Tájékoztató ösztöndíjas hallgatóinknak

Az alábbi összefoglalóval azon hallgatókat szeretnénk segíteni, akik a 2021/2022-es tanévre tervezik mobilitásukat.

"Blended mobility"


A jelenlegi járványügyi helyzethez alkalmazkodva az Erasmus+ program keretében lehetőség nyílik ún. "blended mobility" teljesítésére. Ennek feltétele, hogy a fizikai mobilitás rész (tényleges kinttartózkodás időtartama) mininum 3 hónap legyen, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapot kell kint töltenie a hallgatónak. Támogatás csak a mobilitás tényleges fizikai részére folyósítható. 


Abban az esetben, hogyha a minimális fizikai mobilitás a hallgató önhibáján kívül nem teljesül, vis maior esete áll fenn. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás keretében történik majd. Ezen kérelem igazolásához szükség lehet alátámasztó dokumentumokra (pl. repülőjegy, buszjegy, számlák, stb.), ezért arra kérjük Önöket, hogy ezeket a dokumentumokat őrizzék meg!


A mobilitásuk végén minden esetben a fogadó féltől be kell szerezniük a "Certificate of Attendance" elnevezésű igazolást, amelyen világosan fel kell tüntetni a fizikai és virtuális mobilitás dátumait és időtartamát.
Ebben az időszakban természetesen a karanténidőszak is beleszámítható a támogatási időszakba, vagyis ezen napokra is elszámolható támogatás.


!FONTOS! Az ösztöndíjas felelőssége, hogy kiutazása előtt tájékozódjon a választott ország járványügyi helyzetéről, és ezt utazásuk megszervezése előtt mindenképpen vegyék figyelembe! Abban az esetben, hogyha az éppen fennálló helyzet miatt a hatóságok nem javasolják, hogy kiutazzon a célországba, kérjük, hogy felelősségteljesen döntsön, és mobilitásának lemondásáról tájékoztassa kari koordinátorát!


További hasznos információt találnak az alábbi oldalakon:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok 
https://tka.hu/hir/14795/kombinalhato-a-virtualis-es-a-fizikai-mobilitas

 

Kapcsolattartás a kari koordinátorokkal

A kapcsolattartás módja a elsősorban az elektronikus levelezés, ezért a hallgatónak érdemes gyakran ellenőriznie a postaládáját, mert bármikor sürgős értesítés vagy hír érkezhet.

Ha az előkészületek folyamán bármilyen gond vagy kérdés merülne fel, kérjük, keressék az adott Kar Erasmus+ koordinátorát:

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karhttps://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/kapcsolat

Jog- és Államtudományi Karhttps://jak.ppke.hu/kszki/elerhetoseg

Hittudományi Kar: erasmus@htk.ppke.hu

Információs Tachnológiai és Bionikai Karhttps://itk.ppke.hu/karunkrol/a-kar-szervezete/nemzetkozi-kapcsolatok-osztalya

 

Learning Agreement (before, during, after)

A támogatási szerződéskötés előfeltétele, hogy a Learning Agreement mind a 3 fél (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény) részéről alá legyen írva!

Az ügyintézést javasolt 1-2 hónappal a kiutazás előtt megkezdeni. 
További információért látogasson el az Európai Bizottság honlapjára!

A Learning Agreement módosítására is van lehetőség. Ezt akkor ajánlatos megtenni, amikor már egyértelmű, hogy mely tárgyak maradnak meg, illetve melyeket kell törölni, vagyis a külföldi tantárgyválasztás lezárultakor. Erre minden esetben a Learning Agreement „During mobility" részét kell használni.

A Learning Agreement "After mobility" részét pedig mobilitása végén kell kitöltenie, illetve három oldalúan aláíratni. 

Mindhárom dokumentumot szkennelve fel kell tölteni a Mobility Online rendszerébe is a megfelelő lépésben. 

 

Erasmus+ ösztöndíj 

Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik. Az ösztöndíj aktuális összege minden évben kiírásra kerül, és a pályázati felhívásban olvasható.

