PPKE Informatikai Osztály

Informatikai szolgáltatások

Az informatikai hátteret és működést biztosító szervezeti egység a PPKE Informatikai Osztály (IT).

Vezetője: Vránics Tamás

Az egyetem informatikai szolgáltatásaival kapcsolatos információk kérése, tájékoztatás nyújtása, szolgáltatás igénybe vétele, hibabejelentés és incidenskezelés a HelpDesk központosított csatornáin lehetséges:

Központi incidenskezelő rendszerben: helpdesk.ppke.hu
Hallgatók, vagy munkatársi jogviszonnyal nem rendelkező személyek számára e-mailben: it@helpdesk.ppke.hu

Hétfőtől csütörtökig naponta 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között telefonon: (06-1) 886-4701, személyesen a PPKE JÁK Informatika Laborban (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. I. emelet 101. terem).

A bejelentésekkel kapcsolatban a feladat mértékétől függően a csoport a lehető legrövidebb időn belül reagál (visszajelez, megkezdi a hibaelhárítást vagy a biztonsági esemény felderítését és a szükséges intézkedéseket megteszi).A feladat lezárásakor a felhasználó visszajelzést kap - rendszerint - e-mailben a feladat megoldásáról.

Amennyiben a probléma jellege olyan, hogy távoli segítségnyújtás lehetséges, akkor a a csoport tagjai élnek ezzel az eszközzel. A távoli segítségnyújtást a TeamViewer program segítségével végzik.

Tájékoztató a program használatáról

A szervezethez tartozó feladatok az Informatikai Szabályzat szolgáltatás katalógusában vannak rögzítve.

Az R-31/9/2009 számú Rektori Utasítás és az Egyetemi Tanács 626/2009. (XII.11.) számú határozata alapján a Központi Informatikai Szolgáltató Csoport az alábbi feladatokat látja el:

Ellátja a PPKE valamennyi informatikai eszközének (kliens oldal, szerver oldal, hálózat) kezelését, igény vagy szükség szerinti fejlesztését.

Üzemelteti a PPKE működését támogató informatikai szolgáltatásokat.
Támogatást biztosít a PPKE oktatástechnikai eszközeinek használatához.
Támogatást biztosít a Pázmány University ePress (Pázmány Egyetemi eKiadó) számára.
Üzemelteti a PPKE telephelyein található vezetékes telefonhálózatokat, alközpontjait és végberendezéseit.
A kezelésében lévő eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan helpdesk támogatást biztosít.
Létrehozza és folyamatosan karbantartja a PPKE Informatikai Szabályzatát (ISZ) és az Informatikai Biztonsági Szabályzatát (IBSZ), amit az Egyetemi Tanács elé terjeszt.
Létrehozza és folyamatosan karban tartja a PPKE Informatikai Infrastruktúra Stratégiáját (IIS), amit az Egyetemi Tanács elé terjeszt.
A PPKE karainak informatikai támogatási igényeinek megfelelően megállapodást köt az egyes karokkal az ISZ-ben és az IS-ben foglaltak figyelembe vételével.
Véleményezi és koordinálja a PPKE valamennyi informatikai illetve informatikával összefüggő eszköz vagy szolgáltatás beszerzését.
Hazai és nemzetközi szervezetekkel, cégekkel kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó informatikai, telekommunikációs eszközök, szolgáltatások vonatkozásában.
A szakmai felügyeletet ellátó dékán irányításával, az általa meghatározott formában és módon évente egy alkalommal véleményező visszajelzést kér a felhasználóktól.

x