Tudományos információk

Tartalom:

Adatbázisok Nyílt hozzáférésű publikálás
MTMT Disszertációk
Könyvtári kutatás  
2020 - Riport. Print és online periodikumok, adatbázisok. Letölthető táblázat

 

Adatbázisok  >> tovább

Innen léphet tovább az intézmény előfizetett adatbázisainak jegyzékéhez.
Az egyes szolgáltatásokat rövid ismertetők mutatják be, feltüntetve a hozzáférési információkat és a megfelelő linkekeket is.
A változatos források felkutatását segíti az EDS metakereső. A kezdéshez egyetlen keresőszó is elegendő, a további szűrés a vezérlőmenük segítségével alakítható. A rendelkezésre álló online forások szakirodalmának feltérképezéséhez ajánljuk.

 

   Keresőszó (szerző, cím, téma) - írja a szürke felületre a hívószót

 


Oktatóink, kutatóink, doktoranduszaink figyelmébe ajánljuk

Open Access Publishing (English)

(letölthető segédanyagok az angol nyelvű oldalon)

 

Nyílt hozzáférésű publikálás nemzetközi és hazai folyóiratokban – szerzőinknek díjmentesen

Az EISZ program tagintézményeként, Egyetemünk munkatársai és doktoranduszai, társszerzőség esetén levelező szerzőként, mentesülnek az OA-publikációs költségek alól.

Mi a nyílt hozzáférésű  közlés/publikáció (Open Access - OA-publikálás)?

Az olvasónak nem kell fizetnie a dokumentumért, sem a hozzáférésért; a tudományos kiadásban közreadott mű - jellemzően szakcikk - a megjelenése pillanatától szabadon elérhető az interneten. Az open access akadálytalan hozzáférést biztosít a világhálón, így a föld bármely táján vásárlás, előfizetés nélkül el lehet érni a teljes szöveges, hivatásos kiadónál megjelent közleményt. A közzétételi mód növeli a kutatási eredmények  láthatóságát, felgyorsítja a tudományos kommunikációt, nagyobb esélyt teremt a szerző érvényesülésének, teret enged a kutatási eredmények disszeminációjának.

A rangos tudományos kiadók az OA-licencért úgynevezett Article Processing Charge (APC) megjelentetési költséget számolnak fel. Az EISZ felhasználói kör tagjaként, intézményünk is kedvezményezettje az előfizetett adatbázisokhoz kapcsolt publikálási támogatásnak. A taginzétmények szerzői így neves kiadóknál, a kutatókra háruló külön költésgek nélkül kérhetik a benyújtott és elfogadott cikk megjelentetését, Open Access licenc alatt.

EISZ - nyílt hozzáférésű publikálás támogatására vonatkozó információk

A PPKE szerzőinek nyílt hozzáférésű (Open Access, OA) cikkek megjelentetésére van lehetőségük az EISZ-programba vont kiadók folyóiratainál. A közlési díjat (APC - Article Processing Charge) az adatbázisok intézményi előfizetése fedi le. Kiadónként - szerzőnként évente egyszer vehető igénybe a publikációs díj alóli felmentés. Oktatók, kutatók és a doktori iskolák hallgatói tartoznak a jogosultak körébe, egyedi és társszerzőként is. A konkrét feltételeket az adott kiadóval kötött EISZ-szerződés szabja meg.

A szerzőtől, amennyiben affiliáciként Egyetemünket jelöli meg, és a dolgozat megjelentetéshez igénybe szeretné venni a díjmentességet, a következőket kérjük:

- a kiadó rendszerében és a cikken is szerepeltesse a PPKE e-mail címét;
- társszerzős cikk esetében legyen ő a cikk feltöltője és adminisztrátora, a társszerzői csoport képviselője (levelező szerző / corresponding author);
- a kézirat adatlapján gondoskodjon a megfelelő beállításokról, azaz
- tanulmányozza át a kiadó EISZ-megállapodását, a vonatkozó szakaszokkal összhangban végezze el a megfelelő műveleteket a kiadó felületén, illetve kövesse a szolgáltató útmutatóit.

