Tanítsunk Magyarországért


SZEREZZ ÖSZTÖNDÍJAT SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PROGRAMBAN!

Általános tudnivalók:

Az idei évtől Egyetemünkön is elindul a Tanítsunk Magyarországért program, melynek célja a kistelepüléseken élő 7. osztályos tanulók támogatása, hogy ők is ugyanolyan eséllyel tanulhassanak tovább vagy találhassák meg helyüket a munka világában, mint városi, nagyvárosi társaik.
A programban hallgatóink egy kétrészes, egymásra épülő kurzus keretén belül segíthetik a kisdiákokat tanulmányaikban és mutathatják meg nekik a lakóhelyükön túli izgalmakat és lehetőségeket: állatkertet, múzeumokat, iskolákat és vállalkozásokat - hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. Egy hallgató heti 4-6 órában, maximum 3-5 kisdiákot vehet a szárnyai alá.

Mit kínál a program?

- Havi 30.000 Ft ösztöndíjat a 2. felkészítő kurzus (PPKETMM2) kezdetétől;
- további havi 10.000 Ft-ot, mely a gyerekekre, közös programokra költhető;
- ingyenes utazási lehetőséget a Volán és MÁV járatain;
- részvételt táborokban, kirándulásokon, közös programokon;
- támogató közösséget;
- kistelepülésen élő iskolások támogatását
- az Egyetem különböző karainak kiváló oktatói által tartott tartalmas felkészítőprogramot;
- tudást és felkészültséget az esélyegyenlőségi tevékenységek területén.

Kik jelentkezhetnek?

Az Egyetem minden karáról, minden olyan 30. életévét be nem töltő alap-, osztatlan vagy mesterszakos, nappali vagy levelező tagozatos hallgató, akinek alap- vagy osztatlan képzésen van már legalább két lezárt aktív féléve (mesterszakon nincs ilyen kikötés) és még legalább két féléve van magyar nyelven folytatott tanulmányaik befejezéséig.

A jelentkezésről és a mentorrá válás folyamatáról:

A csatlakozás előfeltétele a PPKETMM1 kódú "Tanítsunk Magyarországért! Mentor-hallgató képzés 1." szabadon választható 2 kredites tárgy elvégzése, majd a következő félévben a PPKETMM2 "Tanítsunk Magyarországért! mentorálást kísérő online szeminárium" 2 kredites tárgy felvételével kezdődik meg a mentorálási időszak.
A TM1-es kurzus kezdete: 2021/2022. tanév őszi félévtől, 2021 szeptemberétől. 
A mentorálás időtartama: minimum 1 félév a 2021/2022. tavaszi félévétől, 2022. februártól.

Tanítsunk Magyarországért! kurzusok a Neptunban:

tárgykód: PPKETMM1,
tárgynév: Tanítsunk Magyarországért! Mentor-hallgató képzés 1.
kredit: 2 (gyakorlati jegy)

2021/22/1 félévben meghirdetett kurzusok:
kurzuskód: 1, oktató: Karainé Dr. Gombocz Orsolya időpont: SZE:12:30-14:00(JÁK A ép. Gy 312 (11. Gyakorló))
kurzuskód: 2, oktató: Polákovits Nándor, időpont: CS:12:30-14:00(JÁK B ép. Gy 202 (28. Gyakorló))
kurzuskód: ESZTERGOM, oktató: Horváth Mariann, időpont: P:12:30-14:00(BTK E 306 (Esztergom))

A programról bővebb információ ITT érhető el.

 

A program az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság együttműködésével valósul meg. 

x