Tudományos információk

Tartalom:

Adatbázisok Nyílt hozzáférésű publikálás
MTMT Disszertációk
Könyvtári kutatás  
2020 - Riport. Print és online periodikumok, adatbázisok. Letölthető táblázat

 Frissítve: 2020.november 26.

Adatbázisok  >> tovább

2021-ben változik az elérhető adatbázisok választéka.

Innen léphet tovább az intézmény előfizetett adatbázisainak jegyzékéhez.
Az egyes szolgáltatásokat rövid ismertetők mutatják be, feltüntetve a hozzáférési információkat és a megfelelő linkekeket is.

 
 

Oktatóink, kutatóink, doktoranduszaink figyelmébe:

Open Access Publishing (English)

 

 

Publikációk Open Access-módra:

Nyílt hozzáférésű publikálás nemzetközi és hazai folyóiratokban

Tájékoztatás

 

A közlési díjak helyzete 2020 végéig 

Forrás: EISZ-közlemény

Kimerülőben vannak az EISZ-programhoz csatlakozott kiadók 2020. évi nyílt hozzáférést támogató publikációs kincstárai.

Springer: A közlési díjak kerete kimerült, a kiadó engedélyezte a 2021. évi fedezet megnyitását, Az elfogadott kéziratok megjelentetése a jövő évi alapokat terheli.

FRISSÍTETT folyóiratlista a Springer Nature-nél

Wiley: A  publikációs kvóta kimerült, a kiadónál a nyílt hozzáféréssel megjelentetni kívánt cikkeket 2020. december 31-ig más forrásból kell biztosítani. A Wiley-val kötött több éves szerződés alapján a következő évi publikálási keretösszeg 2021. január 1-jén nyílik meg, a keretösszeg erejéig újra lehívhatók az APC-díjak.

IEEE: Kiapadóban a fedezet. 2021. évi publikációs tartalék később képződhet, ennek feltétele a 2021. évre szóló országos konzorcium megalakulása.

 

EISZ Open-Access megállapodások 

Az EISZ program tagintézményeként Egyetemünk munkatársai és doktoranduszai cikk szerzőjeként, társszerzőség esetén levelező szerzőként, mentesülnek az OA-publikációs költségek alól. 

Az aktuális tárgyévi megállapodásokat az EISZ közzéteszi a honlapján.
Az első megállapodások 2019-ben jöttek létre. 2020-ban bővült a kör, új partnerek és lehetőségek a Cambridge és az IEEE folyóiratoknál van.

Open Access közlési lehetőségek APC-díj-mentesen 2020-ban a PPKE tagjai számára:

1) Akadémiai Kiadó

OAP 2019-2020 - Kétéves stratégiai megállapodás keretében a résztvevő intézményekből érkező szerzők az előfizetési megállapodásokba foglalt szolgáltatásként, külön kirótt költség nélkül publikálhatnak Open Access cikkeket a kiejlölt folyóiratokban. A támogatott cikkek száma nem korlátozott.

SZERZŐKNEK:
Az AKJournals oldalon magyar és angol nyelven is elérhető tájékoztató készült leendő szerzők számára, az oldal elérhetősége: https://akjournals.com/page/authors

Open Access publikálási lehetőségekről, nyelvi szerkesztési segítségről, szerzői hozzáféréséről is találhatók információk.

Az online cikk-benyújtó rendszer: https://akjournals.com/page/manuscript-submissions

Fogadó folyóiratok

 

2) Cambridge UP Journals

A szolgáltató nyílt hozzáférésű megjelenést kínál az előfizető intézmények szerzői számára.

Jogosult lehet a díjmentes nyílt megjelenés választására a cikk első szerzője, amennyiben az előfizető intézmény tagja (oktató, kutató, doktorandusz). 2020-ban legfeljebb 30 ilyen cikk megjelentetésére van lehetősége a konzorciumnak. A publikálható cikkek típusai:

  • Research Article (Eredeti közlemény)
  • Review (Összefoglaló cikk)
  • Rapid Communications

Bővebben - EISZ-honlap

3) de Gruyter

EISZ-ismertetés

4) Elsevier

Szolgáltatási felület: Science Direct

Megállapodás, útmutatók 

A kiadó több mint 2000 hibrid és Gold OA folyóiratában van lehetőség közölni OA-licenc alatt.

