Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020

2019.07.30.

Pótmeghirdetés az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat pályázati kiírása kapcsán

 

Tisztelt Pályázók!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázatban pótmeghirdetést tett közzé a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A pályázati dokumentáció az ÚNKP hivatalos honlapján, az alábbi linken érhető el: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-potmeghirdetes

A pótmeghirdetést az ITM is közzétette a honlapján, amelyet itt találnak: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag

A kiírás az NKFIH honlapján is megtalálható: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nem-allami-tamogatas/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-potmeghirdetes-unkp-19-4/palyazati-felhivas-unkp-19-4

A pályázatok végső benyújtási (postára adási) határideje: 2019. augusztus 30.

A teljes (minden dokumentumot tartalmazó) ÚNKP pályázati anyagot Egyetemünkre postai úton nyújthatják be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként postázva történhet. A kizárólag elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről vagy a 2019. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.

2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók az 1. pontban meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap, valamint az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szerkeszthető formátumban is).

Az érvényes pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata” című dokumentumot is kötelező benyújtani.

A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

  1. Első lépésben a szándéknyilatkozatot a pályázónak a pályázatában érintett témában szakmai szempontból releváns Tanszék- vagy Intézetvezetővel szükséges aláíratnia.
  2. Második lépésben, kari/gazdasági jóváhagyás céljából a kari Gazdasági Igazgatóval szükséges a pályázónak a szándéknyilatkozatot aláíratnia (amelyet leadhat a Kar Dékáni Titkárságán, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek).
  3. Harmadik lépésben kerül Főtisztelendő Rektor úrhoz végső jóváhagyásra a dokumentum.

Eljárásrend alapján a pályázónak az 1. és 2. pontokban meghatározott aláírások beszerzését követően az eredeti dokumentumot a kari Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek szükséges leadnia. Ezt követően a Központi Pályázati Osztály ügyintézői által kerül felterjesztésre a szándéknyilatkozat Főtisztelendő Rektor úr jóváhagyására. Aláírást követően a Pályázati Osztály ÚNKP ügyintézői továbbítják a jóváhagyott dokumentumokat a pályázók részére.

Az Egyetem általi aláírási rendhez igazodó szándéknyilatkozat minta letölthető itt: 

Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata.

A szándéknyilatkozat Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére történő leadásának határideje: 2019.08.23.

 

A Tanszékvezetővel/intézetvezetővel aláíratott, kitöltött Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata c. dokumentum leadásának módja:

1. Emailben: a hiánytalanul kitöltött egyoldalas dokumentumot az unkp@ppke.hu email címre szükséges benyújtani, legkésőbb 2019. 08. 23-án 11:00 óráig, vagy

2. Személyesen: a dokumentumot a PPKE Pályázati Osztályán szükséges kitöltve leadni (hétköznap 9.00-12.00 között) az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály

1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza épületében), II. emelet, 207-es szoba

 

A rektori jóváhagyásra leadott dokumentum átvételének időpontja: a leadástól számított 3 munkanap.

Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

 

Kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

Mihályi Laura

mihalyi.laura@btk.ppke.hu

2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Nagy Olivér

nagy.oliver@itk.ppke.hu

1083 Budapest, Práter utca 50/A.

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:

Dékáni Titkárság

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Telefon: 42-97-221, 42-97-222

E-mail: dekani.titkarsag@jak.ppke.hu

 

 

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:

(Ügyfélfogadási idő: H-Cs 9:00-12:00)

 

Kováts Gergely

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

Mészáros Edit

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

2019.07.26.

 

Tájékoztatás az Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázat pótmeghirdetéséről

 

Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal előzetes tájékoztatása alapján a 2019. évben megjelent Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírás tervezetten 2019. július 29-én ismételten meghirdetésre (pótmeghirdetés) kerül. A pályázat tartalma változatlan, a beadási időszak módosul csak az eredeti kiíráshoz képest.

A Bolyai+ Pótmeghirdetés pályázatainak beadási határideje: 2019. augusztus 30.

A pótmeghirdetés az Innovációs és Technológiai Minisztérium (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag) és ÚNKP honlapon ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) történő megjelenését követően részletes tájékoztatást teszünk közzé!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2019.07.24.

Tájékoztató Támogatói döntés eredményének kiértesítéséről

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Egyetemünk ÚNKP központi Ügyfélszolgálata a Támogatói döntést követően, 2019.08.21. és 2019.08.28. között értesíti ki a pályázókat pályázatuk eredményéről, email-es értesítés formájában.

Az ösztöndíjas jogviszony a nyertes pályázók hallgatói/doktorjelölti/oktatói, kutatói jogviszonyának létrejöttével válik jogerőssé.

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


2019.06.03.

