Újabb kinevezések 2020. november 19.

A Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontnak két újabb kutatócsoportja alakult meg.

Ft. Dr. Kuminetz Géza rektor atya átadta Dr. Ujházi Lóránd atyának, tudományos főmunkatársnak, habilitált doktornak Az igazságos háborútól a béke kultúrájáig elnevezésű kutatócsoport, valamint Dr. Szeiler Zsolt egyetemi adjunktusnak a "Katolikus misztika" kutatócsoport vezetői megbízatását.

„Felemelő érzés, hogyha valamit elindíthatunk és ez az újonnan létesült Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont egyre inkább mutatja jeleit az életnek. Ma két kutatócsoport vezetőjének tudjuk a megbízást átadni, amely nem pusztán csak megbízás, hanem egy kitüntető jellegű kinevezés, mert aki egy kutatócsoportot vezet, az egy olyan személyiség, aki az adott területet nem csupán kutatni tudja, hanem koordinálja is az ottani kutatásokat."

Az igazságos háborútól a béke kultúrájáig elnevezésű kutatócsoport kapcsán elmondta: „Az egyház békét hirdet, de mindig háborúzik, de nem emberekkel, hanem a saját lelkével háborúzik az ember és abban a rendetlen vágyakat próbálja letörni, mert minden háborúságnak tulajdonképpen ez az igazi oka."

Rektor atya azzal az örömmel adta át a kinevező okiratot, hogy Ujházi Lóránd atya próbálja előmozdítani a kutatócsoportban azokat a kutatásokat, amelyek talán majd javítanak kicsit a történelem menetén és ritkulnak a háborúk, és tartósabbak lesznek a békék.

„Távolinak tűnik a háború és a béke, de minden látszat ellenére nagyon rokon témakör a katolikus misztika kutatásának a tudományos projektje, mert tulajdonképpen a küzdő ember - az Istenéért küzdő, önmegáért küzdő ember, az emberségért megküzdő ember vagy éppen a divinitásért küzdő ember - az, akit próbál feltérképzeni, aki a misztikát kutatja. A misztikum, a misztika is hozzátartozik az emberi tevékenységhez, vallásossághoz – tételes vallásosság nélkül is -, mert van a természetnek misztikája, a művészetnek a misztikája, a tudománynak a misztikája és a misztikák misztikája az Istenkeresés, annak öröme és keresztútja is. Mi keresztények azt hisszük, hogy a földi életünkben, azért alapvetően a Jóistenhez szeretnénk feljutni, amelynek megvannak a maga lépcsőfokai, a mi tudományeszményünk egy nagyon árnyalt és hierarchikusan szépen felépített tudományeszmény, amelynek a beteljesedése tulajdonképpen a misztika, az egyház által is hitelesített misztika."

Rektor atya ennek a kutatócsoportnak a létesítésének és vezetésének a megbízását adta át örömmel Dr. Szeiler Zsoltnak.

x