ELTE-PPKE-SE 2012. június 29.

Stratégiai megállapodást kötött Nagyszombati Felsőoktatási és Kutatási Szövetség néven az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem

2012. június 29-én 15 órakor került sor annak a hosszú távú szoros oktatási és kutatási együttműködésnek az aláírására, amely az 1635. május 12-én Nagyszombatban megalapított hajdani Pázmány Péter Tudományegyetem, mint közös múlt előtt tisztelegve, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem között, Nagyszombati Felsőoktatási és Kutatási Szövetség néven jött létre, A dokumentumot ünnepélyes keretek között, Dr. Mezey Barna az ELTE rektora, Dr. Szuromi Szabolcs a PPKE rektora és Dr. Szél Ágoston a Semmelweis Egyetem rektora látta el kézjegyével. A Szövetség létrehozói kinyilvánították, hogy oktatási és kutatási együttműködéseik bővítésekor kiemelt partnerként kezelik egymás intézményeit; rendszeres intézményes koordinációt folytatnak a hazai és nemzetközi felsőoktatásban betöltött kiemelkedő tevékenységük fenntartása és fejlesztése érdekében; valamint mindennek elősegítésére egy ELTE-PPKE-SE Nemzetközi Universitas Fórumot hoznak létre. Mindhárom fél kihangsúlyozta, hogy az oktatási és kutatási kooperáció ezen új típusa egyedülálló és előremutató kezdeményezés, nemcsak Magyarországon, hanem a régión belül is. Kifejezték az irányú meggyőződésüket, hogy a már most széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel, és magas oktatási és kutatási szinttel rendelkező intézményeik, ezen szövetség révén, éppen az interdiszciplináris és multidiszciplináris kutatások és képzések világviszonylatban történő uralkodóvá válásával, korszerűbb alapra tudják helyezni tevékenységüket. A két állami és egy egyházi felsőoktatási intézmény az ilyen jellegű szövetségben – azaz nem a hagyományos beolvasztás módszerében – látja a magyar felsőoktatás kiemelkedő intézményeinek versenyképes megjeleníthetőségét és aktívabb bekapcsolódását a nemzetközi tudományos világ vérkeringésébe.

x