Pázmány-plakettet kapott Rojkovich Bernadette 2020. október 14.

Rojkovich Bernadette, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke átvette a Pázmány-plakettet Veres Andrástól, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökétől egyetemünk Pázmány-napi központi rendezvényén.

Dr. Rojkovich Bernadette nem csupán a betegeit nagy odaadással szolgálta és szolgálja évtizedek óta - jelenleg ambulanciavezető főorvosként a Budai Irgalmasrendi Kórházban, hanem az embert veszélyeztető legégetőbb bioetikai kérdésekben a helyes erkölcsi szemlélet képviseletét felvállaló tudományos testület, a Magyar Bioetikai Társaság elnökeként nagyon sokat tett a legkiszolgáltatottabb embertársaink életének és méltóságának védelméért, amiképpen a Magyar Bioetikai Szemle című rangos tudományos folyóirat működtetésében is kimagasló érdemei vannak. Kiemelendő, hogy képes volt fiatal szakembereket, kutatókat a különböző szakterületekről az ügyért lelkesítve összegyűjteni a Társaság körül, ezáltal is gondoskodva a méhmagzati ember, a fogyatékkal élő, a súlyosan beteg, illetve a haldokló ember, továbbá a házasság és a család jelenének és jövőjének teoretikus, és ugyanakkor célját tekintve gyakorlatorientált védelméről. Melegszívűsége, alázata és kitartó tudományszervezői munkája eredményeképpen a Társaság a régióban és Európában szinte egészen kivételes módon mind a mai napig rendületlenül a helyes emberképet vallja, s eredménnyel érvel tudományos fórumain az emberellenes nyomasztó kortárs törekvésekkel szemben. A jelölt maga rendületlenül a katolikus erkölcsi alapállást védelmezte, s tette ezt oly vonzó módon, hogy azt közel tudta vinni másokhoz is, míg a katolikusokat arra biztatta eredménnyel, hogy ne tágítsanak ettől a helyes felfogástól, hanem, hogy ha kell, akkor új érvekkel tudják azt megvédeni építő jellegű párbeszédben a másként gondolkodókkal. A katolikus, s általában a keresztény bioetikával foglalkozókat így hitükben és erkölcsi alapállásukban megerősítette, amelynek révén a tudományos érvelésük is eredményesebb és meggyőzőbb lett az újabb és újabb bioetikai kihivásokra folyamatosan reflektálva.

Fotó: MTI

x