Folyóiratlista

5) IEEE

Hibrid és Gold Open Access (Topical Journals és az IEEE Access) folyóiratok kínálnak fel OA-közlést. A konzorcium számára összesen 30 cikk erejéig vehető igénybe a támogatás.
Részletek a szolgáltatónál

Ismertetés (EISZ). Felvilágosítás PPKE-szerzők számára: Serf András, ITK, könyvtáros

6) Springer-Nature, Palgrave, társkiadók

2020-ban a kiadó "Gold" - azaz megjelenésében nyílt hozzáférést biztosító folyóirataiban (SpringerOpen, BiomedCentral, Nature Research, Palgrave, ADIS) lehetséges szerzőinknek is cikket közreadni. A publikálási díj kiváltására at EISZ-előfizetői szerződések jogosítanak fel. Mintegy 1850 hibrid, és több, mint 600 gold open-access folyóirat fogad be cikkeket az EISZ-konzorcium intémzényeinek kutatóitól.

További részletek megtalálhatók az EISZ honlapján (Megállapodás)

A szerzői jogokat a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-ND licencei biztosítják. A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése terhétől. A kedvezményt a konzorciumban résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők vehetik igénybe, a jogosultságot az intémzényi adminisztrátor igazolja.

Részletek a Springer Nature weboldalán: Hibrid és Gold folyóiratokban való publikálási útmutatók

Springer Nature Hibrid (Open Choice) és Gold folyóiratai, melyek APC-mentes közlést vállalnak:

Folyóiratlista (hibrid) -

Folyóiratlista (gold) 

Támogatható cikkek:

  • Eredeti közlemények (Original Article, Original Research, Research Paper)
  • Összefoglaló cikkek (Review Article)
  • Brief Communication (Letter)
  • Continuing Education

7) Wiley & Sons

Primary Research és Review cikkekre kérhető a támogatás. Author Services platform

A szerzőknek szóló útmutatókban tanulmányozzák át az "Online Open" megjelenésre vonatkozó feltételeket és beállításokat. A részletes útmutató elérhető innen: How to order Online Open?

Ezen belül különösen a "STEP 4: OnlineOpen Selection" szakasz fontos: 
My APC will be covered by an institution or funder that has a Wiley Open Access Account arrangement with Wiley.

További felvilágosítást kérhet a tudományszervezési referenstől (Dudás Anikó).

 

Mi a nyílt hozzáférésű  közlés (Open Access - OA-publikálás)?

Az olvasónak nem kell fizetnie a dokumentumért, sem a hozzáférésért; a tudományos kiadásban közreadott mű - jellemzően szakcikk - a megjelenése pillanatától szabadon elérhető az interneten. Az open access akadálytalan hozzáférést biztosít a világhálón, így a föld bármely táján vásárlás, előfizetés nélkül el lehet érni a teljes szöveges, hivatásos kiadónál megjelent közleményt. A közzétételi mód növeli a kutatási eredmények  láthatóságát, felgyorsítja a tudományos kommunikációt, nagyobb esélyt teremt a szerző érvényesülésének, teret enged a kutatási eredmények disszeminációjának.

A rangos tudományos kiadók az OA-licencért úgynevezett Article Processing Charge (APC) megjelentetési költséget számolnak fel. Az EISZ felhasználói kör tagjaként, intézményünk is kedvezményezettje az előfizetett adatbázisokhoz kapcsolt publikálási támogatásnak. A taginzétmények szerzői így neves kiadóknál, a kutatókra háruló külön költségek nélkül kérhetik a benyújtott és elfogadott cikk megjelentetését, Open Access licenc alatt.

Gold Open Access - a kiadás és hozzáférés "arany" útja:  A kiadó által gondozott, online felületen közreadott formális publikáció, mely átment a szokásos kiadási fázisokon: kézirat tartalmi és formai gondozása, szakmai és egyéb lektorálás, szerkesztés, technikai szerkesztés, tördelés. A formális megjelenés pillanatáról kezdve akadálytalanul (szabadon) elérhető, leölthető, hivatkozható. Nemzetközi szabványos dokumentumazonosítókkal is el van látva (ISBN, ISSN, doi) ("szerző fizet" üzleti modell)

Hibrid folyóirat- Vegyesen tartalmaz olyan cikkeket, amelyek OA-licenc alatt jelentek meg, előfizetés nélkül letölthetők, és olyan cikkeket, amelyek publikációs díj megfizetése nélkül jelentek meg. Ez uutóbbiakat az olvasó úgy érheti el, ha megvásárolja a kiadványt, előfizet a folyóiratra ("olvasó fizet"  és "szerző fizet"-típusú cikket vegyesen tartalmaz)

EISZ - nyílt hozzáférésű publikálás támogatására vonatkozó információk

A PPKE szerzőinek nyílt hozzáférésű (Open Access, OA) cikkek megjelentetésére van lehetőségük az EISZ-programba vont kiadók folyóiratainál. A közlési díjat (APC - Article Processing Charge) az adatbázisok intézményi előfizetése fedi le. Kiadónként - szerzőnként évente egyszer vehető igénybe a publikációs díj alóli felmentés. Oktatók, kutatók és a doktori iskolák hallgatói tartoznak a jogosultak körébe, egyedi és társszerzőként is. A konkrét feltételeket az adott kiadóval kötött EISZ-szerződés szabja meg.

