Doktori képzések (PhD)


 

Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Hittudományok:

Hittudományi Doktori Iskola

  • Teológiai Program
  • Kánonjogi Program (a Kánonjogi Posztgraduális Intézet keretében)

 

 Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Bölcsészettudományok:
 
Társadalomtudományok:

 

Állam- és Jogtudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Társadalomtudományok:

Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

 

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Műszaki tudományok, természettudományok:

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola

x