Együtt álmodtak jövőt a Pázmány jelenlegi és egykori hallgatói 2021. július 13.

Sikeresen zárult az Építsük együtt a jövőt! c. pályázat

Pázmány App, Work on Campus projekt, saját tervezésű közösségi tetőterasz, valamint karitatív konyha és emlékfal létrehozása is szerepel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Építsük együtt a jövőt!" című hallgatói pályázatára beküldött javaslatok között. Az intézmény jelenlegi és egykori hallgatóit már az új budapesti campus fejlesztésének korai szakaszába szerette volna bevonni, így a pályázat során a közösségi terek kreatív kialakítására és a korszerű információcserét lehetővé tevő megoldásokra fókuszálva olyan konkrét javaslatokat várt, amelyek megvalósítása a Pázmány Budapest Campust, mint oktatási és közösségi teret a jövő egyetemévé emeli. A beérkezett munkák igényességére, sokszínűségére tekintettel helyezésenként végül két-két pályázat került kiválasztásra. Az ünnepélyes díjátadón, amelyet 2021. július 13-án az Egyetem Szent II. János Pál Pápa Dísztermében tartottak, mindezek mellett egy megosztott különdíj is gazdára talált.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jelenleg közel nyolcezer nappali tagozatos és levelező hallgató tanul, ezért a több képzési helyszín – Budapest, Piliscsaba, Esztergom – az elmúlt évek során az intézmény hatékony, a XXI. század igényeinek megfelelő fejlődését már jelentősen hátráltatta. Az intézmény új, Budapest belvárosában épülő egyetemi campusa egy összevont képzési helyszínen, a jelenkor elvárásai szerint tervezett infrastruktúrával és térhasználattal várja majd az oktatókat és a hallgatókat. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem elkötelezett abban, hogy a fejlesztésbe minden érintettet bevonjon, ezért „Építsük együtt a jövőt!" címmel egyfordulós hallgatói pályázatot hirdetett meg azzal a céllal, hogy a pályázatra beérkező innovatív ötletek beépítésével olyan campus valósulhasson meg, amely hangsúlyosan a jövő hallgatói igényeire szabott.

A pályázatra – amelyre a PPKE öregdiákjai, valamint aktív státuszú hallgatói egyénileg vagy 2-4 fős csapatokban jelentkezhettek – összesen 37 pályamű érkezett, amelyet az öttagú zsűri több körben értékelt: Dr. Kuminetz Géza rektor, Váradi Lívia EHÖK elnök, Sasvári Gábor, a Vörösmarty Gimnázium igazgatóhelyettese, PPKE BTK öregdiák, Budai J. Gergő, a Vantage Towers Zrt. elnök-vezérigazgatója, PPKE JÁK öregdiák, valamint DDr. Kovács Ákos, a PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének vezetője.

A zsűri döntése alapján a következő rangsor született:

I. helyezést ért el Afangide-Késmárki Lili Krisztina, valamint a csapatban induló Osztroluczky Sarolta és Vanyák Dóra Mariann. Afangide-Késmárki Lili Krisztina pályamunkáját leginkább annak komplexitása emelte a legjobbak közé. Javaslataiban a tanulmányokkal, létszükségletekkel és közösségépítéssel kapcsolatos funkciókra vonatkozóan egyaránt értékes ötleteket vonultatott fel. Nevezése tartalmazott egy fenntarthatósági tervet is, amely nemcsak a környezetvédelmi, hanem a pénzügyi szempontokat is körüljárja. A nevezést beküldők között többen foglalkoztak a digitalizáció, applikációs lehetőségek témakörével. E téren a legértékesebb pályamunkát Osztroluczky Sarolta és Vanyák Dóra Mariann nyújtotta be. Kimagasló teljesítményüket a zsűri a megosztott első hellyel ismerte el.

II. helyezést ért el Szenes Eszter Zsófia és Somosi Bernadett Mária pályázata. Szenes Eszter Zsófia fejlesztési javaslatait öt fő kategória köré csoportosította: tanulás és kutatás, szabadidő, közösség, lakhatás, környezettudatosság, de ami különösen tetszett a zsűrinek: a „Work on campus" program, amely az órarendhez igazodó diákmunka lehetőségét kínálná a hallgatóknak az új campus üzemeltetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok terén. Somosi Bernadett Mária saját tervezésű közösségi tetőterasz javaslatát szintén örömmel fogadta és ismerte el a zsűri. A pályamunka értékét a saját készítésű illusztrációk tovább emelték.

