Hibrid oktatással indul az őszi félév a Pázmányon 2020. augusztus 13.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az őszi szemeszter indítását alapvetően „hibrid” oktatás keretében tervezi.

Egyes kurzusok személyes jelenléti formában, más kurzusok szinkron vagy aszinkron online kapcsolattartás útján (vagy mindkét módon) fognak zajlani. A forma szempontjából elsősorban az a döntő, hogy elkerülhető legyen sok személy zárt térben való együttes tartózkodása, de ugyancsak fontos a veszélyeztetett oktatók védelme. Személyes jelenléttel zajló oktatásra csak az éppen hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően, meghatározott védelmi intézkedések mellett kerülhet sor. A tantermekben és a folyosókon a kötelező maszkhasználatot, valamint az 1,5 méteres távolság betartását a 11/2020. sz. Rektori Utasítás írja elő. Nyomatékosan kérjük, hogy senki ne lépjen az Egyetem területére, aki a koronavírus jellemző tüneteit észleli magán! Biztosítani törekszünk annak lehetőségét, hogy azok a hallgatók, akik a járványhelyzet miatt (egészégügyi vagy egyéb méltányolható ok miatt) nem tudnak megjelenni az órákon, az általuk felvett kurzusok tanóráiba online bekapcsolódhassanak.

A Jog- és Államtudományi Kar graduális képzésein, a kötelező tárgyak előadásain az előadóteremben korlátozott számú hallgató tartózkodhat, a többiek online tudnak csatlakozni. A gyakorlatok az elsősöknél (a mintatanterv első félévében szereplő tárgyaknál) jelenléti oktatással történnek, minden más esetben kizárólag online formában. Minden egyéb tárgy (szabadon választható, kötelezően választható tárgyak) évfolyamtól függetlenül online formában zajlik. A posztgraduális képzéseknél (doktori, szakjogász), mivel még nem zárultak le a jelentkezések, ezzel kapcsolatban később várható tájékoztatás.

Egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az esztergomi és a piliscsabai képzési helyszínen a kedvező adottságokra és oktatási körülményekre tekintettel - tagozattól és képzési szinttől (BA, osztatlan tanárképzés, szakirányú továbbképzés) függetlenül - minden kurzust személyes jelenléti oktatás formájában indít el. Budapesten - tagozattól és képzési szinttől (BA, MA, osztatlan tanárképzés, szakirányú továbbképzés) függetlenül - a 30 fős létszám fölötti kurzusok távolsági oktatás formájában, a 30 fő alatti kurzusok személyes jelenléti oktatás formájában fognak zajlani. Indokolt esetben a 30 fős létszám alatti kurzusoknál az oktató kérelmezheti, hogy távoktatásban kezdhesse el a tanítást.

Hittudományi Karunk a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterét - tagozattól és képzési szinttől függetlenül - az előadások látogatói létszámát limitálva és a járványügyi intézkedések betartásával (1,5 méteres távolság megtartása és kötelező szájmaszkviselés az épületben), személyes jelenlétű és online közvetített előadások megtartásával indítja. A szemináriumok megtartásának formájáról létszámtól függően az oktatók döntenek.

Egyetemünk Információs Technológiai és Bionikai Kara az épületben és a tantermekben is a távolságtartási szabályoknak megfelelő létszámkorlátot vezet be. A létszámkorlátozás miatt a diákoknak évfolyamonként kijelölt napokon lesznek a személyes gyakorlatok és laboratóriumi feladatok (ez hetente 2 nap), más napokon online formában lesz az oktatás. A mesterképzéses hallgatóknak a gyakorlatok és számítógépes laborok hibrid oktatási formában lesznek. Minden előadás szinkron vagy aszinkron online oktatási formában zajlik.

Hallgatóinknak minden esetben a karok adnak részletes tájékoztatást az őszi félévre vonatkozóan.

Amennyiben a járványügyi helyzet vagy a kormányzati döntések miatt szükségessé válik a távolléti oktatásra való teljes átállás, abban az esetben egyetemünk újabb rendelkezéseket fog bevezetni.

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézkedési terve a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

3. számú módosított melléklet: Eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állók, valamint a munkavállalók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól

x