Tudományos információk

Tartalom:

Adatbázisok Nyílt hozzáférésű publikálás
MTMT Disszertációk
Könyvtári kutatás  
2020 - Riport. Print és online periodikumok, adatbázisok. Letölthető táblázat

 Frissítve: 2020.07.10.

Adatbázisok  >> tovább

Innen léphet tovább az intézmény előfizetett adatbázisainak jegyzékéhez.
Az egyes szolgáltatásokat rövid ismertetők mutatják be, feltüntetve a hozzáférési információkat és a megfelelő linkekeket is.
A változatos források felkutatását segíti az EDS metakereső. A kezdéshez egyetlen keresőszó is elegendő, a további szűrés a vezérlőmenük segítségével alakítható. A rendelkezésre álló online forások szakirodalmának feltérképezéséhez ajánljuk.

 

   Keresőszó (szerző, cím, téma) - írja a szürke felületre a hívószót

 


Oktatóink, kutatóink, doktoranduszaink figyelmébe ajánljuk

Open Access Publishing (English)

 

 

Nyílt hozzáférésű publikálás nemzetközi és hazai folyóiratokban – szerzőinknek díjmentesen

EISZ Open-Access megállapodások 

Az EISZ program tagintézményeként Egyetemünk munkatársai és doktoranduszai cikk szerzőjeként, társszerzőség esetén levelező szerzőként, mentesülnek az OA-publikációs költségek alól. 

Az aktuális tárgyévi megállapodásokat az EISZ fokozatosan közzéteszi a honlapján. A 2019. évi megállapodások egy kivételével (T&F) tovább folytatódtak. 2020-ban új partnerek és lehetőségek a Cambridge és az IEEE folyóiratoknál kínálkozik.

Open Access közlési lehetőségek APC-díj-mentesen 2020-ban a PPKE tagjai számára:

1) Akadémiai Kiadó

OAP 2019-2020. A kétéves stratégiai megállapodás keretében a résztvevő intézményekből érkező szerzők további költségek nélkül publikálhatnak Open Access cikkeket a kiejlölt folyóiratokban. A támogatott cikkek száma nem korlátozott.

Fogadó folyóiratok

2) Cambridge UP Journals

A szolgáltató nyílt hozzáférésű megjelenést kínál az előfizető intézmények szerzői számára.

Jogosult lehet a díjmentes nyílt megjelenés választására a cikk első szerzője, amennyiben az előfizető intézmény tagja (oktató, kutató, doktorandusz). 2020-ban legfeljebb 30 ilyen cikk megjelentetésére van lehetősége a konzorciumnak. A publikálható cikkek típusai:

  • Research Article (Eredeti közlemény)
  • Review (Összefoglaló cikk)
  • Rapid Communications

Bővebben - EISZ-honlap

3) de Gruyter

EISZ-ismertetés

4) Elsevier

Szolgáltatási felület: Science Direct

Megállapodás, útmutatók 

A kiadó több mint 2000 hibrid és Gold OA folyóiratában van lehetőség közölni OA-licenc alatt.

Folyóiratlista

5) IEEE

Hibrid és Gold Open Access (Topical Journals és az IEEE Access) folyóiratok kínálnak fel OA-közlést. A konzorcium számára összesen 30 cikk erejéig vehető igénybe a támogatás.
Részletek a szolgáltatónál

Ismertetés (EISZ). Felvilágosítás PPKE-szerzők számára: Serf András, ITK, könyvtáros

6) Springer-Nature, Palgrave, társkiadók

2020-ban a kiadó "Gold" - azaz megjelenésében nyílt hozzáférést biztosító folyóirataiban (SpringerOpen, BiomedCentral, Nature Research, Palgrave, ADIS) lehetséges szerzőinknek is cikket közreadni. A publikálási díj kiváltására at EISZ-előfizetői szerződések jogosítanak fel. Mintegy 1850 hibrid, és több, mint 600 gold open-access folyóirat fogad be cikkeket az EISZ-konzorcium intémzényeinek kutatóitól.

További részletek megtalálhatók az EISZ honlapján (Megállapodás)

A szerzői jogokat a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-ND licencei biztosítják. A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése terhétől. A kedvezményt a konzorciumban résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők vehetik igénybe, a jogosultság visszaigazolását az intémzényi adminisztrátor automatizált rendszerben igazolja a kiadó előtt.

