Doktoravató ünnepi ülés a Hittudományi Karon 2020. június 26.

Doktoravató ünnepi ülésre került sor a Hittudományi Karon, június 24-én.

Ezen alkalommal hárman vehettek át habilitációs oklevelet, öt jelöltet pedig doktorrá avatott Kuminetz Géza atya, az egyetem rektora. A kiemelkedő alkalmat megtisztelte jelenlétével Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Ternyák Csaba egri érsek és Cserháti Ferenc püspök. Megjelentek a karok dékánjai, valamint a Hittudományi Kar professzorai. Bevezetőjében Kránitz Mihály dékán atya felmutatta a kar új statútumát, mely előző nap érkezett meg a Szentszék Nevelésügyi Kongregációjától.

„Nemcsak a most avatásban és elismerésben részesülőknek kiemelkedő alkalom a mai ünnep, hanem mindannyiunknak történelmi pillanat, mert ilyen nagy létszámban először vagyunk együtt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások után" – emlékeztetett Kránitz Mihály. Hangsúlyozta: a licencia, a doktori és a habilitációs védések mindig kiemelkedő események a kar számára, hiszen ilyenkor adhat számot egy hallgató vagy egy már felszentelt pap több éves tanulásának eredményéről, és teljesítheti az előírt követelményeket, melyek számára a fokozatszerzést jelentik.

A járvány okozta nehézségek közepette a Hittudományi Kar jól helyt állt feladata teljesítésében. A rendkívüli állapot hasznosnak is minősült, folytatta a dékán atya. „Egyfelől a professzorokat mintegy rákényszerítette arra, hogy sajátítsák el az elektromos felületen való oktatást, másfelől pedig erősítette a tanárok és a diákok személyes kapcsolatát... Ez a három hónap modernné és a hallgatók felé kompatibilissé tette az oktatást, amelyre már korábban is lett volna igény a nappali és a levelező tagozaton egyaránt."

Az utóbbi négy évben Kránitz Mihály töltötte be a dékáni tisztséget. Mandátuma szeptember 1-vel lejár, a kari ülés döntése értelmében Puskás Attila professzor veszi át a dékáni feladatokat. A leköszönő dékán visszatekintett működése idejére, ez idő alatt a kar oktatói testülete is megújult. „Rokay Zoltán és Török József professzor nyugdíjba vonult, helyüket fiatal kollégák vették át, Gájer László és Gárdonyi Máté professzor úr."

Teológiai konferenciák tették színessé a hallgatók képzését. Kiemelkedik közülük három féléven át az eukarisztikus sorozat. Fontos események számított a tavalyi évben az egyház szociális tanításáról rendezett tudományos tanácskozás.

A dékán atya emlékezetetett arra: egy kormányrendelet lehetővé tette a korábban abszolutóriumot szerzettek számára a diploma kiállítását nyelvvizsga hiányában is. „Mintegy száz fő így jutott használható felsőfokú végzettséghez, amely nem kis könnyebbséget jelent majd számukra a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben."

A habilitációs oklevelek átadásakor Kránitz Mihály atya hangsúlyozta: „Kiemelkedő szellemi ténynek minősül három habilitálónk vizsgája, akik önálló habilitációs munkával és vitával kísért, magyar, illetve idegen nyelvű előadással tettek tanúságot arról, hogy a teológiai tudás teljes birtokában vannak, és képesek a magas színvonalú oktatásra."

Habilitációs oklevelet vehetett át Vincze Krisztián, Novák István és Papp Miklós. Öt friss doktornak nyújtotta át az elismerő oklevelet Kuminetz Géza rektor atya. Bagyinszky Ágoston, Román János, Kiss Gábor, Nádor Koppány Zsombor és Törő András – mint a dékán atya említette – tagjai lettek a karon doktoráltak nagy családjának. „A kar hazai és nemzetközi konferenciáira érezzék magukat meghívva és felhatalmazva, hogy azokon teljes joggal részt vehetnek, és ezzel hozzájárulhatnak a magyar teológia fejlődéséhez."

x