amely hozzájárul a végzett hallgatóink Intézményünkkel és egykori évfolyamtásaikkal való kapcsolat fenntartásához.
(https://alumni.ppke.hu)

• Pázmány Kártyarendszer működtetése
Az osztály feladatkörébe tartozik a Pázmány Kártyarendszer működtetése, amelynek keretében Egyetemünk minden jelenlegi és egykori hallgatója, illetve oktató/nem oktató munkatársa egyaránt jogosult kedvezményt kínáló partnereink által felajánlott kedvezmények igénybevételére.
(https://alumni.ppke.hu/kedvezmenyek/pazmany-kartya)

2017. október 1-től a pályázati feladatok koordinációját a Pályázati Osztály látja el.
Osztályvezető: Lénárt Zsófia
E-mail: palyazat@ppke.hu Tel: +36 20-365-8430

Munkatársak:
Papszt Miklós
osztályvezető
E-mail: papszt.miklos@ppke.hu Tel: +36-20-477-9856

Markó Tamás
osztályvezető-helyettes
E-mail: marko.tamas@ppke.hu, Tel: +36-20-367-0375

Borza Melinda
osztályvezető asszisztens
E-mail: borza.melinda@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

Horváth Barbara
hosszabb szabadságon
E-mail: horvath.barbara@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

Sopronyi Enikő
felmérésvezető
E-mail: sopronyi.eniko@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

x