A szerzőtől, amennyiben affiliáciként Egyetemünket jelöli meg, és a dolgozat megjelentetéshez igénybe szeretné venni a díjmentességet, a következőket kérjük:

- a kiadó rendszerében és a cikken is szerepeltesse a PPKE e-mail címét;
- társszerzős cikk esetében a kiadó mmegszabhatja feltételként, hogy a támogatást akkor igényelheti jogosult intézmény tagja, ha ő az első szerző vagy a társszerzői csoport képviselője (levelező szerző / corresponding author);
- a kézirat adatlapján gondoskodjon a megfelelő beállításokról, azaz
- tanulmányozza át a kiadó EISZ-megállapodását, a vonatkozó szakaszokkal összhangban végezze el a megfelelő műveleteket a kiadó felületén, illetve kövesse a szolgáltató útmutatóit.

PPKE-szerzőségű, külföldi folyóirat-kiadónál megjelent cikkek az EISZ-program keretében - néhány példa:

 

2020

Cser András, Prefix Allomorphy and the Phonologisation of s-Deletion in Latin, Transactions of the Philological Society, 118(2020)/1, 159–171. Wiley

Horváth Ágoston Csaba, 1,2,3, Borbély Sándor,Boros Csanád Örs, Komáromi Lili,Koppa Pál, Barthó Péter, Fekete Zoltán:  Infrared neural stimulation and inhibition using an implantable silicon photonic microdevice. Microsystems & Nanoengineering 6,44 (2020). Nature- Microsystems & Nanoengineering

Kovács Bertalan, Zajácz‐Epresi Nóra, Gáspári Zoltán, Ligand-dependent intra- and interdomain motions in the PDZ12 tandem regulate binding interfaces in postsynaptic density protein-95, FEBS Letters, 594(2020)/5, 887–902. Wiley

Lipták György, Hangos M. Katalin, Szederkényi Gábor, Stabilizing feedback design for time delayed polynomial systems using kinetic realizations, European Journal of Control, (2020) . Elsevier  – Science Direct

Rahaf Orabi, Masons' Marks in Aleppo: A Study of a Defensive Tower in Old Aleppo: Using 3D Laser Scanning and Photogrammetry for Identification and Classification, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. (2020) Science Direct

 

MTMT

Az Egyetem munkatársainak publikációs tevékenysége az MTMT rendszerében kereshető


Disszertációk

REAL-PhD repozitórium

A PPKE doktori iskoláiban született, sikeresen megvédett értekezések bibliográfiai adatai megtalálhatók az MTMT rendszerében, a teljes szövegeket a REAL-PhD repozitóriumban archiváljuk.
Az értekezések adatait aratja az európai disszertációs portál is: DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
Az értekezésekről és a meghirdetett nyilvános vitákról - az ODT/MAB adatbázisával összehangoltan - doktori iskoláink honlapjain található bővebb információ.


Könyvtári kutatás

A PPKE könyvtárai

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek nincs központi könyvtára, a karokon önállóan működő bibliotékák segítik az adott fakultáson folyó oktatás, tudományos kutatás és továbbképzés szakirodalommal való ellátását.Katalógus

A négy kar gyűjteménye jelenleg külön-külön kereshető a Qulto (HUNTÉKA 2v) integrált könyvtári rendszer új olvasói felületén.

HTK - katalógus
BTK - katalógus
JÁK - katalógus
ITK - katalógusAdatbázisok, folyóiratok (kurrens előfizetések)

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról is gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat érkezik nyomtatott és online formában.

Riport, összesítések: lásd fent a tartalomjegyzéknél

BTK folyóiratai, JÁK online források, folyóiratok


Partnerkönyvtárak

Megállapodások alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói ingyenesen – az adott intézmény saját hallgatóival azonos feltételek mellett – vehetik igénybe az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtári szolgáltatásait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel fennálló aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy hallgatói jogviszony-igazolással igazolni kell. Az adott könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjanak annak honlapján!

 

 

 

ELTE Egyetemi Könyvtár 

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Honlap: https://www.konyvtar.elte.hu

Adatbázisok az Egyetemi Könyvtárban: ELTE Egyetemi Könyvtár - adatbázisok

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Honlap: http://www.sapientia.hu/hu/hirek/Könyvtár

      

 

x