Könyvtáraink

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) könyvtár nem rendelkezik központi könyvtárral. Az Intézmény könyvállományát az egyes karok önálló könyvtárainak gyűjteményei alkotják. Az Egyetemen alkalmazott és magas feldolgozottsággal bíró egységes HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer lehetővé teszi az PPKE teljes feldolgozott könyvállományában való tájékozódást és keresést, függetlenül az intézményen belüli őrzési helytől. A gyűjtőkör a karok tudományterületi ágazatainak szakirodalomára és forrásanyagára terjed ki. A tanulmányok folytatásához és a kutatásokhoz országosan, regionálisan, egyes esetekben világviszonylatokban is egyedülálló gyűjteményrészlegek állnak rendelkezésre. A PPKE tudatosan és szisztematikus módon törekszik a könyvtári állomány fejlesztésére, amely egyúttal szolgálja mind a magas szintű oktatást, mind a kiemelkedő kutatási tevékenységet.

Hittudományi Kar Könyvtára

Magyarországon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező teológiai szakkönyvtár, amely magas szinten szolgálja a kutatás és a tudományos továbbképzés igényeit. A könyvtár központi szerepet tölt be a régió tudományos életében, gyűjtőkörébe foglalva a katolikus hittudomány teljes hazai és nemzetközi szakirodalmát.

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.

Tel.: (+36-1) 484-3053, (+36-1) 484-3054; fax: (+36-1) 484-3054

Web: http://www.htk.ppke.hu/index.php/konyvtar

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára

A PPKE BTK Könyvtára 1994-től működő, nyilvános felsőoktatási könyvtár, alapvető feladata a Karon folyó oktatás és tudományos kutatás támogatása, a könyvtárhasználók megfelelő szakirodalommal történő ellátása. Több telephelyen működik: a központi könyvtári feladatokat és a szakgyűjtemények jelentős részét a központi könyvtár látja el. Jelenlegi telephelyén, Piliscsabán, átmeneti működési rend szerint, kizárólag oktatók látogathatják, előzetes bejelentkezéssel.

Esztergomban jelentős pedagógiai gyűjtemény áll rendelkezésre; Budapesten intézeti/tanszéki kihelyezett kollekciók segítik a képzéseket. Országosan is jelentősek a különgyűjtemények, melyek kutatási célokat szolgálnak. Az egyetem oktatói és diákjai számos előfizetett, online adatbázist is használhatnak helytől függetlenül, távoli eléréssel.

E-mail: konyvtar "at" btk.ppke.hu

Web: https://btk.ppke.hu/konyvtar

 

Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára

A PPKE JÁK Könyvtár, mint könyvgyűjtemény 1996-ban jött létre. Nyilvános felsőoktatási könyvtárként, alapvető feladata, a Karon folyó oktatás, tudományos kutatás, továbbképzés igényeinek megfelelő szakirodalommal való ellátása. A könyvtár korszerű jog- és államtudományi szakkönyvtárrá válásra törekszik.

A jog- és alkotmánytörténeti kutatómunkát segítik jelentős külön- gyűjteményeink: Péterfi Vilmos és Csillag Pál hagyatéka, valamint a Magyar Országgyűlési kiadványok gyűjteménye 1861-2006.

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.

Tel: (+36-1) 4297-231, Fax: (+36-1) 4297-233

E-mail: konyvtar "at" jak.ppke.hu

Web: https://jak.ppke.hu/ppke-jak-kari-konyvtar

Oktatók számára felajánlott könyvek (2021. június) - táblázat

Információs Technológiai és Bionikai Kar Könyvtára

Nem nyilvános felsőoktatási könyvtárként alapvető feladata a karon folyó oktatás, tudományos kutatás igényeinek megfelelő szakirodalommal való ellátása.

1083 Budapest, Práter u. 50/a

Tel: (+36-1) 886-4735

E-mail: bibliotheca "at" itk.ppke.hu

Web https://itk.ppke.hu/karunkrol/a-kar-szervezete/konyvtar

Legutóbbi frissítés: 2020-08-22

x