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a hallgató Támogatási Szerződést köt az egyetemmel kiutazása előtt legkésőbb 2-3 héttel. 

Az ösztöndíj kiutalása két részletben történik:

 • előfinanszírozás: kiutazás előtt a teljes támogatási összeg 80%-a utalásra kerül
 • utófinanszírozás: hazaérkezés után közvetlenül a meghatározott igazoló dokumentumok bemutatását követően a maradék 20% kerül utalásra (amennyiben minden dokumentum rendben van és a hallgató a szerződésben foglalt feltételeket teljesítette). 

 

Erasmus+ kiegészítő támogatások

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak lehetőségük van pályázni Erasmus+ kiegészítő támogatásra pályázni.

További részletet és az aktuális pályázati felhívásokat a honlapon megtalálnak!

 

A támogatási szerződés megkötésének folyamata

 • A támogatási szerződést a hallgató az adott Kar nemzetközi irodáján írja alá személyesen (kivétel: meghatalmozott révén, erről előre kell tájékoztatni a kari koordinátort).
 • A szerződés pontos betartása vonatkozik mind a hallgatóra, mind az Egyetemre. Ha szerződésben rögzített jogok, kötelezettségek és feltételek bármelyike megváltozik, azt írásban is rögzíteni kell.
 • A szerződéskötés feltétele a mindhárom fél által aláírt Learning Agreement!
 • Az ösztöndíjasnak devizaszámlával kell rendelkeznie, mivel az ösztöndíjat csak euróban tudjuk folyósítani. Esetleges visszafizetés esetén (pl. nem teljesíti a feltételeket, hamarabb hazaérkezik, stb.) így az ösztöndíjasnak nem kell az árfolyamváltozás miatti plusz költségek miatt aggódnia.

 

"OLS" - Online nyelvi teszt


"Az online nyelvi támogatás (Online Linguistic Support, OLS) célja, hogy segítsen az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek fejleszteni idegennyelv-tudásukat azon a nyelven, melyet külföldi tanulmányaik, munkájuk vagy önkéntes tevékenységük során fognak használni." - további információ az Európai Bizottság oldalán található. 

Az online nyelvi tesztet kiutazás előtt kell kitölteni, amelyet követően lehetőség van ingyenes online nyelvi kurzusra is jelentkezni. 

 

További teendők

I. Mielőtt hazaindulna:

 • a hallgató aláíratja a kinttartózkodás időtartamáról szóló „Certificate of Attendace" dokumentumot;
 • ellenőrzi, hogy a Learning Agrement szükség esetén módosításra került-e

 

II. Miután hazaérkezett:

 • Kari koordinátorának le kell adnia a „Transcript of Records" egy másolati példányát, amennyiben azt a fogadó intézménytől közvetlenül megkapta. Egyéb esetekben általában a fogadó intézmény közvetlenül a küldő intézménynek küldi meg a dokumentumot.

 

III. Amennyiben nem tudta teljesíteni külföldi tanulmányútját:

 • Ha valamilyen – indokolt – oknál fogva nem történik meg a kiutazás, akkor írásban azonnal értesíteni kell az Erasmus koordinátort, valamint a fogadó intézmény koordinátorát. Ennek határideje: őszi kiutazás esetében augusztus 15., a tavaszi kiutazás esetében október 15.
 • Ha a kinti tanulmányokat kell megszakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint a támogatás összegét vissza kell utalni. A vis maior esetek minden esetben kivizsgálásra kerülnek.
 • FONTOS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a hallgató kreditpontok nélkül jön haza, a kapott ösztöndíjat részben vagy teljes egészében vissza kell fizetnie! A minimum megszerzendő ECTS pontokról a kari koordinátoroknál kell érdeklődni!

A "zero grant" státuszú hallgatók esetében is a fenti kötelezettségek és tennivalóak az irányadóak azzal a különbséggel, hogy részükre az Egyetem nem folyósít Erasmus+ ösztöndíjat. 

 

x