Szent Jeromos, a bibliafordító 2020. szeptember 21.

Online konferencia az egyházatya munkásságáról

A hagyomány szerint 1600 évvel ezelőtt, 420-ban hunyt el Szent Jeromos. Emléknapján, szeptember 30-án és október 1-jén online konferenciát rendeznek a nagy egyháztanító munkásságáról az egyetem Hittudományi Karának, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszika-filológia Tanszékének, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak és a Váci Egyházmegyei Könyvtárnak az együttműködésében. Az első napon Szent Jeromos, a bibliafordító és a Szentírás értelmezőjének alakja áll a középpontban, az előadások foglalkoznak Jeromos munkásságának utóéletével és hatástörténetével, a második nap előadói bölcsészettudományi szempontból közelítenek az egyházatya alakjához.

Szent Jeromos Pannonia provinciában, Stridon helységben, a mai Csáktornya közelében született 347-ben és Betlehemben hunyt el 420. szeptember 30-án. Földi maradványait Rómában helyezték el a Santa Maria Maggiore-bazilikában a 7. században.

Szent Ambrus, Szent Ágoston, Szent I. Gergely pápa mellett Szent Jeromos a negyedik késő antik egyháztanító, akit az ortodox kereszténység is szentként tisztel.

Jómódú keresztény családban született. Először Milánóban, majd Rómában tanult retorikát, filozófiát, grammatikát, görög és latin nyelvet. Fiatal korában magával ragadta a nagyvárosi élet, érdeklődött a klasszikus költők, különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái iránt. A legenda szerint a nagy műveltségű férfi kezéből egy angyal álmában kivette a könyveket, és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban megkeresztelkedett.

A mai Németország területén, Trier környékén ismerkedett meg a remete élettel, majd a keleti remeteség iránt érdeklődött. Eljutott a Szentföldre, 379-ben Antiochiában pappá szentelték, s folytatta szerzetesi életét. Konstantinápolyban mintegy két éven át bibliamagyarázatot tanult Nazianzi Szent Gergelynél. Rómában Damazusz pápa titkára lett, a Szentírás latin nyelvű fordítását kellett előkészítenie. Végül Betlehemben két kolostort alapított: egyet a férfiak számára, ezt ő maga irányította, egyet pedig a nők számára, s annak vezetését tanítványára, Paulára bízta.

Irodalmi téren három és fél évtizedes termékeny időszak következett életében. Eredeti nyelvből lefordította a Szentírás majd mindegyik könyvét. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgata néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt.

A konferencia előadásai online módon kísérhetők figyelemmel.

A konferencia részletes programja megtekinthető ITT.
Regisztrálni 2020. szeptember 28-ig lehet a megadott felületen.

x