A 2020. évi megállapodásokról az EISZ honlapján teszik közzé a tudnivalókat. A 2019. évi megállapodások egy kivátelével nagy vqlószínűséggel meghosszabbodnak. (Kivétel: T&F)
2019-ben a következő kiadóknál volt  lehetőség nyílt hozzáférésű cikkek közlésére az EISZ-megállapodások alapján: (a felsoroltakon kívül a Taylor & Francis is élt):

1) Akadémiai Kiadó

Publikálás: Open Access (nyílt hozzáférésű) cikk közlési lehetősége az intémzény szerzőinek (Open Access Publication - OAP 2019-2020). A kétéves stratégiai megállapodás keretében a résztvevő intézményekből érkező szerzők további költségek nélkül publikálhatnak Open Access cikkeket Részletek >>>
Bővebben: EISZ-portál

A választható folyóiratok: Akadémiai Kiadó - fogadó folyóiratok 

2) de Gruyter

3) Elsevier

Szolgáltatási felület: Science Direct

Megállapodás, útmutatók

Bővebben: EISZ-honlap

4) SpringerLink

Springer Compact modell keretében; Original Paper, Review Paper, Brief Communication és Continuing Education besorolású cikkekre kérhető a kedvezmény.

Több, mint 1850 hibrid (Open Choice) folyóirat szerepel a fogadó folyóiratok listáján.

5.) Wiley & Sons

Primary Research és Review cikkekre kérhető a támogatás. Author Services platform

A szerzőknek szóló útmutatókban tanulmányozzák át az "Online Open" megjelenésre vonatkozó feltételeket és beállításokat. A részletes útmutató elérhető innen: How to order Online Open?

Ezen belül különösen a "STEP 4: OnlineOpen Selection" szakasz fontos: 
My APC will be covered by an institution or funder that has a Wiley Open Access Account arrangement with Wiley.

További felvilágosítást kérhet a tudományszervezési referenstől (Dudás Anikó).

EISZ: Open Access; EISZ-portál;  PPCU-home page (English)

 
Publikációk:
Cser, A. (2019), Prefix Allomorphy and the Phonologisation of s‐Deletion in Latin. Trans Philologic Soc. https://doi.org/10.1111/1467-968X.12178
 
Konig, E., Cabezas, H. & Mayer, A.L. Detecting dynamic system regime boundaries with Fisher information: the case of ecosystems. Clean Techn Environ Policy 21, 1471–1483 (2019). https://doi.org/10.1007/s10098-019-01718-9
 

MTMT

Az Egyetem munkatársainak publikációs tevékenysége az MTMT rendszerében kereshető


Disszertációk

REAL-PhD repozitórium

A PPKE doktori iskoláiban született, sikeresen megvédett értekezések bibliográfiai adatai megtalálhatók az MTMT rendszerében, a teljes szövegeket a REAL-PhD repozitóriumban archiváljuk.
Az értekezések adatait aratja az európai disszertációs portál is: DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
Az értekezésekről és a meghirdetett nyilvános vitákról - az ODT/MAB adatbázisával összehangoltan - doktori iskoláink honlapjain található bővebb információ.


Könyvtári kutatás

A PPKE könyvtárai

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek nincs központi könyvtára, a karokon önállóan működő bibliotékák segítik az adott fakultáson folyó oktatás, tudományos kutatás és továbbképzés szakirodalommal való ellátását.Katalógus

A négy kar gyűjteménye jelenleg külön-külön kereshető a Qulto (HUNTÉKA 2v) integrált könyvtári rendszer új olvasói felületén.

HTK - katalógus
BTK - katalógus
JÁK - katalógus
ITK - katalógus

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról is gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat érkezik nyomtatott és online formában.


Adatbázisok, folyóiratok (kurrens előfizetések)

Riport, összesítések, szolgáltatási felületek - Átlépés a tájékoztató weboldalra

BTK folyóirat-honlap  JÁK


 

Partnerkönyvtárak - együttműködés alapján

Megállapodások alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói ingyenesen – az adott intézmény saját hallgatóival azonos feltételek mellett – vehetik igénybe az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtári szolgáltatásait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel fennálló aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy hallgatói jogviszony-igazolással igazolni kell. Az adott könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjanak annak honlapján!

 

 

 

ELTE Egyetemi Könyvtár 

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Honlap: https://www.konyvtar.elte.hu

Adatbázisok az Egyetemi Könyvtárban: ELTE Egyetemi Könyvtár - adatbázisok

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Honlap: http://www.sapientia.hu/hu/hirek/Könyvtár

      

 

x