Részletek a Springer Nature weboldalán: Hibrid és Gold folyóiratokban való publikálási útmutatók

Springer Nature Hibrid (Open Choice) és Gold folyóiratai, melyek APC-mentes közlést vállalnak:

Folyóiratlista (hibrid) -

Folyóiratlista (gold) 

Támogatható cikkek:

  • Eredeti közlemények (Original Article, Original Research, Research Paper)
  • Összefoglaló cikkek (Review Article)
  • Brief Communication (Letter)
  • Continuing Education

7) Wiley & Sons

Primary Research és Review cikkekre kérhető a támogatás. Author Services platform

A szerzőknek szóló útmutatókban tanulmányozzák át az "Online Open" megjelenésre vonatkozó feltételeket és beállításokat. A részletes útmutató elérhető innen: How to order Online Open?

Ezen belül különösen a "STEP 4: OnlineOpen Selection" szakasz fontos: 
My APC will be covered by an institution or funder that has a Wiley Open Access Account arrangement with Wiley.

További felvilágosítást kérhet a tudományszervezési referenstől (Dudás Anikó).

 

Mi a nyílt hozzáférésű  közlés (Open Access - OA-publikálás)?

Az olvasónak nem kell fizetnie a dokumentumért, sem a hozzáférésért; a tudományos kiadásban közreadott mű - jellemzően szakcikk - a megjelenése pillanatától szabadon elérhető az interneten. Az open access akadálytalan hozzáférést biztosít a világhálón, így a föld bármely táján vásárlás, előfizetés nélkül el lehet érni a teljes szöveges, hivatásos kiadónál megjelent közleményt. A közzétételi mód növeli a kutatási eredmények  láthatóságát, felgyorsítja a tudományos kommunikációt, nagyobb esélyt teremt a szerző érvényesülésének, teret enged a kutatási eredmények disszeminációjának.

A rangos tudományos kiadók az OA-licencért úgynevezett Article Processing Charge (APC) megjelentetési költséget számolnak fel. Az EISZ felhasználói kör tagjaként, intézményünk is kedvezményezettje az előfizetett adatbázisokhoz kapcsolt publikálási támogatásnak. A taginzétmények szerzői így neves kiadóknál, a kutatókra háruló külön költésgek nélkül kérhetik a benyújtott és elfogadott cikk megjelentetését, Open Access licenc alatt.

Gold Open Access - a kiadás és hozzáférés "arany" útja:  A kiadó által gondozott, online felületen közreadott formális publikáció, mely átment a szokásos kiadási fázisokon: kézirat tartalmi és formai gondozása, szakmai és egyéb lektorálás, szerkesztés, technikai szerkesztés, tördelés. A formális megjelenés pillanatáról kezdve akadálytalanul (szabadon) elérhető, leölthető, hivatkozható. Nemzetközi szabványos dokumentumazonosítókkal is el van látva (ISBN, ISSN, doi) ("szerző fizet" üzleti modell)

Hibrid folyóirat- Vegyesen tartalmaz olyan cikkeket, amelyek OA-licenc alatt jelentek meg, előfizetés nélkül letölthetők, és olyan cikkeket, amelyek publikációs díj megfizetése nélkül jelentek meg. Ez uutóbbiakat az olvasó úgy érheti el, ha megvásárolja a kiadványt, előfizet a folyóiratra ("olvasó fizet"  és "szerző fizet"-típusú cikket vegyesen tartalmaz)

EISZ - nyílt hozzáférésű publikálás támogatására vonatkozó információk

A PPKE szerzőinek nyílt hozzáférésű (Open Access, OA) cikkek megjelentetésére van lehetőségük az EISZ-programba vont kiadók folyóiratainál. A közlési díjat (APC - Article Processing Charge) az adatbázisok intézményi előfizetése fedi le. Kiadónként - szerzőnként évente egyszer vehető igénybe a publikációs díj alóli felmentés. Oktatók, kutatók és a doktori iskolák hallgatói tartoznak a jogosultak körébe, egyedi és társszerzőként is. A konkrét feltételeket az adott kiadóval kötött EISZ-szerződés szabja meg.

