Állami kitüntetések a PPKE oktatóinak 2019. szeptember 3.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Áder János köztársasági elnök megbízásából, augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket adott át az Egyetem több kiváló oktatójának.

A keresztény értékek képviselőjeként a jogfilozófia és a politológia területén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Frivaldszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Jogbölcseleti Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az Egyetem külügyi és tudományszervezési rektori főanácsadója.

Az egyetemes európai értékek alapkövének számító keresztény kultúra elkötelezett képviselőjeként folytatott, nemzetközi szinten is kiemelkedő vallásfilozófiai kutatómunkája elismeréseként szintén a a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Mezei Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolája vezetője, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Keresztény Filozófiai Intézete Filozófia Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Vallástudományi Társaság elnöke.

Kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint a határon túli magyarság érdekvédelme területén végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Kántor Zoltán szociológus, politológus, a Bethlen Gábor Zrt. Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézete Politológia Tanszéke oktatója.

Az Európán kívüli kultúrák értékrendjének megismertetését szolgáló kimagasló színvonalú tudományos és elemzői tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Speidl Bianka, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Arab Tanszéke adjunktusa, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

Köszönettel tartozunk oktatóinknak áldozatos és eredményes munkájukért, amellyel az Egyetem hírnevét is öregbítik. Büszkeséggel, szívből gratulálunk az elismerésekhez!

x