Pázmány-nap az egyetemen 2020. október 14.

A Pázmány-nap minden évben az egyik legkiemelkedőbb esemény a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen életében, különösen az alapító születésének 450. évfordulóján.

Ft. Dr. Kuminetz Géza rektor atya doktorokat avatott, valamint habilitációs okleveleket nyújtott át, majd sor került a központi ünnepségre. A karok dékánjai mellett jelen volt Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Ft. Dr. Veres András MKPK elnök, valamint az idén Pázmány-plakettel kitüntetett Rojkovich Bernadette, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke.

Dr. Semjén Zsolt köszöntőjének egyik legfontosabb gondolata volt, hogy „Pázmány Péter személyében és művében iskolapéldája a kereszténység és a magyarság egységének." Kitért arra: a kereszténység mindig tisztában volt azzal, hogy a nemzeti lét érték.

Ft. Dr. Veres András Pázmány Péter gondolatait idézve – hiszen értékeiből és mondanivalójuknak fontosságából semmit sem veszítettek – kezdte köszöntőjét, majd elmondta, hogy „a Katolikus Egyház Magyarországon is tudatosan részt akar venni a katolikus és a keresztény értékrend iránt érdeklődést mutató családok nevelési törekvésében, ezért vállalunk részt a köz, a szak és egyetemi oktatás munkájában, amely a bölcsőtől az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt, azon túl is tart." Kifejtette, „a katolikus egyetem egyrészt oktatja, neveli a következő generáció pedagógusait, másrészt felvállalja azt az ideológiai és kulturális harcot, amely napjainkban is erősen próbára teszi a keresztény értékrendet valló és követő emberek törekvéseit."

Ft. Dr. Kuminetz Géza rektor úr „Képzés és önképzés, nevelés és önnevelés a Katolikus Egyetemen" című előadásában az egyetem feladatait (főleg személyiség és hivatás fejlesztésének oldaláról) és az Igazsághoz vezető utat vizsgálta. Megállapítása szerint a személyi és hivatásbeli érettség magaslataira Krisztus segítségével, a képzéssel és önképzéssel abban az esetben juthat fel valaki, ha vállalja a hozzá vezető rögös, igencsak küzdelmes utat. „Az igazság hétfokú piramisának megmászása, életen át tartó ostromlása – józan ésszel, szakismeretekkel, bölcsességgel, hittel, netán misztikus ihletettséggel – műveltséggel fog megajándékozni minket, ha vállaljuk a hozzá elvezető fegyelmet." A katolikus egyetem pedig az emberi intelligencia, vagyis a műveltség, a keresztény hit lelkekben való kibontakoztatásának szolgálatában áll.

x