Együttműködés az Országos Széchényi Könyvtár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között 2018. december 5.

Együttműködési megállapodást írt alá Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója és Szuromi Szabolcs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora december 5-én a Budavári Palotában.

Mind az OSZK vezetője, mind a PPKE képviselője hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tekintik a Magyarországon található, maradandó értéket képező kéziratos könyvkultúra fennmaradt emlékeinek megőrzését, anyagának szakszerű feldolgozását, és a kutatást, valamint az ismeretátadást segítő pontos és korszerű segédletetek minőségi biztosítását. Ennek előmozdítása érdekében Az OSZK és a PPKE Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutatóközpontja vállalta, hogy a létrejött együttműködés keretében, a középkori kánonjogi forrás- és tudománytörténeti anyag szakmai feldolgozásával keletkező vagy ahhoz kapcsolódó ismereteket hozzáférhetővé teszi, mind szakkatalógus, tudományos kiadvány, online-formájú közzététel, mind szakmai rendezvények (magyar és nemzetközi kiállítások és szimpóziumok) útján, magyar és idegen nyelven.

x