Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020

2019.06.03.

Tájékoztató a jóváhagyott, aláírt „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum átvételéről

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy „A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról" című - egyoldalas - dokumentumot az ÚNKP Központi Ügyfélszolgálaton tudják személyesen átvenni, az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály
1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza), II. emelet, 207-es szoba

Az aláírt dokumentum átvételének rendje:
2019.06.04-én, keddi napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között
2019.06.05-én, szerdai napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között
2019.06.06-án, csütörtöki napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között

Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

Kérjük Önöket, hogy az átvétel előtt érdeklődjenek elérhetőségeinken a szándéknyilatkozat átvehetőségéről, annak érdekében, hogy ne kelljen feleslegesen befáradniuk (a jóváhagyott, aláírt dokumentumok szakaszosan érkeznek vissza az ÚNKP Központi Ügyfélszolgálatra).

Sikeres pályázást kívánunk!

Új Nemzeti Kiválóság Program Ügyfélszolgálata
Telefon: +36-70-529-8665
E-mail: unkp@ppke.hu


2019.05.10.

Tájékoztató „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum és pályázati anyag benyújtásáról

Az érvényes pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot is kötelező benyújtani.

A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

1. Első lépésben a szándéknyilatkozatot a pályázónak a pályázatában érintett témában szakmai szempontból releváns Tanszék- vagy Intézetvezetővel, a Karon Tanszék vagy Intézet hiányában a Kar Dékánjával szükséges aláíratnia. A szándéknyilatkozat aláíratásához szükséges bemutatni a témavezető által jóváhagyott pályázati kutatási tervet. (Bolyai+, első éves alapképzésre és első éves osztatlan mesterképzésre pályázók esetén a Pályázati felhívás szerint nem szükséges témavezetői aláírás a benyújtásra kerülő pályázati kutatási tervre. Első éves alapképzésre és első éves osztatlan mesterképzésre pályázók esetén a benyújtott kutatási tervet a témavezető szakmai közreműködésével történő kiegészítésével és aláírásával 2019. szeptember 20. napjáig kell leadni a fogadó felsőoktatási intézmény részére.)

2. Második lépésben, kari/gazdasági jóváhagyás céljából a kari Gazdasági Igazgatóval szükséges a pályázónak a szándéknyilatkozatot aláíratnia (amelyet leadhat a Kar Dékáni Titkárságán, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek).

3. Harmadik lépésben kerül Főtisztelendő Rektor úrhoz végső jóváhagyásra a dokumentum.

Eljárásrend alapján a pályázónak az 1. és 2. pontokban meghatározott aláírások beszerzését követően az eredeti dokumentumot a kari Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek szükséges leadnia. Ezt követően a Központi Pályázati Osztály ügyintézői által kerül felterjesztésre a szándéknyilatkozat Főtisztelendő Rektor úrhoz. Aláírást követően a pályázók a Pályázati Osztály ÚNKP ügyintézőinél vehetik át a jóváhagyott dokumentumot.

Az Egyetem által meghatározott aláírási rendhez igazodó szándéknyilatkozat-minta letölthető itt:

A FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÁNDÉKNYILATKOZATA A KUTATÁS BEFOGADÁSÁRÓL

A szándéknyilatkozat Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére történő leadásának végső, MÓDOSÍTOTT határideje:

2019.05.30.

 

A pályázatok végső benyújtási határideje:

Alapképzés és Mesterképzés kategóriában: 2019. június 6.

Doktori hallgatói és Doktorjelölt kategóriában: 2019. június 6.

Bolyai+ kategóriában: 2019. június 6.

"Tehetséggel fel!" kategóriában: 2019. június 20.


A teljes pályázati anyag Egyetemünkre, Főtisztelendő Rektor úrnak címezve, postai úton nyújtható be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr. Szuromi Szabolcs DSc Rektor úr részére!

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként postázva történhet. Intézményünkben elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!
(A felhívásokban meghatározott benyújtási határidő a postára adás dátumát jelenti, vagyis a postai bélyegző dátumát.)

Kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintézők:
Mihályi Laura
mihalyi.laura@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

Székely Ágnes
szekely.agnes@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:
Nagy Olivér
nagy.oliver@itk.ppke.hu
1083 Budapest, Práter utca 50/A.

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:
Dékáni Titkárság
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
Telefon: 42-97-221, 42-97-222
E-mail: dekani.titkarsag@jak.ppke.hu

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:
(Ügyfélfogadási idő: H-Cs 9:00-12:00)

Kováts Gergely
unkp@ppke.hu
+36 (70) 529-8665

Mészáros Edit
unkp@ppke.hu
+36 (70) 529-8665

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

 

 

 

 

2019.05.07.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2019/2020-as tanévre szóló pályázatainak kiírásai, melyeknek benyújtási határideje 2019. június 6., illetve a „Tehetséggel fel!" konstrukció esetében 2019. június 20.

A kiírások az Információs és Technológiai Minisztérium honlapján ( http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-az-uj-nemzeti-kivalosag-program-palyazati-kiirasai-a-2019-2020-as-tanevre ), valamint az idén első alkalommal a Program számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) érhetők el.

Az ÚNKP hivatalos honlapján ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) a pályázati kiírások és mellékleteik külön oldalakon olvashatók, megkönnyítve ezzel a pályázatok értelmezését.

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

 

x