Tudományos információk

Adatbázisok

Előfizetett és más, korlátozott hozzáférésű adatbázisaink, ismertetőkkel, hozzáférési információkkal.

AJÁNLATUNK: EDS metakereső (a külföldi előfizetett adatbázisok legtöbbjét és számos nyílt hozzáférésű szolgáltatást indexel):

Keresőszó, kulcsszavak (szerző, cím, téma)

Adatbázisok partnerintézményünknél (ELTE Egyetemi Könyvtár), Budapesten


Open Access-publikálás 

A PPKE szerzői nyílt hozzáférésű (Open Access, OA) közzététellel díjmentesen publikálhatnak az EISZ-konzorcium alá tartozó  T&F és  de Gruyter kiadók online folyóirataiban. A közlési díjat (APC - Article Publishing Charge) meghatározott keretszámban az adatbázisok  intézményi előfizetése fedi le.

Taylor & Francis

A fogadó folyóiratok listája
Választható valamennyi "Open Select" és "Open and Cogent" jelölésű folyóirat.

Szerzői felület a kiadónál: https://authorservices.taylorandfrancis.com/
Tematikus címlista: https://www.tandfonline.com/

További részletek az EISZ honlapján

de Gruyter

A de Gruyter folyóiratai:  Link  

A kéziratokat mindkét esetben a kiadóhoz kell eljuttatni a szokásos szerzői felületen keresztüli regisztrálással és feltöltéssel. Szerzőink akkor tarthatnak igényt a támogatásra, ha munkahelyüket világosan feltüntetik, az intézmény pedig megerősíti a kötődést. A kapcsolattartáshoz kérjük, a hivatalos egyetemi levelezési címet szíveskedjenek megadni a kiadói felületen.

A kézirat elbírálása és megjelentetése a szokásos tudományos kiadási eljárás szerint történik.
A kéziratot bármelyik, a két említett kiadó gondozásában megjelenő szaklaphoz be lehet nyújtani.

A T&F-nél ebben az évben összesen 70, a de Gruyternál 12 cikk részesülhet a kedvezményben, a kéziratok elfogadásának sorrendjében.

Az EISZ hírei az OA-megállapodásokról: http://www.eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access.html

További tájékoztatás: konyvtar@btk.ppke.hu


MTMT

Az Egyetem munkatársainak publikációs tevékenysége az MTMT rendszerében kereshető


Disszertációk

REAL-PhD repozitórium

Az intézményben született  és elfogadott értekezések bibliográfiai adatai megtalálhatók az MTMT rendszerében, a teljes szövegeket a REAL-PhD repozitóriumban archiváljuk. Innen az adatok átkerülnek az európai disszertációs portálra: DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az értekezésekről és a meghirdetett nyilvános vitákról - az ODT/MAB adatbázisával összehangoltan - doktori iskoláink honlapjain található bővebb információ.


Könyvtári kutatás

A PPKE könyvtárai

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek nincs központi könyvtára, a karokon önállóan működő bibliotékák segítik az adott fakultáson folyó oktatás, tudományos kutatás és továbbképzés szakirodalommal való ellátását.Katalógus

A négy kar gyűjteménye jelenleg külön-külön kereshető a Qulto (HUNTÉKA 2v) integrált könyvtári rendszer új olvasói felületén.

HTK - katalógus
BTK - katalógus
JÁK - katalógus
ITK - katalógus

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról is gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat érkezik nyomtatott és online formában.


Egyéb

Folyóiratok (kurrens előfizetések)

BTK

JÁK

Közponi szervezeti egységek

CÍM
Print Online PPKE
Shibboleth/ OA
Kollekció/Adatbázis Megjegyzés
Studies in Higher Education   T&F HSS  

Magyarázat:

Online PPKE - intézményi hálózaról, IP-cím azonosítás alapján csak az egyetem területéről érhető el.
Shibboleth - távolról, az egyetemi levelezőrendszerhez kapott azonosítókkal érhető el. A cikk letöltésekor a "Shibboleth"-belépést kell választani, megkeresni az intémzényt, Shibboleth-belépés >> letölthető fájl.
OA (Open Access) a szabadon letölthető, nyílt hozzáférésű tartalom. Nem szükséges előfizetni, megvásárolni.
Kollekció/Adatbázis - valamelyik, előfizetett adatbázisban - annak csomagjában megtalálható. 

  • BTK folyóiratai

Partnerkönyvtárak - együttműködés alapján

Megállapodások alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói ingyenesen – az adott intézmény saját hallgatóival azonos feltételek mellett – vehetik igénybe az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtári szolgáltatásait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel fennálló aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy hallgatói jogviszony-igazolással igazolni kell. Az adott könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjanak annak honlapján!

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Honlap: https://www.konyvtar.elte.hu

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Honlap: http://www.sapientia.hu/hu/hirek/Könyvtár

      

 

x