Partnerintézmények

 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik Európában és az egész világban. Ennek a hálózatnak köszönhetően különböző lehetőségek közül választhatunk – legyen szó mobilitásról, projektekről, közös oktatásról vagy egyéb tevékenységekről.

Nemzetközi kapcsolataink elsősorban a Katolikus Egyetemek Európai Szövetségéből (FUCE), a Katolikus Egyetemek Világszövetségéből (IFCU), és az egykori Kutatóegyetemek Nemzetközi Hálózatából (IRUN) kerültek ki, valamint az egyetemünk által alapított és felügyelt Visegrád+ együttműködésből. 2017. május óta teljesjogú egyéni tagjai vagyunk az Európai Egyetemek Szövetségének.

Az európai mobilitási programok és projektek magában foglalják az Európai Unió programjait, az Erasmus+-t és a CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) programot. A legjelentősebb mobilitási partnereink francia, német, olasz, lengyel és spanyol egyetemek, ezek között található például a Párizsi Katolikus Egyetem, a Drezdai Műszaki Egyetem, a Cataniai Egyetem, a Jagelló Egyetem és a San Pablo CEU Egyetem.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyedinek számít Közép-Európában, abból a szempontból, hogy az egyetemen 2016 óta kutatják és oktatják az örmény történelmet, az angol-nyelvű Örmény Tanulmányok program és az Armenológiai Tanszék keretein belül.
A tanszék angol nyelven Örmény Tanulmányok specializációt oktat a Történelem MA képzésen belül, valamint kérvényezte az önálló Örmény Tanulmányok MA képzés elindítását, amelyet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság nagyon pozitívan értékelt.

A lefontosabb tengerentúli kapcsolataink közül kimondottan nagyra becsüljük az egyesült államokbeli katolikus egyetemekkel kialakított együttműködéseinket, például a Notre Dame Egyetemmel és a Saint Louisi Egyetemmel, jogtudomány, nemzetközi tanulmányok és számítástechnika terén. A Közel-Keleten szíriai, libanoni, iraki és jordániai egyetemekkel kötöttünk megállapodásokat, elsősorban régészeti területen. 2016 óta a PPKE világszerte számos intézménnyel vette fel a kapcsolatot az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretein belül, például a jereváni Örmény Állami Pedagógiai Egyetemmel, az ecuadori San Francisco de Quito Egyetemmel, az ammáni Jordániai Egyetemmel, valamint a szíriai Damaszkuszi Egyetemmel. A PPKE ezen kívül a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj program aktív résztvevője, amelynek keretein belül külföldi diákok végezhetnek el egy teljes képzést egy magyarországi felsőoktatási intézményben.

A távolkeleti hálóztunkon belül (amelynek tagjai a kínai Hangcsoui Általános Egyetem, a Szucsou Egyetem és a tajvani Nemzeti Szun Jat-szen Egyetem) főleg részképzésekre van lehetőség bölcsészet és társadalomtudományok terén. A Toyama Nemzeti Technológiai Intézettel informatika terén kötöttünk megállapodást a kutatók és a tanulók mobilitásáról, valamint a kutatási anyagok kölcsönös megosztásáról. Régészeti szövetségek tagjai is vagyunk, az ásatásokban és a kutatómunkában számos orosz egyetemmel együttműködünk (Lomonoszov, Jekatyerinburg, Orenburg, Perm, Cseljabinszk).

Dupla/közös diplomát adó egyezményeink is vannak, a Torinói Műszaki Egyetemmel, mérnökinformatika terén MA és PhD szinten, valamint a Notre Dame Egyetemmel mérnökinformatika és villamosmérnöki PhD képzésről. Erasmus Mundus közös mesterképzési programunk is van a Madridi Autonóm Egyetemmel, valamint a Bordeaux-i Egyetemmel, Képfeldolgozás és Számítógépes Látás (IPCV) képzések terén. A Katolikus Felsőoktatási Intézménnyel (ICES) együttműködünk a francia irodalom és kultúra terén, valamint nemzetközi tanulmányok képzésben, továbbá a Portugáliai Katolikus Egyetemmel is közös diploma programunk van Kormányzás, Vezetés és Demokrácia képzésen. Szilárd elkötelezettségünk az, hogy a kettős/közös diploma programunkat nem csak a fent említett képzési területeken, hanem az egyéb különböző tudományos területekre is kiterjesszük.

 A Deák Ferenc Továbbképző Intézetünkben angol nyelvű Európa-jogi szakjogász képzésünk folyik, amely évek óta osztatlan sikernek örvend, valamint további képzéseink is vannak, mint például a Uniós perjogi szakjogász képzés olyan további kurzusokkal mint EU versenyjogának működése, közvetlen keresetek indítása EU-s intézményekkel szemben, Emberi Jogok Európai Egyezménye, Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata, Korrupció és pénzmosás elleni képzés, Számítógépes bűnözés stb.(https://jak.ppke.hu/deak-ferenc-intezet/en/training-programmes)


A PPKE belső karai és tanszékei, a Keresztény Filológia Tanszék, Keleti tanulmányok Tanszéke, a Klasszika-filológia Tanszék és a Nostra Aetate kutatóközpont – mind Európai és Amerikai kapcsolatokkal alakultak meg. Legkiválóbb partnereink között tarjuk számon a következőket: Notre Dame Egyetem, Leuveni Katolikus Egyetem, Toulouse-i Katolikus Egyetem, és a Kopt Ortodox Kulturális Központ.

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet, mint „ad instar facultatis", kutatási tevékenységekre, posztgraduális képzésekre, valamint bármilyen tudományos területet érintő konferenciák szervezésére nyújt lehetőséget. Legfontosabb kapcsolataink közé tartozik a San Damaso Egyetem, a Középkori Tanulmányok Pápai Intézete (Toronto, Kanada) valamint Stephan Kuttner Intézet (Yale Egyetem, New Haven, USA).

x