A szerzőtől, amennyiben affiliáciként Egyetemünket jelöli meg, és a dolgozat megjelentetéshez igénybe szeretné venni a díjmentességet, a következőket kérjük:

- a kiadó rendszerében és a cikken is szerepeltesse a PPKE e-mail címét;
- társszerzős cikk esetében a kiadó mmegszabhatja feltételként, hogy a támogatást akkor igényelheti jogosult intézmény tagja, ha ő az első szerző vagy a társszerzői csoport képviselője (levelező szerző / corresponding author);
- a kézirat adatlapján gondoskodjon a megfelelő beállításokról, azaz
- tanulmányozza át a kiadó EISZ-megállapodását, a vonatkozó szakaszokkal összhangban végezze el a megfelelő műveleteket a kiadó felületén, illetve kövesse a szolgáltató útmutatóit.

PPKE-affiliációval eddig megjelent támogatott OA-cikkek, külföldi kiadóknál:

 

Cser András, Prefix Allomorphy and the Phonologisation of s-Deletion in Latin, Transactions of the Philological Society, 118(2020)/1, 159–171. Wiley

Cserkaszky Aron, Kara Peter A., Tamboli Roopak R., Barsi Attila, Martini Maria G., Bokor Laszlo, Balogh Tibor, Angularly continuous light-field format: Concept, implementation, and evaluation, Journal of the Society for Information Display, 27(2019)/7, 442–461. Wiley

Horváth Ágoston Csaba, 1,2,3, Borbély Sándor,Boros Csanád Örs, Komáromi Lili,Koppa Pál, Barthó Péter, Fekete Zoltán:  Infrared neural stimulation and inhibition using an implantable silicon photonic microdevice. Microsystems & Nanoengineering 6,44 (2020). Nature- Microsystems & Nanoengineering

Konig Eva, Cabezas Heriberto, Mayer Audrey L., Detecting dynamic system regime boundaries with Fisher information: the case of ecosystems, Clean Technologies and Environmental Policy, 21(2019)/7, 1471–1483. Springer

Kovács Bertalan, Zajácz‐Epresi Nóra, Gáspári Zoltán, Ligand-dependent intra- and interdomain motions in the PDZ12 tandem regulate binding interfaces in postsynaptic density protein-95, FEBS Letters, 594(2020)/5, 887–902. Wiley

Nika Zsolt, Rásonyi Miklos, Log-Optimal Portfolios with Memory Effect, Applied Mathematical Finance, 25(2018)/5–6, 557–585. Taylor&Francis

Schmal Daniel, Virtual reflection: Antoine Arnauld on Descartes’ concept of Conscientia, British Journal for the History of Philosophy, (2019), 1–21. Taylor&Francis

 

 

MTMT

Az Egyetem munkatársainak publikációs tevékenysége az MTMT rendszerében kereshető


Disszertációk

REAL-PhD repozitórium

A PPKE doktori iskoláiban született, sikeresen megvédett értekezések bibliográfiai adatai megtalálhatók az MTMT rendszerében, a teljes szövegeket a REAL-PhD repozitóriumban archiváljuk.
Az értekezések adatait aratja az európai disszertációs portál is: DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
Az értekezésekről és a meghirdetett nyilvános vitákról - az ODT/MAB adatbázisával összehangoltan - doktori iskoláink honlapjain található bővebb információ.


Könyvtári kutatás

A PPKE könyvtárai

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek nincs központi könyvtára, a karokon önállóan működő bibliotékák segítik az adott fakultáson folyó oktatás, tudományos kutatás és továbbképzés szakirodalommal való ellátását.Katalógus

A négy kar gyűjteménye jelenleg külön-külön kereshető a Qulto (HUNTÉKA 2v) integrált könyvtári rendszer új olvasói felületén.

HTK - katalógus
BTK - katalógus
JÁK - katalógus
ITK - katalógusAdatbázisok, folyóiratok (kurrens előfizetések)

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról is gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat érkezik nyomtatott és online formában.

Riport, összesítések, szolgáltatási felületek - Letölthető táblázat (2020)

BTK folyóiratai, JÁK online források, folyóiratok


Partnerkönyvtárak - együttműködés alapján

Megállapodások alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói ingyenesen – az adott intézmény saját hallgatóival azonos feltételek mellett – vehetik igénybe az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtári szolgáltatásait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel fennálló aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy hallgatói jogviszony-igazolással igazolni kell. Az adott könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjanak annak honlapján!

 

 

 

ELTE Egyetemi Könyvtár 

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Honlap: https://www.konyvtar.elte.hu

Adatbázisok az Egyetemi Könyvtárban: ELTE Egyetemi Könyvtár - adatbázisok

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Honlap: http://www.sapientia.hu/hu/hirek/Könyvtár

      

 

x