III. helyezést ért el Fülöp Réka, valamint Barna Gertrúd és Fábian Armin Vincentius pályamunkája. Fülöp Réka dolgozatában egy egyetemi applikáció, a Pázmány App ötletét fejti ki, saját maga által készített igényfelméréssel, részletes költségvetési és megtérülési tervvel. Barna Gertrúd és Fábian Armin Vincentius pályázatában különösen a Fülke ötlete tetszett a zsűrinek, ahol a hallgatóknak lehetősége lenne online megbeszéléseket folytatni, legyen szó akár munkáról, vagy egy szakkollégiumi ötletelésről.

DDr. Kovács Ákos, a PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet vezetőjének kezdeményezésére felajánlásra került még egy különdíj, amelyet a zsűri két egyedi ötlet beküldőjének megosztva ítélt oda: Vas Noémi Zsaklin pályázatában többek között egy emlékfal létrehozását is javasolja, ahol az elődök üzenete fennmaradhat, ahol a múlt és a jelen összeérhet, mindenki nyomot hagyhat maga után. Petneházi Réka munkájában az új campus éttermének kialakítása, funkciói kapcsán kitér egy karitatív konyha gondolatára, amely a zsűri figyelmét különösen felkeltette, hiszen a közösség támogatása és a karitatív tevékenységek kiemelt módon történő kezelése összhangban áll az intézmény értékrendjével.

A zsűrizés során kirajzolódott, milyen fontosak a hallgatóknak a tanulói, közösségi terek, az étkezés, a digitalizáció. Mindebben óriási potenciált és lehetőséget látunk, hiszen az új campus a teljes pázmányos közösségnek épül. A jövőben keresni fogjuk annak lehetőségét, hogy a pályázatra nevezést beküldőkkel, illetve a téma iránt nyitott, a közös jövő építése iránt érzékeny hallgatókkal és munkatársakkal minél intenzívebb párbeszédet folytassunk, a közösséget szolgáló javaslatokat, ötleteket pedig a mindenkori lehetőségeink szerint felkaroljuk" - mondta el dr. Becker Pál, a PPKE fejlesztési főigazgatója. „Fontos számunkra, hogy a fejlesztésbe az érintettek széles körét bevonjuk, ezért is kértük ki a hallgatók és munkatársak véleményét az új campus kialakításával kapcsolatban online kérdőív segítségével még áprilisban, és ezért indítottuk ezt a most zárult hallgatói pályázatot is. Szeretnénk lehetőség szerint minél több kérést, ötletet, javaslatot figyelembe venni a fejlesztés során, hogy hallgatóink és munkatársaink számára egy komfortos, korszerű és szerethető egyetemi campust hozzunk létre" – tette hozzá a főigazgató.

További sajtóinformáció: Tóth Szilvia, toth.szilvia@salt.hu, 06 20 272 2192

A Pázmány Budapest Campusról
A Pázmány Budapest Campus fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyetemen zajló oktatási, kutatási és tudományos tevékenység a hazai és a nemzetközi térben egyaránt eredményesebb legyen. Laborok, informatikai és műszaki kutatóközpontok, modern egyetemi könyvtár és ahhoz tartozó olvasótermek, 300 fős szakkollégiumi elhelyezési lehetőség, sportpálya létrehozásával segítik e célok elérését, mindezeken túl az új létesítmény hangversenyek, koncertek megrendezésére is lehetőséget nyújt majd. A beruházás nem csupán épületek átalakítása, hanem egyben jelentős városfejlesztés is. A terek és az épületek a minőségi egyetemi képzés szolgálatán túl méltó módon őrzik a műemléki és építészeti értékeket, a minden érdeklődő számára nyitott belső kerttel együtt élhető és magas színvonalú környezetet teremtve. További információk a Pázmány Budapest Campusról IDE kattintva elérhetők.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A Pázmány egyesíti történelmi hagyományait a modern tudományos eredményekkel, örömteli közösségét az akadémikus kutatási fegyelemmel, hazai kiemelt egyetemi rangját a katolikus egyetemek világhálójába illeszkedő kapcsolataival. Karain - Hittudományi, Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Jog- és Államtudományi, valamint Információs Technológiai és Bionikai Kar - piacképes tudást és értékalapú szemléletet nyújt.

 

x