Tájékoztató a jóváhagyott, aláírt „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum átvételéről

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy „A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról" című - egyoldalas - dokumentumot az ÚNKP Központi Ügyfélszolgálaton tudják személyesen átvenni, az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály
1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza), II. emelet, 207-es szoba

Az aláírt dokumentum átvételének rendje:
2019.06.04-én, keddi napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között
2019.06.05-én, szerdai napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között
2019.06.06-án, csütörtöki napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között

Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

Kérjük Önöket, hogy az átvétel előtt érdeklődjenek elérhetőségeinken a szándéknyilatkozat átvehetőségéről, annak érdekében, hogy ne kelljen feleslegesen befáradniuk (a jóváhagyott, aláírt dokumentumok szakaszosan érkeznek vissza az ÚNKP Központi Ügyfélszolgálatra).

Sikeres pályázást kívánunk!

Új Nemzeti Kiválóság Program Ügyfélszolgálata
Telefon: +36-70-529-8665
E-mail: unkp@ppke.hu


2019.05.10.

Tájékoztató „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum és pályázati anyag benyújtásáról

Az érvényes pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot is kötelező benyújtani.

A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

1. Első lépésben a szándéknyilatkozatot a pályázónak a pályázatában érintett témában szakmai szempontból releváns Tanszék- vagy Intézetvezetővel, a Karon Tanszék vagy Intézet hiányában a Kar Dékánjával szükséges aláíratnia. A szándéknyilatkozat aláíratásához szükséges bemutatni a témavezető által jóváhagyott pályázati kutatási tervet. (Bolyai+, első éves alapképzésre és első éves osztatlan mesterképzésre pályázók esetén a Pályázati felhívás szerint nem szükséges témavezetői aláírás a benyújtásra kerülő pályázati kutatási tervre. Első éves alapképzésre és első éves osztatlan mesterképzésre pályázók esetén a benyújtott kutatási tervet a témavezető szakmai közreműködésével történő kiegészítésével és aláírásával 2019. szeptember 20. napjáig kell leadni a fogadó felsőoktatási intézmény részére.)

2. Második lépésben, kari/gazdasági jóváhagyás céljából a kari Gazdasági Igazgatóval szükséges a pályázónak a szándéknyilatkozatot aláíratnia (amelyet leadhat a Kar Dékáni Titkárságán, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek).

3. Harmadik lépésben kerül Főtisztelendő Rektor úrhoz végső jóváhagyásra a dokumentum.

Eljárásrend alapján a pályázónak az 1. és 2. pontokban meghatározott aláírások beszerzését követően az eredeti dokumentumot a kari Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek szükséges leadnia. Ezt követően a Központi Pályázati Osztály ügyintézői által kerül felterjesztésre a szándéknyilatkozat Főtisztelendő Rektor úrhoz. Aláírást követően a pályázók a Pályázati Osztály ÚNKP ügyintézőinél vehetik át a jóváhagyott dokumentumot.

Az Egyetem által meghatározott aláírási rendhez igazodó szándéknyilatkozat-minta letölthető itt:

A FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÁNDÉKNYILATKOZATA A KUTATÁS BEFOGADÁSÁRÓL

A szándéknyilatkozat Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére történő leadásának végső, MÓDOSÍTOTT határideje:

2019.05.30.

 

A pályázatok végső benyújtási határideje:

Alapképzés és Mesterképzés kategóriában: 2019. június 6.

Doktori hallgatói és Doktorjelölt kategóriában: 2019. június 6.

Bolyai+ kategóriában: 2019. június 6.

"Tehetséggel fel!" kategóriában: 2019. június 20.


A teljes pályázati anyag Egyetemünkre, Főtisztelendő Rektor úrnak címezve, postai úton nyújtható be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr. Szuromi Szabolcs DSc Rektor úr részére!

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként postázva történhet. Intézményünkben elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!
(A felhívásokban meghatározott benyújtási határidő a postára adás dátumát jelenti, vagyis a postai bélyegző dátumát.)

Kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintézők:
Mihályi Laura
mihalyi.laura@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

Székely Ágnes
szekely.agnes@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:
Nagy Olivér
nagy.oliver@itk.ppke.hu
1083 Budapest, Práter utca 50/A.

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:
Dékáni Titkárság
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
Telefon: 42-97-221, 42-97-222
E-mail: dekani.titkarsag@jak.ppke.hu

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:
(Ügyfélfogadási idő: H-Cs 9:00-12:00)

Kováts Gergely
unkp@ppke.hu
+36 (70) 529-8665

Mészáros Edit
unkp@ppke.hu
+36 (70) 529-8665

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

 

 

 

 

2019.05.07.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2019/2020-as tanévre szóló pályázatainak kiírásai, melyeknek benyújtási határideje 2019. június 6., illetve a „Tehetséggel fel!" konstrukció esetében 2019. június 20.

A kiírások az Információs és Technológiai Minisztérium honlapján ( http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-az-uj-nemzeti-kivalosag-program-palyazati-kiirasai-a-2019-2020-as-tanevre ), valamint az idén első alkalommal a Program számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) érhetők el.

Az ÚNKP hivatalos honlapján ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) a pályázati kiírások és mellékleteik külön oldalakon olvashatók, megkönnyítve ezzel a pályázatok értelmezését.

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

 

x