Oktatási és stratégiai rektorhelyettes úr levele 2020. március 17.

Dr. Szilágyi Csaba levele az Egyetem polgáraihoz


Tisztelt Egyetemi Polgárok, Pázmányosok!

Az elmúlt hetekben először Európa más országaiban, majd március elején Magyarországon is megjelent az új koronavírus fertőzés. Az érintettek száma azóta is folyamatosan nő, a védekezéssel kapcsolatos lépések az elmúlt napokban kormányzati és intézményi szinten egyaránt sürgetővé váltak.

Saját dolgozóink, hallgatóink valamint a velük kapcsolatban állók egészségének védelmében Egyetemünk – a kormányzat által meghozott rendkívüli döntéseket és az azokból fakadó szabályokat figyelembe véve – maga is aktívan részt vesz a vírus terjedésének lassítását célzó lépésekben.

Ennek keretében 2020. március 9-én körlevelet adtunk ki, amelyben a kialakult helyzetre vonatkozó rendelkezéseket, ill. ajánlásokat tettük közzé. Néhány nappal később, 2020. március 13-án, a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakról újabb körlevélben tájékoztattuk az egyetemi polgárokat.

2020. március 12-én a karok dékánjait arra kértük, hogy az egyetem működtetésében és közvetlenül az oktatásban érintett munkatársaikkal együttműködve dolgozzák ki az általuk vezetett szervezeti egységek veszélyhelyzetre vonatkozó akciótervét. A karok vezetői ennek 2020. március 13-án eleget is tettek. Ugyanezen a napon ad hoc bizottságot hoztunk létre, amelynek elsődleges feladata a kormányzat által előírt feladatok végrehajtásának koordinálása lett.

Ezekben a napokban, mindannyiunk egészségének megőrzése mellett, elsősorban az említett akciótervek megvalósításához szükséges gyakorlati feltételek megteremtése a legfontosabb cél. A kari vezetők, valamint az oktatók megfeszített tempóban, egymást segítve dolgoznak azon, hogy a 2020. március 14-től március 20-ig tartó tavaszi szünetet követően valóban elindulhasson a kormányrendeletben előírt távolléti oktatás.

Oktatóink a hallgatókkal minden esetben egyeztetik a kurzussal kapcsolatos elvárásokat, követelményeket. Általános szabály, hogy a félév elején meghirdetett követelményrendszer minden esetben csak úgy módosulhat, hogy az a hallgatók számára többlet terhelést nem jelenthet. Technikai megoldásokban egyre jobban bővül a kínálat, a megfelelő eszköz, felület kiválasztásában az oktatók szabad kezet kapnak. Az írásos anyagok feltöltésére, valamint a hang- és videóanyagok továbbítására egyaránt van lehetőség, sőt bizonyos keretek között az előadások élő közvetítése, előzetesen felvett előadások jelszóval védett, privát csatornán történő közzététele is megoldható (egyebek mellett a Neptun rendszer Neptun Meet Street (NMS) modul és a Microsoft Teams szolgáltatásai is igénybe vehetők). 

Az új helyzet természetesen nemcsak az oktatás módszertanát, hanem annak bizonyos szabályait illetően is átmeneti módosításokat tesz szükségessé. Ilyen például a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) egyes pontjainak (határidők, rendelkezések, stb.) módosítása. Mindnyájunk számára fontos cél az oktatási év sikeres teljesítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Döntéseink meghozatala során az EHÖK által megküldött kérdéseket, kéréseket és javaslatokat folyamatosan figyelembe vesszük, a döntésekről és azok következményeiről rendszeres tájékoztatást adunk.  

Biztos vagyok benne, hogy az új helyzetre való átállás, a szükséges feltételek megteremtése és nem utolsó sorban a folyamatos párbeszéd fenntartása most minden érintett számára óriási erőfeszítést jelent. Ugyanakkor világos, hogy ebben a rendkívüli helyzetben leginkább együtt, egymást támogatva lehetünk sikeresek. Mindezek okán arra buzdítok minden pázmányost, hogy az egyetem szellemiségének megfelelően, egymással szemben mindig maximális toleranciával legyünk. Segítsük egymást, és ha a szükség úgy hozza, tegyünk önzetlenül azért, hogy a tanév hátralévő része mindenki számára eredményes lehessen.

Nehéz időszak ez. S nemcsak az egyetemi élet, hanem saját életterünk, szokásaink és lehetőségeink kényszerű megváltozása miatt is. Az egyén felelőssége felértékelődik és saját egészségünk megőrzése mellett a kérdés egyre inkább az, vajon hogyan szolgálhatjuk szűkebb és tágabb környezetünk biztonságát, egészségét? Vegyük komolyan a védekezést és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt!

 
Dr. Szilágyi Csaba
oktatási és stratégiai rektorhelyettes

 

A levél az Egyetem polgáraihoz pdf formátumban itt olvasható.

x