A PPKE 2018-as felvételi eredményei 2018. július 25.

A hazai felsőoktatásban stabilan meghatározó helyet betöltő Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) felvételi pontszámai, és az ezek alapján a 2018/2019-es akadémiai évre felvett hallgatók létszáma, újra jó eredményt mutat.

A tisztán hitéleti képzést folytató patinás Hittudományi Karon (HTK) a felvételi eljárás sajátos jellege miatt, még nem alakult ki az új tanévre felvételt nyertek végleges száma. Minden meghirdetett szakon (osztatlan teológus; katolikus közösségszervező BA; katekéta-lelkipásztori munkatárs BA; hittanár-nevelőtanár MA; katolikus kánonjogász MA) pótfelvételivel is felvételt lehet nyerni. A legnagyobb érdeklődés katekéta-lelkipásztori munkatárs és a hittanár-nevelőtanár szak, illetve a hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a rendes felvételi eljárás keretében felvett 1225 fővel meg tudta tartani a mostanra hagyományosnak mondható magas színvonalat a felvételi ponthatárok megállapításánál. Az újonnan felvettek száma meghaladja a 2017. évi kifejezetten eredményes létszámot. A BTK-n a mostani eljárásnak köszönhetően 980 nappali és 245 levelező képzésű új hallgató kezdheti meg tanulmányait. Jelentős (8.67 %-os) a létszámbeli emelkedés az MA képzések tekintetében, ahogy a levelező BA képzésre felvettek száma is 8.6 %-kal nőtt. A meghirdetett MA képzésekre felvettek száma ebben az évben 226. A bekerüléshez a legmagasabb pontszámokat a nemzetközi tanulmányok BA (476 pont), a kommunikáció és médiatudomány BA (nappali 465.5 pont), és a pszichológia BA (448.36 pont) szakok átlagpontjai érték el. Továbbra is a legnépszerűbbnek bizonyult a pszichológia BA; az anglisztika BA; a szociológia BA; nemzetközi tanulmányok BA; valamint a politológia BA. A mesterképzés területén a pszichológia, a fordító-tolmács, a Kelet-Ázsia tanulmányok, és a nemzetközi tanulmányok szak irányában mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Az osztatlan tanárképzés gerincét a magyar – történelemtanár és az angol – történelemtanár szak alkotja.

A Jog- és Államtudományi Karon (JÁK) – a minőségi követelmények szem előtt tartásával – a 2017-es évhez hasonlóan, a rendes felvételi eljárásban 760 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a karon. A jogász nappali képzésen idén 460 (önköltséges formában 370) pont volt a felvételi küszöb. Ezzel a szakra összesen 636 főt vett fel idén a JÁK. Az osztatlan jogászképzésen belül, 294 fő a nappali, 342 fő pedig a levelező képzési formára felvett hallgató. Az utóbbi eredmény jól közvetíti a JÁK azon törekvését, amely minden képzését egyenlően fontosnak tekinti. Az igazságügyi igazgatás alapszakon jelentősen emelkedett az elmúlt évhez viszonyítva a bejutáshoz szükséges ponthatár, ami államilag finanszírozott formában 428 pontot jelent. Egyúttal 8.7%-kal tovább nőtt az alapszakra felvett hallgatói létszám. Így reményeink szerint, az idei adatok megerősítik a PPKE JÁK kiemelkedő pozícióját a hazai jogászképzésben.

Az idei évben is kiemelkedő volt az Információs Technológiai és Bionikai Karra (ITK) jelentkezők száma, ami azt mutatja, hogy egyre többen szeretnék tanulmányaikat a PPKE ITK-n folytatni. Ez a tendencia mérnökinformatikus BSc tekintetében több mint hétszeres túljelentkezést eredményezett. A szak tavaly is kiemelkedőnek tekinthető 400-as pontátlagával szemben, ez idén 405 pontot meghaladó átlagot eredményezett. Ugyanez az érték a molekuláris bionika mérnöki BSc szak tekintetében elérte a különösen is magas 445.64 pontot, ahol a felvételhez szükséges küszöbérték 411 pont volt. A korábbi évekhez képest is folyamatosan erősödő ponthatárok mellett 186 új hallgató kezdheti meg BSc, vagy MSc szintű tanulmányait az ITK-n.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 2018. július 25-én felvett hallgatók összlétszáma 2171 fő. A PPKE kifejezetten sikeresnek tartja az ez évi rendes felvételi eljárást, mind a minőségi kritériumoknak az egyes szakok ponthatáraiban történő érvényesítése, mind a magas hallgatói létszám szempontjából. Ezek egyértelműen jelzik a katolikus egyetem pozíciójának stabilitását, valamint – méretarányos összehasonlítás alapján – kiemelkedő népszerűségét a hazai felsőoktatásba jelentkezők körében. A PPKE így bizakodóan tekint a meghirdetésre kerülő pótfelvételi hasonló eredményessége felé, és inspirál mindenkit, hogy az intézményt választó jelentkezők éljenek ezzel a lehetőséggel.

Dr. Szuromi Szabolcs DSc.
rektor

x